Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska - stálá expozice historická

2010-03-30 11:45

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., 1. poschodí

Současná archeologická expozice Národního muzea s názvem "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska", která je instalována v šesti sálech prvního patra historické budovy na Václavském náměstí, je aktualizovanou verzí předchozích expozic "Pravěk Československa" (1958) a "Pravěké dějiny československého území" (1966).

Promyšlený způsob prezentace jednotlivých předmětů, struktur a jevů z nich vyplývajících spolu s použitím tzv. proudové vitríny dovolily přehledně a srozumitelně vyjádřit myšlenku kontinuity vývoje osídlení i genetické a chronologické vztahy archeologických kultur, a to spolu s jevy hospodářskými, společenskými a kulturními.

Proudová vitrína vedená podél pravých stěn všech sálů předvádí vlastní archeologické nálezy, tj. nástroje, zbraně, ozdoby, keramiku, kultovní a užitkové předměty atd. Orientačně je rozdělena do 63 úseků (vitrín), ve kterých je představen vývoj od starší doby kamenné po raný středověk.

Obsah proudové vitríny je členěn podle geografických, historických a archeologických ukazatelů. Vpředu se obvykle nacházejí předměty z Čech, za nimi z Moravy a posléze ze Slovenska. Časově následné archeologické kultury jsou umístěny zprava doleva ve směru prohlídky, kultury současné vedle sebe. Každá archeologická kultura má obvykle své vlastní podlaží.

Na zadní stěně vitríny je umístěno heslovité naznačení jevů společenského a hospodářského vývoje, oživené zejména kresebnou a fotografickou dokumentací. Na horní části čela proudové vitríny najde návštěvník fotografie vybraných předmětů uměleckého charakteru.

Podél levých stěn sálů jsou ve zkratce předvedeny archeologické prameny z různých, převážně evropských oblastí, které měly určitý vztah k českým zemím a Slovensku. Ve středu sálů byly instalovány rekonstrukce vzhledu pravěkých hrobů, modely obydlí, opevněných sídlišť apod.

Archeologická expozice:
1. sál - Doba kamenná
2. sál - Starší doba bronzová
3. sál - Střední doba bronzová
4. sál - Mladší a pozdní doba bronzová, starší doba železná
5. sál - Doba laténská, doba římská a stěhování národů
6. sál - Raný středověk

 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>