Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Přednášky
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Městská knihovna: přednášky

2013-01-08 19:16

PRŮKOPNÍCI MODERNÍHO UMĚNÍ
Ústřední knihovna (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Přednáší: PhDr. Jana Jebavá
Vstupné: 40 Kč

14. 1., 17:00 EGON SCHIELE – MALÍŘ ŽENSKÝCH AKTŮ (malý sál)
Expresivní malíř, který osobitým způsobem vnímal odstíny krásy ženského těla v nejvypjatějších situacích. Významný představitel českého malířství na přelomu 19. a 20.století. Vycházel ze symbolismu, ale také využil impresionismu a spoluurčoval pražskou secesi.
21. 1., 17:00 FRANTIŠEK KUPKA – PŘÍBĚH TVARŮ A BAREV (velký sál)
Jeden z nejvýznamnějších světových umělců, průkopníků abstraktního umění, který vycházel ze secesní poetiky, kterou později přetvořil v sugestivní plátna abstrakce.
28. 1., 17:00 AMEDEO MODIGLIANI – LEGENDÁRNÍ UMĚLEC PRECIZNÍ MODULACE (velký sál)
Italský malíř židovského původu, kterého zaujalo jako námět téma ženy. Portréty a umělecké akty, které vytvořil, jsou oslavou krásy ženy.


FENG SHUI PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT
Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Přednáší: Ing. Jiří Černák
Vstupné: 40 Kč

14. 1., 19:00 ROK 2013 – ROK VODNÍHO HADA
Jaký bude rok 2013? Jak využít jeho silné energie pro naše plány, kariéru, rodinu, vztahy? Co nám rok 2013 přináší a co nám naopak může odnést? Pohled čínské kosmologie na rok 2013 z pohledu energií Jin a Jang, pěti elementů a pozemských zvířat.
21. 1., 19:00 VYTVOŘTE SI SPRÁVNÉ OSOBNÍ FENG SHUI
Co vše je potřeba vědět k vytvoření si správného Feng Shui. Základní principy pro vytvoření ideálního života pro každého. Poznejte sami sebe, využijte svého potenciálu, síly času a podpory prostředí, ve kterém žijete. Utvořte si podmínky pro úspěch, štěstí a harmonii. Tuto možnost máme všichni, ale jen pár z nás ví, jak tyto podmínky vytvořit, a jen zlomek z těch, kteří ví, to i uskuteční.
28. 1., 19:00 FENG SHUI KOLO ŠTĚSTÍ
Každý chce být ve svém životě šťastný. Pro každého štěstí znamená něco jiného, ale málokdo ví, co je jeho štěstí. Přesto všichni jdeme za štěstím a celý život ho hledáme. Co vše vede ke štěstí a co je potřeba ve svém životě vyladit, aby byl člověk šťastný, ukáže Kolo štěstí.


STRAVA VHODNÁ PRO TĚLO I DUŠI
Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Přednáší: Ing. Vít Syrový
Vstupné: 40 Kč

15. 1., 19:00 JAK ZLEPŠIT STRAVOVACÍ STYL ANEB ČÍM PODPOŘIT ZDRAVÍ
Přirozené prostředky, s jejichž pomocí lze účinně zlepšovat zdraví. Kromě odpovídající stravy mezi ně patří pramenitá voda, vzduch, slunce, bylinky a další. Nakolik moudře dokážeme využívat všech pomocných sil přírody, které se nám nabízí. Mnohé postupy, jež si na přednášce rozebereme, nejsou přitom nic nového, ale naopak byly užívány už před tisíciletími.
22. 1., 19:00 KTERÉ SUROVINY PROSPÍVAJÍ TĚLU I DUŠI ANEB JAK SE NEPŘIOTRÁVIT CHEMICKÝMI POSTŘIKY A PESTICIDY
Kromě éček patří k rizikovým složkám stravy též pesticidy a další chemické prostředky, jež se užívají v intenzivním zemědělství. Na přednášce se dovíte, které suroviny nakupovat, abyste zbytečně nepoškozovali své zdraví ale naopak ho vhodnou stravou podporovali. Přednášející poukáže rovněž na přínosy ekologického zemědělství a BIO produktů, které prospívají nejen lidskému zdraví, ale i okolní přírodě.
29. 1., 19:00 JAK NA ÉČKA ANEB CHEMIE NÁM NESVĚDČÍ
Nejrizikovější přídatné látky – tzv. éčka, jaké zdravotní problémy či onemocnění mohou vyvolávat, dlouholeté zkušenosti potravinářského chemika, proč a kde se riziková éčka nejvíce užívají. Praktické rady, pomocí nichž se budete moci lépe orientovat ve směsici chemických a dalších názvů,
jež bývají uvedeny na obalech potravin. V některých případech jde o běžně metabolizovatelné sloučeniny, v jiných o zjevně toxické látky, jimž by se měl každý vyhnout.


ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
16. 1., 17:00, Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
CO NÁM V DOBĚ JEDOVÉ ŠKODÍ NEJVÍCE?
Autorka bestselleru Doba jedová se bude zabývat příklady největších škůdců lidského zdraví v potravinách, nápojích, lécích a našich domovech. Ukáže, jak naše zdraví ohrožuje to, o čem si myslíme, že nám prospívá. Seznámí posluchače také se způsoby, jak se proti působení uvedených zabijáků bránit.
Přednáší: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Vstupné: 40 Kč


JINÉ POHLEDY NA SOUČASNOST (volný cyklus besed k aktuálním problémům v pohledu lidí z různých názorových skupin)
23. 1., 17:00, Ústřední knihovna, Velký sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
IMIGRANTI, PRÁCE A LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE DNES. BEROU NAŠINCŮM PRÁCI?
Jaké je sociální a právní postavení imigrantů přijíždějících do České republiky za prací – jakou roli
hrají v politice současné vlády i v jednání odborů. Jaké názory na imigranty převažují v české společnosti a s jakými se naopak můžeme setkat mezi imigranty? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpověď.
Vstupné: 40 Kč


HOVORY BEZ HRANIC (ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem a časopisem Český dialog)
21. 1., 19:00, Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
ČEŠI V GRÓNSKU – SOUČASNOST I HISTORIE ČESKÝCH STOP V ZEMI ZA POLÁRNÍM KRUHEM
Beseda o Grónsku s „eskymáky t.č. v Praze“. Jak se manželé Alena a Jaroslav Klempířovi podepisují. Jak a kdy první Češi do Grónska přišli. Kteří Češi zde působili. Filmovou projekci a fotografie z dnešního Grónska doplní grónská hudba a ukázky tamějšího umění. Leden v Praze není totéž co leden v Grónsku!
Moderuje: Ing. Martina Fialková
Vstupné: 40 Kč


ZRCADLENÍ VZTAHŮ V RODINĚ I OKOLÍ
Pokračování cyklu přednášek známé terapeutky a výtvarnice Jany Sedlmajerové.
Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Vstupné: 40 Kč

22. 1., 17:00 RODINA VE SVĚTLE VZÁJEMNÝCH PROPOJENÍ A VAZEB
Jak se postavit manipulaci a citovému vydírání. Jak a proč jsou rodinné vazby na sebe napojeny a proč zrovna já žiji v této rodině. Jak rodinná dogmata a vzorce ovlivňují náš život, selhání a neúspěchy. Jak tyto rodinné vzorce pojmenovat a jak se s nimi naučit pracovat.
29. 1., 17:00 KOMUNIKACE A PŘIZPŮSOBIVOST ŽEN
Pro ženy, co se touží vymanit ze závislosti rodiny bez zloby a násilí a začít žít také svůj osobní život. Pro muže, kteří chtějí vylepšit svoje vztahy v rodině pochopením rozdílnosti ženského a mužského myšlení. Jak je důležité komunikovat, respektovat názory druhých. Změnou sama sebe mohu ovlivnit i své okolí.


MNICHOV – VÝVOJ MĚSTA A JEHO PAMÁTKY (ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění)
23. 1., 17:00, Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Významné město nejen z hlediska veřejného postavení hlavního města Bavorska, ale také prvořadé historické a kulturní centrum s pozoruhodným vývojem nad řekou Isar a s výjimečnými architektonickými památkami – gotický halový chrám P. Marie, stará radnice a Isarská brána, dobu renesanční dokládá jezuitský kostel sv. Michaela, barok residence a teatinský chrám sv. Kajetána. V pol. 19. stol. se z Mnichova stalo jedno z klasicistních center s budovami divadla, muzeí i obrazáren, dobu 2. pol. 19. stol. připomíná mohutná novogotická radnice; ve 20. stol. vznikl rozsáhlý olympijský areál.
Přednáší: prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., FA ČVUT
Vstupné: 40 Kč (pro členy KPVÚ zdarma)

KŘEST KNINY ŠUMAVSKÉ POHÁDKY A ŘÍKADLA
23. 1., 19:00, Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Martin Patřičný uvádí básníka a spisovatele Ondřeje Fibicha – řeč bude o kořenech, o krajině, ale také o samizdatu a v neposlední řadě o dnešní úloze básníka ve společnosti. Hudební host Jiří Smrž.
Vstupné: 40 Kč

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 3. VĚKU (ve spolupráci s Klubem aktivního stáří)
28. 1., 14:30, Ústřední knihovna, Velký sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Setkání se známými osobnostmi, tentokrát v novém cyklu – Sexy až do hrobu, aneb jak úspěšně nestárnout, setkávání s protagonistkami stejnojmenné knihy Olgy Struskové. Host Magdaléna Dietlová.
Program uvádí: Ing. Danuše Steinová
Vstupné: 50 Kč

OBČAN A OBČANSKÁ SPOLEČNOST (ve spolupráci s Domem čtení MKP)
30. 1., 19:00 Ústřední knihovna, Malý sál (Mariánské nám. 1, Praha 1)
Nový cyklus přednášek a besed z různých úhlů pohledů známých osobností.
OBČAN A OBČANSKÁ SPOLEČNOST? NEBO VLÁDA ELIT?
V úvodní přednášce bude specifikována pozice občana v dnešní době. Změnilo se chápání občana a občanství v současné společnosti? Je občan aktérem společenského dění nebo jsou aktéry technicko-ekonomické elity? Je dnes občan především daňovým poplatníkem, voličem nebo někým jiným?
Jaká je dnešní občanská společnost, u nás a ve světě? Dostává se naše demokracie do krize? Debatovat budou přední čeští politologové doc. Ondřej Císař a Dr. Ondřej Slačálek.
Přednášku s diskusí uvádí Tomáš Samek.
Vstupné: 50 Kč

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>