Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Den otevřených dveří významných památek Pražské památkové rezervace (UNESCO).

2012-11-28 10:29

Čtvrtého prosince 1992 dosáhla Praha velkého úspěchu. Její historické jádro o celkové rozloze 866 ha bylo zapsáno na listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Seznam světového dědictví UNESCO se stal již pojmem. Zahrnuje nejkrásnější a z historického hlediska nejvýznamnější světové památky, unikátní přírodní lokality i kulturní nehmotné bohatství. Málokdo si uvědomuje, že ve světě již bylo na tento seznam zapsáno 936 objektů. Dvanáct z nich se nachází v České republice. Jsou to kromě historického jádra Prahy také vila Tugendhat v Brně, Český Krumlov, Holašovice, historické zahrady v Kroměříži, Kutná Hora, Lednicko-Valtický areál, Litoměřice, morový sloup v Olomouci, Telč, památky Židovského města v Třebíči a Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou.
Zajímavá je také historie vzniku organizace UNESCO, která byla založena v listopadu 1945 a je jednou z nejdůležitějších součástí Organizace spojených národů. Podnět k jejímu vytvoření dala snaha o mezinárodní spolupráci v oblasti výchovy, vědy a kultury, prosazování úcty k lidským právům a právnímu řádu to vše v souvislosti s upevňováním míru ve světě. Mezi zakládající státy patřilo v roce 1945 také tehdejší Československo.
V současnosti má UNESCO 195 členů a sídlí v Paříži. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech. Je to: vzdělávání, informace, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura a komunikace. Projekty, které UNESCO podporuje, zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědecké spolupráce, regionální a kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, mezinárodní spolupráci v oblasti kulturního a přírodního dědictví či ochrany lidských práv aj.

A co vlastně znamená název UNESCO:
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO V PRAZE
HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY O ROZLOZE 866 HA
Hradčany s Pražským hradem
Malá Strana, Staré Město včetně Josefova
Nové Město a Vyšehrad
 

je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Centrum Prahy charakterizují klikaté uličky a stavby všech architektonických stylů – románské rotundy, gotické chrámy, barokní a renesanční paláce, secesní, klasicistní, kubistické i funkcionalistické domy a nejmodernější budovy.

Dny otevřených dveří památek UNESCO - zdroj http://www.praguewelcome.cz/cs/praha-20-let-unesco/unesco/

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově    1. 12. 9 - 12    vstup zdarma
Bazilika sv. Jakuba    30. 11. 10 - 12, 14 - 17; 1. 12. 10 - 12, 14 - 17; 2. 12. 14 - 16    vstup zdrama, 1. 12. v 15 hod. komentovaná prohlídka
Betlémská kaple    1. 12. 10 -17.30    vstup zdarma
Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad    1. 12. 11 - 23; 2. 12. 11 - 23    vstup zdarma
Dům U Zlatého prstenu    1. 12. 10 - 18; 2. 12. 10 - 18    vstup zdarma
Emauzský klášter    1. 12. 11 - 15    komentované prohlídky v 11 a 14 h, vstup 20,- Kč
Exteriér věže původního pražského opevnění    1. 12. 9 - 16; 2. 12. 9 - 16    Bartolomějská 314/4
Chrám Matky Boží před Týnem    30. 11. 10 - 13, 14 - 18;  1. 12. 14 - 17; 2. 12. 9 - 13, 15 - 17    vstup zdarma
Jindřišská věž    30. 11. 10 - 14    vstup zdarma
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha    30. 11. 16 - 18    vstup zdarma
Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně    1. 12. 9 - 18; 2. 12. 9 - 18    kostel mimo dobu bohoslužeb
Klášter sv. Anežky České -Národní galerie    1. 12. 10 - 18    poloviční vstupné, kostely a zahrada zdarma
Kolovratský palác    1. 12. 10 - 16; 2. 12. 10 - 16    vstup zdarma
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově    30. 11. 15 - 18; 1. 12. 9 - 12; 2. 12. 9.30 - 12, 14 - 16.30    vstup zdarma, 2. 12. ve 14.30 komentovaná prohlídka
Kostel sv. Apolináře    30. 11. 15 - 18; 2. 12. 10 - 12    vstup zdarma
Kostel sv. Václava na Zderaze    1. 12. 10.30 - 17; 2. 12. 10 -12, 13 -17    vstup zdarma
Kostel Panny Marie pod řetězem    1. 12.  14 - 16    vstup zdarma
Kostel Panny Marie Sněžné    30. 11. 7 - 19; 1. 12. 7.30 - 19; 2. 12. 8.30 - 19    vstup zdarma, v 15 hod. komentovaná prohlídka
Kostel sv. Františka z Assisi    1. 12. 13 - 17; 2. 12.  10 - 17    vstup zdarma, v 15 hod. komentovaná prohlídka
Kostel sv. Haštala    30. 11. 10 - 12, 14 - 17; 1. 12. 10 - 12, 14 - 17; 2. 12. 10 - 13    vstup zdarma
Kostel sv. Havla    30. 11. 10 - 12, 14 - 18; 1. 12. 10 - 12, 14 - 17; 2. 12. 9 - 13    vstup zdarma
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech    30. 11. 15.30 - 18; 1. 12. 9 - 10, 14 - 15.30   vstup zdarma
Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce    2. 12. 12.30 - 15.30    vstup zdarma
Kostel sv. Jiljí    1. 12. 9 - 17; 2. 12. 13 - 17    prohlídky zdarma, komentované prohlídky v 10 a v 15 (1.12.) a ve 15 (2.12.)
Kostel sv. Jindřicha    30. 11. v 15 hod.; 1. 12. v 15 hod.; 2. 12. 9 - 11.30    prohlídky a vstup zdarma
Kostel sv. Martina ve zdi    1. 12. 11 - 16    prohlídky s výkladem zdarma
Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně    30. 11. 16 - 18    vstup zdarma
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám.    1. 12. 12.30 - 16; 2. 12. 11.30 - 14    chrám otevřen pro veřejnost
Kostel sv. Petra Na Poříčí    1. 12. 12 - 15; 2. 12. 12 - 15    prohlídky s odborným výkladem
Kostel sv. Štěpána    30. 11. 15 - 19; 1. 12. 10 - 16; 2. 12. 10 - 14    vstup zdarma
Křížová chodba Karolina    1. 12. 10 - 17; 2. 12. 10 - 17    11. aukční salon vývarníků pro Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry
Muzeum hl. m. Prahy - hlavní budova    1. 12. 9 - 18 vstup zdarma
Muzeum hl. m. Prahy - Dům U Dvou zlatých medvědů    1. 12. 10 - 16    prohlídka budovy ředitelství s průvodci PIS
Národní divadlo    1. 12. 8.30 - 11; 2. 12. 8.30 - 10    prohlídky zdarma - rezervace nutná - tel.  221 714 714
Novoměstská radnice    2. 12. 11 - 18    prohlídkový okruh zdarma
Obecní dům    1. 12. 10 - 19; 2. 12. 10 - 19    výstava „1912“  za 50 Kč
Palác Kinských - Národní galerie    1. 12. 10 - 18    poloviční vstupné
Panna Marie Královna andělů    1. 12. 9 - 11 a 13 - 17    vstup zdarma
Pinkasova synagoga    2. 12. 9 - 12    vstup zdarma
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR    1. 12. 11 - 14.30; 2. 12. 11 - 14.30    vstup zdarma
Starý královský palác (Pražský hrad)    1. 12.  9 - 16; 2. 12.  9 - 16    expozice Příběh Pražského hradu zdarma
Rotunda Nalezení sv. Kříže    1. 12. 14 - 17; 2. 12. 14 - 17    vstup zdarma s průvodcem
Schwarzenberský palác - Národní galerie    1. 12. 10 - 18    poloviční vstupné
Staroměstská mostecká věž    2.12. 10 - 18    vstup zdarma
Stavovské divadlo    2. 12. 17 - 19.30    prohlídky zdarma - rezervace nutná - tel.  221 714 714
Strahovský klášter - expozice A - historické sály    1. 12. 9 - 12    vstup zdarma
Šternberský palác - Národní galerie    1. 12. 10 - 18    poloviční vstupné
Valdštejnský palác    1. 12. 10 - 16; 2. 12. 10 - 16    vstup zdarma
Věž chrámu sv. Mikuláše    2. 12. 10 - 18    vstup zdarma
Vyšehrad    1. 12. 9.30 - 17; symbolické vstupné 1,- Kč

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>