Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Festivaly
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Pražské jaro 2013 - 68. mezinárodní hudební festival (6)

2013-04-29 14:02

12.5. - 2.6.2013
Vstupenky a podrobný program na  www.festival.cz

Entrée: Jakub Fišer et Honegger Sonate pour violon seul
V úvodu dnešní tiskové konference vám představíme jednoho z protagonistů obou festivalových “Úterků Umělecké besedy” Jakuba Fišera. Společně se svým starším bratrem Janem jsou členy Pražské komorní filharmonie, oba mají za sebou studia a četné mistrovské kurzy v zahraničí, Jakub účinkoval v roce 2009 s YouTube Symphony Orchestra v newyorské Carnegie Hall. Na letošním Pražském jaru přednese virtuosní variace Chvála houslí Ladislava Vycpálka a světovou premiéru novinky Lukáše Hurníka Reorganizace pro housle a klavír.

Na dnešek si pro vás na půdě Francouzského institutu v přítomnosti Jeho Excelence pana velvyslance Pierra Levyho připravil Honeggerovu Sonátu pro sólové housle, H. 143 z roku 1940. Energické trojzvuky v jejím úvodu se střídají se vzrušeně vypjatými melodickými oblouky, které jakoby už evokovaly náladu, z níž se v příštím roce zrodila v obsazené Paříži skladatelova památná druhá symfonie. Prosvětlený závěr celé skladby vyústí nicméně v brilantních a cituplných ozvěnách sólových sonát a partit Honeggerova velkého předchůdce J. S. Bacha.

Schola Gregoriana Pragensis: Homo viator
Jeden z divácky nejvděčnějších a mediálně nejvíce reflektovaných programů loňského ročníku realizovaný u příležitosti 100. výročí narození Johna Cage ve spolupráci s Národním technickým muzeem v jeho dopravní hale, bude mít netradiční pokračování také letos. Jakkoli se může zdát, že nic není odtažitějšího novodobým dopravním prostředkům a mezi nimi se odehrávajícím cageovským performancím než hudba dávného středověku, s níž sem tentokráte přicházejí ve svých charakteristických hábitech členové Scholy Gregoriana Pragensis s programem „Člověk putující“, nalezneme i tady nečekané souvislosti. Zvolené téma „cesty“ vyjadřuje odvěkou proměnlivost lidské existence a hledání jejího směru a smyslu, která je platná až po naše dny. Jestliže si Cage kladl provokativní otázky, zda se otáčíme nazpět a půjdeme-li zpět na začátek nebo budeme pokračovat a vzdáme se toho, co vypadalo jako náš cíl, závěrečný rondel největšího skladatele 14. století Guillauma de Machauta, který jako sekretář Jana Lucemburka strávil sedmnáct let na českém královském dvoře, přináší v račím kánonu verše: Ma fin est mon commencement (Můj konec je mým začátkem a můj začátek mým koncem…).

Vzácným a milým hostem našeho dnešního setkání je umělecký vedoucí Scholy dr. David Eben, který vám podrobně přiblíží detaily jejího letošního vystoupení v Národním technickém muzeu kombinovaného s mluvenými vstupy jeho bratra Marka Ebena.

Garrick Ohlsson jubilující
Přesně před čtyřiceti lety přijel na Pražské jaro a vlastně do Československa poprvé americký klavírista Garrick Ohlsson. Bylo mu tehdy pětadvacet a byl ověnčen vítězstvím v proslulé varšavské soutěži Fryderyka Chopina, kterou vyhrál jako vůbec první Američan. „Medvědí motýl“, jak byl kvůli imponující postavě nazvaný polskou kritikou, si okamžitě podmanil už při svém pražskojarním debutu nejenom naše publikum, ale ve vzácné shodě i odborníky, takže se mu okamžitě dostalo pozvání také v následujícím roce 1974 a zájem o jeho hostování pokračoval i v dalších letech. Garrick Ohlsson se tak stal jedním z miláčků Pražských jar, jejichž koncerty jsou zpravidla už dlouho dopředu vyprodány. Celkem účinkoval na 18 festivalových večerech. Nezřídka jsme v jeho oduševnělém a pokaždé technicky brilantním podání poslouchali českou hudbu: Smetanu, Dvořáka, Martinů, ale také třeba O. F. Korteho, Luboše Fišera nebo Františka Chauna. Naposledy vystoupil na Pražském jaru před třemi lety v nádherném recitálu k poctě 200. výročí narození svého milovaného Chopina, kdy jsme vyslechli i jeho strhující verzi Sonáty b moll se slavným smutečním pochodem. Druhý den přednesl Ohlsson s Českou filharmonií a Zdeňkem Mácalem virtuosní part Inkantací Bohuslava Martinů, v jejíž druhé větě jako pravověrný Američan vyzdvihl bluesové intonace. Z Prahy si tehdy odvážel medaili „Artis Bohemiae Amicis“, kterou převzal z rukou ministra kultury Václava Riedlbaucha za dlouhodobý a cílevědomý příspěvek k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí.

Tentokráte se Garrick Ohlsson vrací na Pražské jaro krátce poté, kdy v dubnu oslaví pětašedesáté narozeniny. Je tak po svém krajanovi Perahiovi druhým nejstarším umělcem z hvězdného čtyřlístku letošních zahraničních klavíristů, který spolu s nimi tvoří ještě jejich mladší kolegové András Schiff a Leif Ove Andsnes. Na recitálu v Rudolfinu v neděli 26. května zazní vedle Beethovena, Schuberta a Liszta také světová premiéra nové skladby Čtyři věty pro klavír, kterou speciálně pro uvedení na Pražském jaru objednala u slovenské skladatelky Ľubici Čekovské naše partnerská bostonská Terezín Music Foundation. Zvláštní shodou okolností přednese na letošním festivalu hned následující den francouzský virtuos Augustin Dumay společně se Slovenskou filharmonií a jejím francouzským šéfdirigentem Emmanuelem Villaumem také nový Houslový koncert stejné autorky, který měl světovou premiéru v roce 2010 v německé Geře.

Ostravská banda s francouzskou příchutí
    Stěžejní programová linie letošního ročníku Pražského jara s jejím důrazem na francouzskou hudbu se odrazí i v programu, s kterým se po pětileté přestávce vrací na festivalové pódium Ostravská banda. Z původně rezidenčního ansámblu Ostravských dnů nové hudby se mezitím stalo na mezinárodní scéně respektované těleso, jehož převážně mladí členové ze všech koutů Evropy a USA se specializují na interpretaci běžně neuváděné soudobé hudby včetně nejmladší generace skladatelů. Ostravská banda od posledního vystoupení na Pražském jaru opakovaně účinkovala v newyorském Lincoln Center a v Carnegie Hall (včetně loňského cageovského festivalu „Beyond Cage“), mezi stěžejní koncerty patřila dále vystoupení na Akademie der Künste v Berlíně, Vredenburg Music Centre v Utrechtu, letošní lednový večer v Klaus-von-Bismarck-Saal v rozhlasové budově WDR v Kolíně n. Rýnem či účinkování na pařížské konzervatoři.

    Právě odtud vyšel z věhlasné třídy Oliviera Messiaena v roce 1972 a v současnosti zde působí jako pedagog počítačové kompozice francouzský skladatel Tristan Murail, jehož Memoire/Erosion zazní v letošním festivalovém programu Ostravské bandy. Držitel prestižní Římské ceny, úzce spolupracující s Boulezovým Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique a jeden z předních reprezentantů tzv. spektrální hudby se nechal v této skladbě (dokončené v roce 1976) inspirovat strojovou technologií a principy „music for tape“ simulovanými pomocí tradičního instrumentáře.

V rámci večera Ostravské bandy v Divadle Archa 31. května vystoupí jako sólista Daan Vandewalle v jednom z klíčových děl koncertní literatury druhé poloviny 20. století -Klavírním koncertu György Ligetiho, jehož nedožité devadesátiny připadají na letošní rok (belgický pianista hrál naposledy na Pražském jaru v roce 2008 Dialogy pro klavír a orchestr k poctě tehdy jubilujícího stoletého amerického skladatele Elliota Cartera). Vedle těchto skladeb přinese program večera ještě Entropic Symphony pětatřicetiletého českého skladatele a světově uznávaného chemika v oboru syntetické nanotechnologie Petra Cíglera (na zmíněném lednovém rozhlasovém koncertu v Kolíně byla premiérována jeho novinka Über das farbige Licht der Doppelsterne) a za spoluúčinkování mezinárodní komorní sestavy O.B.SQ (Ostravská banda String Quartet) zazní česká premiéra skladby uměleckého vedoucího a dirigenta Ostravské bandy Petra Kotíka Torso.

Představujeme Klavírní festival Rudolfa Firkušného
Nový festival je věnovaný oslavě klavíru a postavě největšího českého klavíristy 20. století Rudolfu Firkušnému, který byl velmi těsně spjat s festivalem Pražské jaro. Stál u jeho zrodu v r. 1946 a po změnách v r. 1989 se stal jeho prvním prezidentem.

Tento festival se bude konat pravidelně v listopadu. Měl by být jakýmsi doplněním květnového hudebního svátku. Formátem nevelký, na ploše jednoho týdne nabízející posluchačům sérii klavírních recitálů, na kterých budou vystupovat ti nejlepší světoví klavíristé společně s domácí špičkou.

Jsme přesvědčeni, že tento nový festival osloví široké kulturní publikum, najde si své trvalé místo v nabídce pražského kulturního života a svoji přesvědčivou kvalitou významně vylepší kulturní život metropole.

Na prvním ročníku vystoupí umělci:

24. listopadu 2013, EMANUEL AX (USA)
Brahms / Beethoven / Chopin
26. listopadu 2013, DENÉS VÁRJON (Maďarsko)
Beethoven / Janáček / Bartók / Liszt
28. listopadu 2013, LUKÁŠ VONDRÁČEK (ČR)
Haydn / Rachmaninov / Brahms / Martinů
30. listopadu 2013, LISE DE LA SALLE (Francie)
Schumann / Prokofjev


Osobnost Rudolfa Firkušného

Rudolfa Firkušného (1912 – 1994) lze dnes zcela jistě považovat za nejslavnějšího českého klavíristu všech dob. O jeho popularitě a věhlasu vypovídá i nabídka k natočení reklamního spotu pro společnost Nike!

    
Tento přítel Bohuslava Martinů, žák Leoše Janáčka a Viléma Kurze, se proslavil svou mimořádnou hudebností, expresivním projevem a skvělou technikou hry. Jeho repertoár sahal od raného klasicismu až po modernu první poloviny 20. století.

Již ve svých 11 letech debutoval s Českou filharmonií. Prezident T. G. Masaryk mu osobně udělil stipendium, které mu umožnilo studovat v Paříži u věhlasného Alfreda Cortota. Do vlasti se vrátil po osvobození v roce 1945 jako již světově uznávaný klavírista. S Rafaelem Kubelíkem triumfoval Dvořákovým klavírním koncertem na 1. ročníku Pražského jara roku 1946. Od roku 1948 žil trvale ve Spojených státech, kam musel uprchnout před komunistickým režimem. Do České republiky se vrátil fenomenálním koncertem na Pražském jaru za řízení Rafaela Kubelíka v roce 1990. Jeho sen usadit se zde natrvalo se mu však bohužel nezdařil. Rudolf Firkušný umírá náhle v červenci 1994.

Úspěchu dosáhl nejen svým výjimečným nadáním, ale též houževnatým úsilím, spojeným s vynikajícím smyslem pro sloh a stavbu každého díla. Kritikou je stavěn mezi přední klavíristy 20. století. Velký důraz kladl na českou hudbu (Smetana, Dvořák, Janáček, Suk, Martinů), která se stala osou jeho širokého repertoáru. Jako jeden z mála českých klavíristů vystoupil s orchestry jako Newyorská filharmonie, Philadelphia Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Cleveland či Pittsburgh Symphony Orchestra. Spolupracoval s legendárními dirigenty Leopoldem Stokowskim, Charlesem Munchem ad.

Jsme hrdí, že právě naše instituce může tímto festivalem přispět k trvalému odkazu tohoto světoznámého umělce a výjimečného člověka.

65. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2013 se bude konat v oborech lesní roh a varhany

    Jako každý rok i tentokrát přišlo do festivalového sekretariátu množství přihlášek z celého světa.

Pro obor lesní roh se přihlásilo 91 kandidátů z 25 zemí. Jsou mezi nimi kromě evropských zemí i mladí hornisté z Austrálie, Brazílie, Číny a Kolumbie. Velký zájem o naší soutěž je také mezi Korejci. Anonymním poslechem nahrávek přijala komise k účasti celkem 59 soutěžících pro I. kolo.

V oboru varhany se přihlásilo 42 soutěžících. Podmínky soutěže limitují počet kandidátů pro I. kolo na 40 účastníků. Vzhledem k tomu, že všichni přihlášení splnili podmínky výběrového předkola, rozhodla komise o jejich přijetí.

Soutěž je tradičně tříkolová. Hornisté začínají soutěžit 8. května v Sále Martinů v budově Hudební fakulty Akademie múzických umění, kde bude probíhat i II. kolo.  Jako obvykle v rámci II. kola bude premiérována skladba napsaná pro kandidáty naší soutěže. Tentokrát ji zkomponoval Eduard Douša a nazval ji Pezzo concertante per corno solo. Soutěžící musí tyto skladby nastudovat během dvou měsíců, protože sekretariát jim je posílá současně s oznámením o přijetí do soutěže. Finále oboru proběhne již v rámci vlastního festivalu Pražské jaro ve Dvořákově síni Rudolfina 13. května. Soutěžící budou doprovázeni Pražskou komorní filharmonií řízenou Ondřejem Vrabcem.

Varhanní soutěž bude zajímavá už tím, že soutěžící budou využívat tří nejlepších varhan v Praze. I. kolo se uskuteční na nově zrekonstruovaných varhanách v evangelickém kostele U Salvátora v Salvátorské ulici. II.kolo se bude konat v Rudolfinu a i pro tento obor je připravena nová skladba Expiatio od Otomara Kvěcha. Finálové klání bude v Obecním domě a vzhledem k tomu, že letošní ročník festivalu je věnován francouzské hudbě, budou mít finalisté na programu  Koncert pro varhany, smyčce a tympány od Francise Poulanca. Spolupracovat s nimi bude Komorní orchestr Pražských symfoniků, který bude dirigovat Tomáš Brauner.

    Jména přijatých kandidátů, jakož i všechny ostatní informace týkající se složení porot, časových rozvrhů i repertoáru jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Prodej vstupenek
Zahájení prodeje vstupenek provázel jako vždy velký nápor na prodejní místa, ale v současné době ještě více na internetové stránky, na kterých je možno vstupenky koupit či rezervovat. Nápor na ně způsobil na několik minut kolaps, který byl samozřejmě zpozorován zájemci a způsobil sérii telefonátů od zákazníků, kteří nemohli být v tu chvíli uspokojeni. Naštěstí vše se poměrně rychle uvedlo do pořádku a v prvních dnech prodeje zcela zmizely vstupenky na šest koncertů, které jsou v naší tabulce uvedeny na prvních místech. Dalších 11 koncertů je v současné době těsně před stoprocentním vyprodáním. Samozřejmě z toho máme velkou radost, i když si uvědomujeme, že je stále co dělat zvláště v oblasti marketingu a propagace.

 
12.5.2013 20:00        Orchestre Philharmonique de Radio France Obecní dům - Smetanova síň  
13.5.2013 20:00        Orchestre Philharmonique de Radio France Obecní dům - Smetanova síň  
18.5.2013 11:00        Matiné - Yuka Yoshimura, Pavel Zemen Sál Martinů - HAMU
18.5.2013 21:30        Nokturno - Soňa Červená, Karel Košárek Divadlo Na zábradlí
20.5.2013 20:00        Schola Gregoriana Pragensis Národní technické muzeum
30.5.2013 20:00        Academy of St Martin in the Fields Rudolfinum - Dvořákova síň
1.5.2013 10:45        Berliner Philharmoniker - Mimořádný koncert Španělský sál - Pražský hrad
17.5.2013 20:00        Die Münchner Philharmoniker Obecní dům - Smetanova síň      
19.5.2013 20:00        Ensemble intercontemporain Pražská konzervatoř
21.5.2013 20:00        Leif Ove Andsnes Rudolfinum - Dvořákova síň
21.5.2013 20:00        Stamicovo kvarteto, Pražské dechové kvinteto Anežský klášter
22.5.2013 20:00        Leif Ove Andsnes Rudolfinum - Dvořákova síň
23.5.2013 20:00        Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra Obecní dům - Smetanova síň  
23.5.2013 20:00        Aleš Briscein, Lenka Máčiková Rudolfinum - Dvořákova síň
25.5.2013 11:00        Matiné - Petra Vondrová Sál Martinů - HAMU
26.5.2013 20:00        Garrick Ohlsson Rudolfinum - Dvořákova síň
2.6.2013 20:00        Česká filharmonie Obecní dům - Smetanova síň  

Komentáře (6)

program 2012-06-01 08:29:49
program najdete TADY: http://www.festival.cz/cz/program
lukáš 2012-05-22 05:12:01
napište
lukáš 2012-05-22 05:11:42
nevíte kde je program
Maky Angelika Mácová 2012-05-17 08:27:23
Je to tady hrozně složité...... :/ Někteří by to nemuseli pochopit (¤)
A.K. 2010-06-02 08:30:05
asi uz nemaji potom co hrat.. a je to patek...
Eliška Dvořáková 2010-06-02 04:58:37
Dobrý den. Chtěla jsem se jen zeptat,proč zrovna 4.6.končí pražské jaro. Nikde jsem to nenašla. Odpověď prosím co nejrychleji. S pozdravem Eliška.

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>