Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Město – Muzea

Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Karlín – nejstarší předměstí Prahy

2011-10-17 11:41

11. 5. 2011–6. 11. 2011
Muzeum hlavního města Prahy
Výstava podrobně sleduje vývoj Karlína a jeho proměn zejména do počátku 20. století, některé jeho změny až do doby nedávné. Na počátku 20. století byla předměstská obec povýšena na město (1903) a po vzniku Československa se Karlín stal součástí hlavního města. Jádro výstavy tvoří obrazová dokumentace předměstí − od nejstarších rytin a kreseb až po fotografie.
K nejpřitažlivějším obrazovým dokumentům patří nejstarší pohledy na území Špitálska s Invalidovnou, kdy toto území bylo poseto zahradami, ojedinělými hospodářskými usedlostmi a výletními hospodami. Pozornost si také zaslouží málo známé obrazy nejstarší plynárny, která vznikla před polovinou 19. století na území Karlína, aby zásobovala svítiplynem osvětlení pražských ulic a provizorní dřevěné kaple z počátku padesátých let tohoto století, která sloužila potřebám věřících do doby dokončení karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje. Dalšími zajímavostmi pro návštěvníka výstavy jsou četná vyobrazení říčního nákladního přístavu mezi karlínským nábřežím a Rohanským ostrovem. Archeologické nálezy jsou ojedinělé, opakující se povodně byly příčinou řídkého osídlení v pravěku a středověku.
Řada exponátů je na této výstavě prezentována poprvé:
portréty nejstarších karlínských starostů a předsedů představenstva Občanské záložny v Karlíně, která se významnou měrou zasloužila o to, že Karlín patřil ve druhé polovině 19. století k nejbohatším městům v českých zemích. Dochované prapory, korouhve a další předměty připomenou řemeslnická společenstva a některé spolky. Vystaveny budou také drobnější předměty, spojené například s rozvojem karlínského školství, stavbou novorenesanční radnice nebo návštěvou Františka Josefa I. v Karlíně. Elektrotechnický závod vynálezce ing. F. Křižíka připomenou jeho zdokonalené obloukové lampy, které osvětlovaly Karlín od roku 1894.
K výstavě vydalo Muzeum hlavního města Prahy stejnojmennou publikaci, která zájemce o pražskou historii podrobněji seznámí s vývojem a proměnami tohoto pražského předměstí.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>