Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Město – Sport

Archiv Sport
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Závod napříč Prahou pře tři jezy (1)

2012-09-24 10:59

28.9.2012, Vltava

Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je tradičním pražským vodáckým závodem s historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice.
Jak název závodu napovídá, na trati se překonávají tři jezy: Šítkovský (pod Jiráskovým mostem), jez Staroměstský (Karlovka nad Karlovým mostem) a Helmovský jez u Štvanice. Trať závodu je atraktivní, vede historickým centrem Prahy a je ojedinělou příležitostí ke sjetí pražských jezů, které se pro veřejnost otevírají právě jednou ročně u příležitosti tohoto závodu.

Kilometráž Vltavy v oblasti závodu
56,8 START - Stadion vodních sportů
56,0 vlevo Císařská louka, Smíchovský přístav
55,3 Železniční most, zprava přitéká Botič
54,5 Palackého most
54,3 Jiráskův most, za ním plavební komora vlevo, Slovanský a Dětský ostrov
54,2 Šítkovský jez
53,7 Přenášení pod Dětským ostrovem
53,6 Most Legií
53,3 Staroměstský jez
53,3 výjezd z plavební komory pro Šítkovský a Staroměstský jez
53,0 Karlův most, za ním vlevo vjezd do Čertovky
52,7 Mánesův most
52,2 Čechův most
51,5 Štefánikův most
51,2 Helmovský jez vlevo a vpravo, uprostřed plavební komora (vpravo od ostrova Štvanice)
50,7 Hlávkův most
50,4 Negrelliho viadukt
50,3 CÍL

Termín závodu: pátek 28. září 2012
Pořadatel: Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Praha
Kontakt: www.3jezy.skauting.cz, 603 965 184 (Jan Fischer – Hvězdář)

Trať
Vltava mezi ř. km 56,5 a 50,0 (délka 6,5 km). Start na levém břehu Vltavy na Stadionu vodních sportů na Císařské louce, cíl na levém břehu ostrova Štvanice pod Negrelliho viaduktem. Na trati jsou tři jezy s vorovými propustmi obtížnosti WWII. Pořadatelé si vyhrazují právo vyhlásit úpravu trati i stanovit způsob překonání obtížných míst.

Povinná výbava pro všechna plavidla
Loď opatřená záchytnými oky z pevného materiálu (kov/lano) umožňující snadné připojení karabiny v případě záchrany, vyvazovací lano průměru min. 8 mm a délky min. 5 m připevněné k přídi lodi, loď zajištěná proti potopení, vylévačka. Pro pramice a devítikánoe: pevný vlnolam. Pro kajaky a zavřené lodě: nekontrolujeme vylévačku a vyvazovací lano. Pro nafukovací a „samovylévací“ plavidla: nekontrolujeme vylévačku a zajištění proti potopení.

Povinná výbava pro účastníky
Plovací vesta musí být certifikovaná s potvrzením o shodě pro použití pro vodácký sport nebo vztlakem minimálně 60 N (zakázané jsou nafukovací a plněné pěnovým polystyrenem) a oblečení odpovídající počasí, mimoto pro kanoe a kajaky helma (včetně lodí ve volném splutí). Helmy jsou doporučeny pro všechny účastníky.

Účastníci
Organizovaní i neorganizovaní vodáci, dobří plavci, s potřebným vybavením, zdravotně způsobilí a ochotní se řídit těmito propozicemi. Za způsobilost posádky a vybavení odpovídá přihlašující a kormidelník. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

Bezpečnost
Akce probíhá v plavební dráze za provozu, všichni účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti (ŘPB). Posádky jsou povinny poskytnout pomoc osobě, jejíž život je ohrožen, i za cenu přerušení závodu. Lodě i posádky projdou před závodem namátkovou kontrolou stavu a úplnosti vybavení. Při nesplnění podmínek má pořadatel právo diskvalifikace i během závodu. Splutí propusti Staroměstského jezu je z bezpečnostních důvodů zakázáno posádkám, které před ním přijaly pomoc od záchranářů. Tyto posádky musí přenést loď u severního cípu Dětského ostrova a pod jez vyplout plavebním kanálem při respektování ŘPB – dávat přednost a nepřekážet ostatním plavidlům.

Kategorie
Zařazení posádky do kategorie je dáno věkem nejstaršího člena posádky (vyjma kormidelníka v kategoriích žactva) a přítomností osoby mužského pohlaví (včetně kormidelníka). Délka ok se do délky lodě nezapočítává. Kategorie bude otevřena, přihlásí-li se do 21. 9. alespoň 5 posádek ze 2 oddílů (v kategoriích kanoí a kajaků minimálně 5 posádek bez ohledu na oddíl). V opačném případě mohou startovat ve vyšší kategorii nebo v kategorii „Z“, „O“ nebo volném splutí.

P550 – třídová loď vodních skautů: „Memoriál Hugo Sedláčka“ – dorost (ročníky narození 94 – 96), kluci (R, roveři) a holky (F, rangers), kormidelník narozen 94 – 96. Starší žactvo (ročníky narození 97 a mladší), kluci (S, skauti) a holky (G, skautky), kormidelník nad 18 let. Mladší žactvo (ročníky narození 2001 a mladší), kormidelník nad 18 let (B, vlčata, žabičky). Podkategorie muži/ženy. V závodních kategoriích P550 startují maximálně pětičlenné posádky.
Žáci OPEN: Žactvo (ročníky nar. 97 a mladší), kluci a holky dohromady, libovolná pramice, pěti až devítikánoe nebo raft, maximálně sedmičlenné posádky, kormidelník nad 18 let (Z, Žáci OPEN). Podkategorie: ženy; pramice do 530 cm/pramice do 550cm/raft.
Dospělí OPEN: Libovolná, maximálně sedmičlenná posádka, libovolná pramice, pěti až devítikánoe nebo raft (O, dospělí OPEN), kormidelník nad 18 let. Podkategorie: ženy; pramice do 500 cm/pramice do 530cm/raft.
Turistická kanoe: Dvoučlenná posádka (pouze nad 18 let) na turistické nebo slalomové kanoi o délce do 490 cm (C2t, turistická kanoe). Podkategorie: ženy/mix; plast/nafukovací.
Rychlostní lodě: Libovolné jedno nebo dvoučlenné posádky na rychlostní kanoi (C1r, C2r) nebo kajaku (K1r, K2r). Podkategorie: ženy; do 18 let.
Sjezdové lodě: Libovolné jedno nebo dvoučlenné posádky na sjezdové kanoi (C1s, C2s) nebo kajaku (K1s, K2s). Podkategorie: ženy; do 18 let.

Komentáře (1)

Miroslav Petráň 2016-09-22 08:50:07
Rád bych se zúčastnil této akce v kategorii volné splutí, ale potřeboval bych si vypůjčit veškeré vybavení. (kanoe, pádla, 2 vesty a 2 přilby. Můžete mi s tím nějak pomoci. Děkuji Miroslav Petráň

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>