Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Město – Sport

Archiv Sport
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Prague Handball Cup (37)

2014-04-07 10:44

17-20.4.2014, Praha

Prague Handball Cup je velký mezinárodní turnaj v házené pro mládež v srdci Evropy, v Praze - hlavním městě České republiky.

Turnaj je pořádán pravidelně o velikonočních svátcích již od roku 1992. Za dobu jeho existence se turnaje zúčastnilo více než 108 500 účastníků, 7179 družstev z 42 zemí Evropy, Asie, Ameriky a Afriky. Více statistických údajů z každého ročníku můžete vidět v sekci Historie.
 
Pořadatelem turnaje je občanské sdružení Prague Handball Club. Nejvýznamnějším partnerem po celou dobu
trvání turnaje je Hlavní město Praha.

V roce 2014 se tedy uskuteční již 23. ročník turnaje a to v termínu od 17.4.2014 do 21.4.2014.

Účastnit se mohou družstva v těchto věkových kategoriích:
A – chlapci (MA) - narození 1.1.1995 – 31.12.1996     
B – chlapci (MB) - narození 1.1.1997 – 31.12.1998     
C – chlapci (MC) - narození 1.1.1999 – 31.12.2000     
D – chlapci (MD) - narození 1.1.2001 – 31.12.2002
E – chlapci (ME) - narození 1.1.2003 a mladší         

A – dívky (WA) - narozené 1.1.1995 – 31.12.1996     
B – dívky (WB) - narozené 1.1.1997 – 31.12.1998         
C – dívky (WC) - narozené 1.1.1999 – 31.12.2000        
D – dívky (WD) - narozené 1.1.2001 – 31.12.2002     
E – dívky (WE) - narozené 1.1.2003 a mladší     

Turnaj je každoročně pořádán pod novým logem, čímž je svým způsobem jedinečný. Účastníci turnaje si tak každý rok mohou koupit originální turnajové tričko s tímto logem.

Ubytování účastníků turnaje je organizováno ve školách nebo v hotelech, popř. je možné zařídit si ubytování vlastní. Každý účastník turnaje obdrží tzv. Activity card, díky které je mimo jiné možné zdarma využít MHD.

Pořadatel připravuje pro účastníky turnaje kromě sportovní části, hrané v cca 25 – 30 halách po celém městě, také různé doprovodné programy. Některé z nich budou probíhat v turnajovém centru, hlavní program proběhne v sobotu v Galerii Harfa.

Finále turnaje, které se pro všechny kategorie koná v pondělí, je také prokládáno doprovodnými programy; u finálové haly mohou účastníci turnaje využít k občerstvení náš již zavedený „Handball restaurant“.


www.phc.cz
12

Komentáře (37)

Naruto Akatsuki Puffer Jacket 2023-09-09 01:30:58
"In the world of ninjas, fashion never takes a backseat. Akatsuki swag on point
Naruto Akatsuki Puffer Jacket 2023-09-09 01:30:29
Redefine style with a touch of anime flair – Akatsuki puffer jacket
fall guys 2023-04-04 11:37:49
I thoroughly enjoyed reading your article. I'm looking forward to seeing your post soon. Best wishes for your next upgrade. This is a really interesting and useful essay.
Matt Jackson 2023-01-17 03:37:58
I look forward to keeping in touch on this topic and seeing where we can take it from here. Please feel free to contact me with any further questions or concerns. <a href="https://www.marveljacket.com/product/top-gun-maverick-2022-jennifer-connelly-brown-jacket/">Maverick Jennifer Connelly Jacket</a>
It is imperative that we read blog post very carefully.
keeley ted lasso costume 2022-10-03 01:07:27
I am finding everywhere.
keo nha cai 2022-09-13 08:58:02
I was looking for another article by chance and found your article I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
keo nha cai 2022-09-13 08:57:41
I was looking for another article by chance and found your article <a href="https://keonhacai.wiki">keo nha cai</a> I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
Chrissy Jacket Stranger Things 2022-08-31 09:21:21
Thank you for posting such a great article! I found your website perfect for my needs.
Maverick Jacket 2022-04-19 10:46:07
This blog is really great. The information here will surely be of some help to me. Thanks!!
e business visa for India 2022-03-24 06:57:45
I think this is an informative post and it is very useful and informative. So, I would like to thank you for the effort you put into writing this article. The Indian e visa or Electronic Visa (eTV) is an online travel authorization. You can fill your e business visa for India application form online via the India e visa website.
Dutton Ranch Vest 2022-03-14 04:16:02
Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
India tourist visa cost 2022-02-19 12:24:24
I really love your blog. Thank you...India etourist visa fee depends on your duration type. Complete the process of your online India visa application form then pay the India tourist visa cost. All processes online.
Azerbaijan Visas for Australians 2022-02-08 01:47:08
Thanks for sharing the post. It is really good which provides enough information to find out about the given topic. Good luck. Azerbaijan Visas for Australians citizens, Australians citizens are eligible to obtain a Visa to travel to the Republic of Azerbaijan. Apply for the Azerbaijan visa online.
Kenya single entry visa 2021-12-27 05:24:55
I am browsing this website daily and get good facts from here all the time. Aw, this was a really nice post. kenya single entry visa, Obtaining a single entry visa kenya is quite convenient for individuals who wish to travel to the country for tourism or business purposes.
Ted Lasso Jacket 2021-10-29 11:06:28
I found your this post while searching for some related information on blog search.Its a good post..keep posting and update the information.
Tourist visa to turkey 2021-10-14 08:07:54
This is such a huge resource that you are providing and you give it for free. I love to see blogs that understand the importance of providing quality resources for free.. If you want to get a Tourist visa to Turkey, you can fill out the Turkey eVisa application form in minutes, and then you will have to be legally allowed to enter Turkey.
yellowstone black vest 2021-09-04 12:30:20
I think this is the right decision because in this case the mass rally could be more deadly. This virus is so deadly and we have all received refunds from the authorities. You have always been so kind and helpful!
shang chi red jackets 2021-09-04 12:29:19
Our website sells leather jackets and we follow the principles of e-commerce to make our website [URL=https://www.topcelebrityjackets.com/shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-rings-shang-chi-bomber-jacket]shang chi bomber jackets[/URL] perform better than others and we deal with a lot of jacket sales. We have a lot of work to do these days which is also improving the quality of our website. There are a lot of fabrics for celebrity jackets and a lot of trendy and popular outfits to buy.
Samurai Jacket 2021-08-31 12:03:47
I found this as an informative and interesting post, so I think it is very useful and knowledgeable.
Solos Leah Jacket 2021-06-09 09:23:26
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.
Billy Butcher Trench Coat 2021-01-27 04:08:42
This is a great article and great read for me. It's my first visit to your blog. <a herf="https://www.extremeleather.co.uk/the-boys-billy-butcher-coat">Billy Butcher Trench Coat</a>
Brown lambskin leather jacket 2020-10-08 07:37:09
I am amazed by the way you have explained things in this article.
Sonic The Hedgehog Varsity Jacket 2020-07-22 03:51:54
This is really a nice post, that you have updated us with all of nice information that can be very useful for future.
12

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>