Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Malá muzejní farma

2011-07-06 22:49

dvůr NZM Praha

Malá muzejní farma je umístěna na dvoře muzea (Kostelní 44, 170 00 Praha 7). Vstup je možný hlavním vchodem budovy NZM Praha z Kostelní ul. přes vestibul nebo zadním vchodem z Letohradské ulice. Otevřeno je celoročně, denně, s výjimkou pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. Návštěvní režim v zimních měsících je upraven. Výklad pro školní třídy a další zájemce si je možné domluvit předem na tel. číslech 220 308 330 nebo 220 308 382.

Malá muzejní farma má dvě standardní části:
1. živočišnou, která po většinu roku nabízí ukázky chovu domácích zvířat: živé králíky v kotcích, slepice v kurníku s krytým výběhem a ovečky – valašky ve speciální ohradě s volným výběhem a pastvinou;
2. rostlinnou část na malém sousedním políčku, kde jsou k vidění různé zemědělské plodiny a další rostliny udržované od jara do podzimu ve stavu vegetace (a následného zimního klidu). V nejaktivnějším období se zde nacházejí mj. všechny základní obiloviny, méně známé zemědělské plodiny, některé zeleniny a další zajímavé rostliny.Malá muzejní farma - políčko zemědělských plodin

Proso seznámí návštěvníky se základním sortimentem zemědělských plodin a také s méně známými nebo dnes již jejich historickými druhy a odrůdami. Pěstovány jsou také některé zeleniny a užitkové rostliny, jejichž produkty sice běžně používáme, ale se kterými jsme se jako s rostlinami ve své praxi nikde nesetkali a nevíme vlastně ani jak vypadají.

Světlice barvířka Aby byl vzhled políčka na pozemcích NZM Praha zajímavý a nepředstavoval jen klasické čtvercové či obdélníkové parcelky, vytvořili jsme pro vás ve spolupráci s žáky výtvarných škol netradiční způsob řešení plochy. Ten má návštěvníkovi, kromě naučného poslání, poskytnout i estetické zážitky (různé obrazce pěstebních ploch a kombinace barev pěstovaných rostlin) a také jej nenásilně uvést do světa rostlin s jejich vegetačním cyklem a časovou podmíněností. Ta je příčinou charakterického specifika zemědělství, které, na rozdíl od odvětví průmyslu, je zcela závislé na cyklickém průběhu roku a klimatických podmínkách. Na políčku jej připomínají sluneční hodiny a orientace plochy ke světovým stranám. Výtvarný způsob řešení umožňuje volný pohyb návštěvníků po zatravněných plochách po celém pozemku a pohled na pěstované rostliny z libovolného úhlu.

Slunečnice NZM Praha na svém políčku představuje téměř čtyřicet základních plodin. Najdete zde obiloviny pěstované již na samých počátcích lidské civilizace (pšenice jednozrnka, dvouzrnka, špalda) i takové druhy, o kterých se domníváme, že se podílely na vzniku soudobých kulturních forem pšenice (trojštět). Dále ukázky z počátků šlechtění zemědělských plodin a také současné výsledky šlechtění, jako např. Triticale - kříženec žita a pšenice pro potravinářské účely nebo Tritinaldii - kříženec pšenice s kolmáčem. Jsou zde rostliny používané na zelené hnojení, rostliny používané v racionální výživě (pohanka), ve starších kuchařských receptech (proso), ale také ukázky víceúčelového použití některých zemědělských plodin (např. okrasné a užitkové druhy slunečnice), méně známé zeleniny (chřest, artyčoky) a další zajímavosti. U každé rostliny je uveden její původ ukazující, z jak širokého základu se vytvořil stávající pěstovaný sortiment.

Artyčok Ve spojení s druhou, živočišnou částí farmy, dává políčko možnost nahlédnout do správného způsobu hospodaření a pochopit vazby, které existují vně i uvnitř zemědělství: koloběh látek uvnitř zemědělské výroby, vracení živin odňatých půdě ve formě statkových hnojiv, udržování obsahu humusu v půdě jako základního předpokladu půdní úrodnosti, nutnost střídání plodin a principy trvale udržitelných způsobů hospodaření, včetně ekologických směrů a jejich aspektů aplikovatelných v zemědělství.

LenBudeme rádi, když vaše poznatky, názory a doporučení po prohlídce políčka i celé muzejní farmy sdělíte našim průvodcům nebo napíšete do návštěvních knih umístěných ve vnitřních stálých expozicích (Dějiny potravinářství v českých zemích v 19. a 20. století - 1. patro, Jede traktor - sbírka zemědělské techniky NZM - snížené přízemí), event. pošlete na naši mailovou adresu: nzm.praha@nzm.cz

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>