Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Plout, anebo neplout parníkem po Vltavě (237)

2012-03-11 18:41

Pohled na proplouvající parníky v centru města probouzí romantické touhy. Vyplout na dalekou, dobrodružnou cestu nemůže každý, ale strávit pár chvil pohupováním na palubě menších parníků není nedostupné. Otázka ale zní, stojí to skutečně za to?

Reportáž z cesty s Paroplavbou
Chtěli jsme vyzkoušet jeden ze dvou historických parníků, které provozuje společnost Pražská paroplavební, ale bohužel, během zimní sezony ani Vltava, ani Vyšehrad nevyplouvají na kratší okružní plavby. Vzali jsme tedy zavděk nejmladší výletní lodí, která pluje v Praze, lodí Calypso, postavenou roku 1988 v berlínských loděnicích. Právě ta na nás vyšla, když jsme se dostavili do přístaviště u Čechova mostu, odkud každou hodinu vyplouvají lodě na okružní plavby během zimní sezony.

Posádka, která nás uvítala na lodi, čítala celkem tři osoby a byla velmi vstřícná a pozorná. Vzhledem k tomu, že jsme na plavbu vyrazili ještě během mrazivých únorových dní, nebyla při vstupu na palubu velká fronta, i když pár zájemců se našlo každou hodinu. Alespoň jak jsme mohli vypozorovat, když vystupovali Ti před námi a nastupovali zase jiní po nás.


Nemůže chybět pohled na Pražský hrad

Při hodinové plavbě vás loď proveze od Čechova ke Karlovu mostu, před jezem na dohled od Střeleckého ostrova se otočí a zamíří si to na opačnou stranu až ke Štvanici. Na lodi skutečně strávíte celou hodinu, plavba není ošizená, dokonce jsme nabrali i mírné zpoždění, což se projevovalo na záznamu průvodcovské prezentace, která byla na zpáteční cestě od Štvanice trochu napřed. Ale, co je třeba říct, po celou dobu naprosto otřesná.

Od vyplutí až do konce plavby vás provází hlas průvodkyně, která neustále přeskakuje do některého z nejméně šesti jazyků, aby všem případným návštěvníků řekla nějakou banální a zjednodušující informaci týkající se některého z objektů, kolem kterých právě s lodí proplouváte. Tento nonstop doprovod z malých reproduktorů umístěných v lodní restauraci je otravný ze dvou důvodů. Jednak kvůli již zmíněnému zjednodušujícímu obsahu a jednak proto, že průvodkyně, která to celé namluvila, evidentně ovládá maximálně jeden z jazyků, jimiž hovoří, což je velmi dobře znát na její intonaci.


Horní paluba zeje v zimě prázdnotou

Když si uvědomím, že cesta lodí přímo do srdce města by mohla být jedním z možných vyvrcholení výletu, a jistě tak bývá zamýšlena, je to ostuda. Nechápu, proč to nemůže být vyřešeno jinak. Například zredukovat počet jazyků, čímž by se získal prostor pro to říct o objektu alespoň nějakou zajímavost, nebo nabídnout případným zájemcům sluchátka. Jednou z možností, jak nepovedené audio průvodkyni uniknout, je vystoupat na horní otevřenou palubu. Což bylo uprostřed únorových mrazů dost nepraktické.

Druhou nepříjemnou a překvapivou věcí je úroveň pohostinství na lodi. Interiér vypovídá o podniku třetí a nižší cenové úrovně, ne úplně vkusnými ubrusy a umělými květinami ve vázičkách počínaje a nabídkou nápojů konče. Naprosto nás ale šokoval pohled do nápojového lístku, kde si provozovatel lodní restaurace účtuje za půl litru plzeňského rovných sto korun! To snad není ani nehoráznost, to musí být nešikovnost. Nic k pití jsme si opravdu nedali, byť jsme i chtěli. Nevím, turisté to možná zaplatí.


Dětem vězměte raději nějaké občerstvení s sebou

Přesto pocity z výletu parníkem po Vltavě nejsou jednoznačně negativní. Spíš bych řekla, smíšené. Pokud uvažujete o vyplutí, (nic ze zmíněných výhrad nezkalí radost z plavby malým námořníkům), počkejte raději až na letní sezonu, kdy vyplouvají lodě také od Kampy a je možné opustit útroby lodi a slunit se na palubě. Lodí můžete také plout na cestě do ZOO. A v takovém případě asi vůbec nehrozí rušivá intervence audio-průvodce. Plavební společnosti samozřejmě nabízejí i delší, než hodinové plavby, někdy spojené i s obědem, nebo večeří. O tom a dalších možnostech pronájmů se dočtete TADY.


Pohled na lodní bar


Romantické "květinové" zátiší


Výhled na horní palubě je ale pěkný

kaca

Komentáře (237)

jhonaddison 2020-08-11 07:09:50
Getting a CCNP Service Provider Certification on your resume might be hard but nothing is impossible when you have backing of valid and proved Practice Test Questions. Examcollection have prepared a brilliant set of all important 300-510 Practice Test Questions. They are prepared with only one aim and that is to draw top result in Cisco Implementing Cisco Service Provider Advanced Routing Solutions (SPRI) Exam. Get these awesome <a href="https://www.examcollection.us/300-510-vce.html">Cisco 300-510 VCE CCNP Service Provider</a> on affordable prices and you can download or print them too.
jack yellow 2020-08-07 09:25:25
Thank you very much for your blog post. Thanks again Your website is really great, this is an incredibly exciting article. Thank you very much. <a href="https://www.hrclothes.com/">mens down jacket</a> <a href="https://www.lpg-cylinder-ng.com">LPG CYLINDER</a> <a href="https://www.jingweiclothing.com">womens fashion wear</a> <a href="https://www.aflmotor.com/">ec fan</a> <a href="https://www.daselevator.com/">Freight elevator</a> <a href="http://site-2694911-560-339.mystrikingly.com/blog/what-s-so-good-about-black">What's so good about black?</a>
C_THR87_2005 Study Guide 2020-08-06 11:49:24
If you are looking for the SAP C_THR87_2005 Exam Dumps visit Certs4you.com. Certs4you is the best place to get authentic and approved C_THR87_2005 Questions Answers. Get a free demo today and prepare the exam now. For more information please visit us at: https://www.google.com/url?q=https://www.certs4you.com
This is very useful, although it will be important to help simply. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. Thanks for this information.
geometry assignment help 2020-07-14 05:17:46
Thanks for taking the time to share with us such a great article. I really appreciate your work
https://bit.ly/3j0u2S8 2020-07-14 05:16:48
Thanks for taking the time to share with us such a great article. I really appreciate your work
Carbon Electrode Paste 2020-07-05 09:33:36
There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made.
patagonia down jacket 2020-07-01 02:25:09
Founded in 2009, Hangzhou Linan Huarui Garment Co., Ltd., located in Lin’an, a city west to Hangzhou Suburb, is a comprehensive corporation owning garment factories and both export and import businesses. The main export products of the Company include jackets , down coats, functional overalls, outdoor sports wear, PU jackets, windbreakers and other loom-processed products.The Company mainly sells its products to the markets in Poland, Russia, France, Netherlands, Finland, Germany and USA.
留学生辅导 2020-06-29 05:48:30
Your site is truly cool and this is an extraordinary moving article.
situs judi online 2020-06-29 04:24:26
I am truly content to peruse this I might want to give special thanks to imparting this article to us. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. Thanks for this information.
I make some hard memories portraying my contemplations on those substance, however I truly felt I ought to here. I like the manner in which you composed this data. "click here" 2020-06-27 07:40:22
i,m not read your blog
Agen Dominoqq 2020-06-26 09:25:49
Really impressive post. The above message you shared gives me a new look at this topic. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. It gives in-depth information. Thanks for this valuable information.
With the ability to mount over 100m off the ground, HOMMIIEE high mast lighting poles can take your project to new heights.
Your articles is very useful to me. I feel strongly about it and love learning more on this topic. It is one of the best posts that I have read in a long time. Thanks a lot for this good post.
亚博 2020-06-22 03:15:21
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
vapor chamber 2020-06-21 10:36:28
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
Ceriaqq 2020-06-21 08:49:35
Thanks for taking the time to discuss this. I feel strongly about it and love learning more on this topic. I feel strongly about it and love learning more on this topic. I just stumbled upon your blog.
20 inch bicycle20 inch bicycle 2020-06-20 08:52:23
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..
curcumin powder factory 2020-06-20 02:08:07
Epimedium extract isprepared from Epimedium grandiflorum,Epimedium extract, also known as horny goat weed extract has been used to treat male erectile dysfunction. Epimedium extract powder icariin can increase the production of sperm, stimulate the sensing nerves, and indirectly promote sexual desire. <a href="https://www.xuhuangbiotech.com/curcumin.html">curcumin powder factory</a>
fashion 2020-06-14 11:46:22
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
otw24 2020-06-04 05:23:09
Thanks for the message. I like the fact that the internet allows you to get coupons that you really need. I just stumbled upon your blog. I hope you'll continue to do it.
comprar te oolong online 2020-05-27 05:40:38
The above information you shared give me a new look at this topic. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. Thank you and waiting for your new post.
online shopping shoes cloths 2020-05-26 03:59:48
This post is very enlightening on this topic. I have read your post this is a very enlightening website. I just stumbled upon your blog and ached to say that I have really enjoyed reading your blog post. Thanks for this nice article.
ofio 2020-05-22 01:18:56
It absolutely was much useful for me personally. Now i'm content I came across this kind of blog. I just floundered upon your blog and ached to say that I have really enjoyed reading your blog post. Thanks for sharing.
shopeefood Indonesia 2020-05-16 01:19:45
This information is impressive; I am invigorated by your post writing style & how continuously you describe this topic. I am very happy to see your post. Thanks for sharing.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>