Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Věčné léto v římské vile

2012-08-08 16:24

Stálá expozice
Zámek Troja
U Trojského zámku 1, Praha 7-Troja, tel. 283 851 614
(Metro C, stanice Holešovice, autobus č. 112 do zastávky Zoologická zahrada)
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00, s výjimkou pá 13.00–18.00, zahrady do 19.00

Věčné léto v římské vile 
stálá expozice
Inspirujícím momentem nové expozice Věčné léto v římské vile byl vlastní příběh této unikátní stavby. Nové koncepci nešlo o vkládání dalších významově uzavřených komponent do "nádherné zámecké schránky", vrátili jsme se k vile samotné, jejíž půvab, ducha a grácii jsme chtěli zdůraznit a "zviditelnit".
Jednotlivé výstavní celky (Architektura a výzdoba zámku Troja, Čínské komnaty zámku Troja, Ze šlechtických rezidencí, Obrazárna Galerie hlavního města Prahy) jsme uzpůsobili specifičnosti zámeckých interiérů, nesestavovali ani neinstalovali jsme je podle galerijních zvyklostí, které by zákonitě vlastní charakter zámku upozaďovaly.

Architektura a výzdoba zámku Troja
Zámek Troja je jednou z nejvýznamnějších ukázek barokní architektury v Čechách. Součástí expozice je dokumentačně a obrazově bohatá výstava, věnovaná historii stavby, inspirované typem předměstské římské vily, informacím o architektovi Jeanu-Baptistovi Matheyovi i o autorech zámecké výzdoby.

Ze šlechtických rezidencí
Nejrozsáhlejší část expozice představuje návštěvníkům výběr historických zobrazení psů, koní a dalších zvířat ze sbírek šlechtických sídel a rezidencí. Obrazy si návštěvník může vychutnat v zámeckých interiérech vybavených dobovým mobiliářem.

Akordy modernosti české krajinomalby a plastiky přelomu 19. a 20. století     
Nová dlouhodobá expozice ze sbírek Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja představuje přední české malíře, kteří již v devatenáctém století připravovali půdu modernismu (Maxmilián Pirner, Zdeňka Braunerová, Antonín Hudeček, Antonín Slavíček), a zároveň ty, kteří v první třetině 20. století tvořili v expresivním (Emil Artur Pittermann-Longen, Václav Špála, Jindřich Prucha, Otakar Nejedlý) a neoklasicistním duchu (Otakar Kubín, Willi Nowak). 

Emil Filla (1882-1953)
Výstava ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje jednu z nejvýznačnějších uměleckých osobností české moderny, malíře, sochaře, grafika a teoretika umění, Emila Fillu. Autorův bohatý fond získávaný postupně od šedesátých let do konce let osmdesátých minulého století čítá stovku děl. Výběr prezentovaný na výstavě uspořádané ke 130. výročí Fillova narození zastupuje autorovu rozmanitou tvorbu, jež prošla celou řadou proměn. Expozici uvozuje zásadní litografická podobizna F. M. Dostojevského a četný konvolut kubistického zátiší. Nechybí ani figurální ženské náměty a drobná plastika. Významnou část prezentovaných děl představují grafické listy vytvořené k Halasově básnické sbírce Torzo naděje a cyklus Herakles, k němuž Halas složil na Fillovu žádost básnický doprovod. Otřes z koncentračního tábora Buchenwald symbolizuje umělcův příklon k expresivně kubizující figuraci. Závěr tvorby patří národním Písním a dodnes neprávem opomíjeným panoramatickým tušovým malbám krajin Českého středohoří.
Lektorská prohlídka: so 11. 8. v 15.00

Čínské komnaty zámku      
Pozoruhodný soubor nástěnných maleb v "čínských komnatách" zámku Troja je návštěvníkům přiblížen v rámci přehledných textů, vykládajících jednotlivé složky nanejvýš zajímavých zobrazení, jejichž autorem je neznámý malíř z konce 18. nebo začátku 19. století. Náměty pro celoplošné veduty čínské krajiny s architekturou čerpal autor z ilustrací v cestopisných a naučných knihách o Číně.

Vincenc Vingler (1911–1981) / Sochy zvířat
Rozsáhlou výstavu plastik Vincence Vinglera, která bude umístěna v prostorách interiéru a exteriéru Trojského zámku po celou sezonu roku 2012, připravuje GHMP ve spolupráci s autorovou rodinou a řadou galerií. Výstava představí výběr z autorova úctyhodného sochařského díla, jež vznikalo od druhé poloviny 40. let až do posledních dnů umělcova života roku 1981. Vinglerův, na svět zvířat orientovaný projev, stál programově mimo vývojové proudy a procházel jen zdrženlivými proměnami, od realismu padesátých let přistoupil v šedesátých letech k větší tvarové redukci. Formálně se díla Vincence Vinglera přibližují sochařskému projevu Brancusiho (Pták, 1967; Tuleň, 1965). V pozdní fázi své tvůrčí dráhy v sedmdesátých letech se autor věnoval uzavřeným cyklům, které rozváděl do monumentálního měřítka (Corrida, Cirkus). Vincenc Vingler je zastoupen ve sbírkách plastiky a kresby GHMP a jeho poslední samostatná výstava v prostorách Galerie se konala na Staroměstské radnici v roce 1981. Výstava v Trojském zámku ukáže jak Vinglerovu monumentální tvorbu nadživotní exteriérové plastiky, tak drobnou interiérovou plastiku, která bude představena v několika výstavních oddílech. Zvláštní část bude věnována Vinglerově designérské práci související s jeho návrhářskou prací pro keramický průmysl.
Lektorská prohlídka: so 11. 8. v 15.00

[ Trojský zámek ] - vstupné = plné 120Kč, poloviční 60Kč, rodinné 250Kč

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>