Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Paleontologická expozice

2010-03-30 11:42

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., 2. poschodí

Ve 2. poschodí hlavní budovy Národního muzea se nalézají sbírky paleontologické, které na ploše pěti sálů seznamují člověka s vývojem života na Zemi.

První sál, jímž procházíme při vstupu z ochozu Panteonu, je nazván na počest francouzského paleontologa J. Barranda - Barrandeum. V sále je instalována jeho velká, světově proslulá sbírka staroprvohorních organismů - trilobitů, hlavonožců a měkkýšů ze středních a západních Čech, kterou Národnímu muzeu odkázal.

Další sál, nazývaný Sternbergeum, prezentuje bohatou sbírku fosilního rostlinstva (Lepidodendron, Sigillaria, Bothrodendron - vitríny č. 5, 6, 7, ze kterých vznikla ložiska černého uhlí), fosilních bezobratlých a obratlovců z mladších prvohor Českého masívu.

V sále druhohor je bohatá sbírka flory a fauny doby křídové, kdy velká část Českého masívu byla zaplavena mořem. Pozornost si zaslouží schránky již vyhynulých hlavonožců-amonitů, umístěné ve vitrinách pod okny.

Na sál druhohor navazuje prostora věnovaná třetihorám a čtvrtohorám Českého masívu, s bohatými ukázkami třetihorní fauny a flory, která indikuje subtropické podnebí ve střední Evropě. Ze čtvrtohorní fauny jsou prezentovány např. kosti mamuta (Mamuthus trogontherii) a fauna poslední doby ledové - srstnatý nosorožec, hyena jeskynní a medvěd jeskynní.

Poslední sál paleontologické expozice podává přehled vývoje života na zemi. Jsou zde prezentovány vyhynulé rostliny a živočichové z celého světa. Hlavní evoluční tendence znázorňuje na stěně při vchodu do sálu umístěný „evoluční diagram“. Exponáty jsou ve vitrinách řazeny ve shodě s botanickým a zoologickým systémem.

Za pozornost stojí bohatá sbírka botanického materiálu z období mladších prvohor - karbonu, spolu s ukázkami prokřemenělých kmenů, či model velkého členovce Pterygota, vzácný je také kompletní skelet kvartérního ptáka Dinornia maxima.

Paleontologická expozice:
1. sál - Barrandeum
2. sál - Sternbergeum
3. sál - sál druhohor
4. sál - třetihory a čtvrtohory v Čechách
5. sál - přehled vývoje života

 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>