Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Home page – Město – Perličky

Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Pražské hřbitovy - Břevnov (277)

2009-11-24 10:37

Břevnovský hřbitov si nelze představit bez Břevnovského kláštera. Pokud se sem ale někdo vydá za poznáváním pražských pamětihodností, měl by jít nejméně dvakrát. Jednou do kláštera a jeho parku a jednou na hřbitov.
 
Břevnovský hřbitov má určitě nejkrásnější polohu ze všech pražských hřbitovů. Je na svahu nad klášterem, který je perlou českého baroka. Je obklopen bývalými klášterními sady, hluk velkoměsta sem nedoléhá, s výjimkou zimy, kdy stromy shodí listí a přestanou být hrází, která zadržuje nadbytečné decibely. Je na myšlené přímce, která spojuje chrám svatého Víta, pavilon nad pramenem potoka Vojtěška v klášterním areálu - zde byl podle legendy klášter založen - a letohrádek Hvězda. Podle autora knihy Praga hermetica Martina Stejskala, jde o pokračování Královské cesty od Pražského hradu až na Bílou horu. Bodem na této přímce a cestě je také kaple svatého Lazara na břevnovském hřbitově. Jejím architektem byl Anselmo Lurago, zeť Kiliána Ignáce Dienzenhofera, který je spolu se svým otcem Kryštofem Dienzenhoferem autorem barokní podoby Břevnovského kláštera.
 
Břevnovský hřbitov je krásný. Jeho kouzlo je poskládáno především z drobných detailů a z jejich vzájemného souladu. Výjimečná sochařská ztvárnění náhrobků jsou tu vzácná. A vlastně by se sem příliš výrazné funerální plastiky ani nehodily a nejspíše by je toto místo ani nepřijalo za své. Zde platí, že čím skromněji a prostěji, tím lépe. Autorem řady takových prostých hrobů na zdejším hřbitově, je architekt Jan Sokol, který je zde rovněž pohřben.


kaple sv. Lazara

U vchodu hřbitova visí plánek a naleznete zde i stručné informace o nejvýznamnějších osobnostech zde pochovaných. Nejnavštěvovanějším místem na břevnovském hřbitově je určitě hrob Karla Kryla. Proč chtěl být autor slavných songů pohřben právě tady? Ze stejného důvodu jako básníci Ivan Diviš a Petr Kabeš, malíř František Tichý nebo hudebník Miroslav Venhoda. Tímto důvodem byl Anastáz Opasek, opat břevnovského kláštera. A jeho laskavost a mírnost a umění spojovat lidi se zdánlivě naprosto protikladnými názory na život a svět.
 
Protože je břevnovský hřbitov na Břevnově, jsou pohřbeni také mnozí břevnovští rodáci a rovněž ti, kdo se na Břevnov přestěhovali, jako filozof Jan Patočka. I jeho nenápadný hrob je místem, kam lidé často přicházejí, a to z mnoha evropských zemí. Filozofické dílo Jana Patočky dovršila jeho smrt, která byla následkem výslechu Státní tajné bezpečnosti, Jan Patočka byl jedním z první trojice mluvčích Charty 77. Při jeho pohřbu létal nízko nad hřbitovem policejní vrtulník a plochodrážníci ze stadionu Na Markétě, který je hned naproti, dostali příkaz jezdit po celou dobu obřadu se svými stroji na plný výkon.
 
„Kdo navštíví náš starý hřbitov ve stráni, vrací se usmířen,“ říká ale v jedné ze svých básní Jaroslav Seifert, který na Břevnově bydlel celých osmačtyřicet let. Na Břevnově pohřbený není, ač si to mnozí myslí. Tisíce lidí totiž přišli na zádušní mši v kostele svaté Markéty v Břevnovském klášteře, aby se zde z básníkem rozloučili. Jaroslav Seifert si ale přál spočinout ne na Břevnově, ale v Kralupech nad Vltavou, v hrobě, kde ho na cestě ke smrti předešli jeho milovaní rodiče. 
 
Návštěva břevnovského hřbitova je opravdu, zcela v duchu slov básně Jaroslava Seiferta, příležitostí k usmíření se světem. Na zdejším hřbitově zmizí hluk a shon, který panuje ve městě. Pod vysokými stromy tu na kopci nad Prahou leží ti, kdo už našli své poslední spočinutí a snad i věčný klid. A ten, kdo se po hřbitově prochází a nespěchá, jakoby část onoho klidu přijímal. hrob filozofa Jana Patočky


hrob básníka Ivana Diviše


vnější zeď hřbitova
petr m.

Komentáře (277)

http://toptrendz.eklablog.com/10-best-m4ufreemovie-alternatives-to-watch-online-tv-shows-hd-movies-a201978770 2020-09-15 03:04:45
Nice and very useful information
m4ufreemovie 2020-09-15 03:02:50
Best M4ufree movie online watch movie and tv shows.
Situs Judi IDN Poker Online 2020-07-24 04:01:36
I’m happy I located this blog! From time to time, seniors want to cognitive the keys of prolific literary essays composing. You can do something much better but I still say this perfect. Keep trying for the best. Thanks for this information.
I have to explore sites with relevant information on a given topic and provide them to teacher our opinion and the article. This is very useful, although it will be important to help simply. Thanks for this information.
Sell house fast 2020-07-04 05:49:17
Nice information, valuable and excellent idea, as share good stuff with good ideas and concepts. I'm satisfied with simply sharing this beneficial record with us. Thanks for this information.
RIYAJUL HUSSAIN 2020-07-02 06:06:20
<a href= https://www.sidnote.co/2020/02/content-curation.html > content-curation </a> <a href=https://www.sidnote.co/2019/11/t10-league-teamsformat-and-winners.html> t10-league-teamsformat-and-winners </a> <a href= https://www.sidnote.co/2020/01/basic-steps-to-effective-article-writing.html> basic-steps-to-effective-article-writing </a> <a href= https://www.sidnote.co/2020/01/best-online-gaming-5-best-online-games.html > best-online-gaming-5-best-online-games</a> <a href=https://www.sidnote.co>Click here</a>
I am very happy to see your post. I wish I could see more of your post, that's why I have bookmarked your webpage for a future post. Please keep sharing more.
sahabatqq 2020-06-26 05:59:57
Really impressive post. I think this is an educational post and it is very useful and knowledgeable. Keep up the good work.
Pokerpelangi 2020-06-23 06:51:08
I like how you think and the way you represent your views in this article. I feel strongly about it and love learning more on this topic. Thanks for sharing such great info from your blog.
segarqq 2020-06-20 05:17:28
This is an awesome motivating article. I feel strongly about it and love learning more on this topic. I just stumbled upon your blog. Thank you and waiting for your new post.
diseño tienda online 2020-05-26 05:47:38
I am always searching online for articles that can help me. I think this is an educational post and it is very useful and knowledgeable. Thank you and waiting for your new post.
limpieza de oficina 2020-05-24 07:59:32
I think this is an informative post and it is very beneficial and knowledgeable. I just stumbled upon your blog and ached to say that I have really enjoyed reading your blog post. Thank you for sharing.
juguetes sexuales 2020-05-23 07:36:40
Great tips and very easy to understand. I really like this post. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.
I found this an enlightening and interesting post. I am very smiling to see your post. I have spent a lot of my spare time reading your content. Please keep sharing more.
moving from nj to ca 2020-05-20 12:28:44
This information is impressive. I just floundered upon your blog and ached to say that I have really appreciated reading your blog post. Thanks for sharing.
http://103.9.100.45 2020-05-16 09:50:07
I appreciate you and hopping for some more educational post. I am searching for new presents to getting all the more valuable information. Thank you for posting such a great article.
http://larci.org/ 2020-05-15 12:30:20
I see the greatest contents on your blog and I extremely love reading them. I am very happy to see your post. It is very well authored and easy to assume. Thanks for sharing.
http://162.212.158.160/ 2020-05-11 09:35:47
Great article and a nice way to promote online. I like how you think and the way you represent your views in this article. Thanks for sharing such great info from your blog.
http://103.9.100.26/ 2020-05-08 07:13:42
I am looking for some great blog sites to serve my ideas. I seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free. Thank you for posting such a great article.
http://199.30.55.39/ 2020-05-04 01:02:48
I understand you and hopping for some more educational post. It was very well authored and easy to understand. I feel a lot more people need to read this, very good info. Thanks for sharing.
Ducat India 2020-04-24 07:47:42
Thank you, I have recently been looking for info about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve discovered so far. However, what about the bottom line? Are you sure concerning the supply? <a href="https://www.ducatindia.com/javatraining/">https://www.ducatindia.com/javatraining/</a>
M4uFree 2020-04-24 07:22:15
I am very happy to see your post, is very helpful my friend. I found this as an informative and interesting post, so I think it is very useful and knowledgeable. Thanks for sharing.
Ducat India 2020-04-23 06:59:12
Thanks for giving great kind of information. So useful and practical for me. Thanks for your excellent blog, nice work keep it up thanks for sharing the knowledge. <a href="https://www.ducatindia.com/autocadtraining">autocad training center in noida</a>
Garmin express 2020-04-21 02:05:42
Thanks for sharing. <a href="https://garmins-express.com/garmin-express-not-working/">garmin express not working</a>
Garmin express 2020-04-21 02:04:58
Thanks for sharing keep posting. https://garmins-express.com/garmin-express-not-working

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>