Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Putování geologickou minulostí Země

2010-03-30 11:48

Nová část paleontologické expozice

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., 2. poschodí

Paleontologický záznam nám umožňuje jedinečným způsobem nahlédnout do historie dávného života na naší planetě. Kolébkou života před bezmála čtyřmi miliardami let bylo vodní anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí, možná v blízkosti termálních pramenů poblíž sopek, či mělkovodní mořské prostředí.

Jakými cestami se ubíral život ve svých nejranějších fázích nevíme. Jeho projevy však můžeme začít sledovat již od doby vzdálené od současnosti přibližně 3,6 miliardy let. Poté jakoby život nepředstavitelně dlouhou dobu stagnoval.

Teprve až z konce starohorní éry, z hornin starých zhruba 600 milionů let, s jistotou známe první mnohobuněčné organismy, jejichž příbuzenský vztah k mladší – prvohorní fauně však není stále zcela jasný. Na samém začátku prvohor se objevuje neobyčejně rozrůzněná fauna nová. Obsahuje zástupce všech hlavních živočišných kmenů, včetně obratlovců.

Od té doby je paleontologický záznam daleko úplnější. Z celého časového úseku od prvohor po současnost sbíráme kamínky do úžasné a neobyčejně pestré mozaiky, která však zcela jistě nikdy nebude zcela doplněna.

Prostřednictvím nových, odborně podložených obrazových paleontologických rekonstrukcí, vytvořených v posledním desetiletí malířem Janem Sovákem nahlédněme do dávno zaniklých moří, jezer, močálů a také na postupně osidlovanou souš.

Šedesát obrazových rekonstrukcí doplňují ukázky fosilií z různých geologických dob a jejich odlitky. Dominantními exponáty jsou nově získané části výlitků kmenů obrovitých plavuní rostoucích v kamenouhelných močálech před 300 miliony lety, největší nalezená prvohorní sladkovodní paprskoploutvá ryba, odlitek lebky dravého dinosaura tyranosaura, který obýval území dnešní pouště Gobi před 70 miliony lety a kostra triasového krokodýla.

Nechybí zde ani model vznášejícího se druhohorního ptakoještěra přibližující návštěvníkům výstavy atmosféru vzdálené druhohorní éry velkých plazů, kteří tehdy ovládli nejen souši, ale i vodu a vzduch.

Dávný mikrosvět
Zkameněliny pozorované pod mikroskopem nám nabízejí zcela nový pohled, než jaký získáme při zběžném prohlédnutí těchto objektů. Přesvědčí nás o tom, že i dávný svět, jehož svědky jsou statisíce různých druhů fosilních živočichů a rostlin i stop po jejich činnosti, se vyznačuje nekonečnou rozmanitostí tvarů, struktur a barev.

Silně zvětšené detaily fosilií nám nabízejí nový, nevšední zážitek. Na vystavených unikátních fotografiích Girauda Fostera a Normana Barkera můžeme nahlédnout do mikrosvěta kdysi žijících organismů i uvažovat o mystériu fosilizace.

Díky procesu zkamenění získáváme konkrétní představu o celkovém vzhledu organismů vyhynulých před desítkami či dokonce stovkami milionů let i o prostředí, které obývaly. Navíc můžeme studovat detaily jejich anatomické stavby a také způsoby mineralizace, která je po pohřbení v sedimentech postihla.

Z nových přírůstků věnovaných do paleontologických sbírek Národního muzea
Za nejmenší, avšak zdaleka ne nevýznamnou, můžeme označit poslední z nových výstav. Dokazuje totiž, že jsou u nás stále lidé, kterým budoucnost Národního muzea a jeho sbírek není lhostejná. Paleontologické sbírky Národního muzea se od samého počátku svého vzniku rozrůstají nejen díky výzkumným a sběratelským aktivitám muzejních pracovníků a nákupům sbírkových předmětů, ale též díky darům vzácných fosilií i celých sbírek.

Vystavením vybraných ukázek věnovaných muzeu v posledních letech, mezi nimiž je třeba dinosauří vejce z pouště Gobi, mořské lilijice z jižní Austrálie a trilobiti ze Severní Ameriky, chceme vyjádřit vděčnost všem dárcům, kteří se začlenili do řady mecenášů, díky nimž se naše paleontologické sbírky řadí k nejvýznamnějším na světě.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>