Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Dny pravěkých technologií

2010-05-24 17:53

10.6.2010 - 11.6.2010
9 – 16 h, archeologická lokalita Na Farkách

Program:

- informace o archeologické lokalitě

- drcení obilí na zrnotěrkách a mletí na žernovu

- rekonstrukce nádob ze střepů

- předení vlny a konopí na vřetenech

- tkaní na destičkách a na vertikálním tkalcovském stavu

- pečení chlebových placek na žhavých kamenech a v chlebové peci

- barvení vlny přírodními barvivy

- výroba keramiky

- vrtání kamene

Dopravní spojení na Dny pravěkých technologií:
Autobus 144 ze stanice metra Kobylisy (C) na konečnou zastávku Poliklinika Mazurská,. Po vystoupení z autobusu nepřecházíte, ale pokračujete dále Mazurskou ulicí až na její konce k hořčicově zbarvenému věžáku. Projdete kolem něj a už jste v ulici Na Farkách. Odtud je to na akci 200 m dle značení.


Vstupné: 20,- Kč děti, 50,- Kč dospělí, pedagogický doprovod zdarma
-----------------------

Archeologická lokalita Na Farkách:

Místo, na kterém se Dny pravěkých technologií uskuteční se nachází, se místně nazývá „Na Farkách" nebo také „Větrník" či „Nad Podhořím". Na severovýchodě k němu přiléhá bývalá cihelna (místně zvaná podle posledních majitelů „U Osbornů"). V ní se ještě počátkem dvacátého století těžila cihlářská hlína. Díky těžbě vznikla výrazně zahloubená deprese.

Plocha vlastního Archeoparku (pozemek 1366/1 k-ú. Troja) byla ještě počátkem století intenzivně zemědělsky obdělávaná, pole se zde nacházela až do roku 1970, kdy se začalo stavět sídliště Bohnice. Poloha „Na Farkách" je výrazně vymezena dvěma bočními údolími a má strategicky velmi výhodnou polohu na okraji terasy nad Vltavou. Pohledem je odtud možno obsáhnout tok v délce více než 3 km.

Vzhledem k blízkosti vody a kvalitě půdy i dostatku hlíny na výrobu keramiky si lidé toto místo a jeho okolí zvolili k obývání již v pravěku. Při archeologických průzkumech v letech 1966 - 1973 byly na ploše asi 35 ha (na většině této plochy se dnes nachází bohnické sídliště) prozkoumány pozůstatky celkem pěti osad a stejného počtu pohřebišť z různých období pravěku. Lidé zde žili, pracovali a umírali již v mladší době kamenné (6000 - 4000 př. n. l.), v pozdní době kamenné (4000 - 2000 př. n. l.) a ve starší a mladší době bronzové (1800 - 800 př. n. l.).

Ve starší době železné (6. - 5. století př. n. l.) zde žili předchůdci Keltů - lidé kultury, kterou označujeme jménem bylanská. Postavili zde své obytné domy (polozemnice) i hospodářské přístřešky. Jejich osada byla pravděpodobně obehnána palisádou. Po jejich životě zde zůstaly zachovány pouze zahloubené části jejich staveb, zlomky keramických nádob, poškozené kamenné, kostěné i železné nástroje a zlomky zvířecích kostí.

Plocha slouží v současné době k jednorázovým akcím, které si kladou za cíl široké veřejnosti zpřístupnit poznatky o životě našich předků.

Bližší informace poskytne, plánek trasy zašle, cestu vysvětlí: Věra Bidlová, mobil: 736 621 706 , e-mail: vera.bidlova@botanicka.cz nebo info@botanicka.cz.

 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>