Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Děti – Dětská centra

Karlínské spektrum - Dům dětí a mládeže hl. města Prahy

Telefon
222 333 815
www
E-mail
Adresa
Karlínské náměstí 7, Praha 8 - 186 00
Výuka dětí
cizí jazyky, divadlo, dramatická výchova, hra na kytaru, hudba, hudební nástroje, keramika, pc znalosti, pohyb, tanec
Městská část
Praha 8
Doprava
Metro B, C - stanice Florenc 
Metro B - stanice Křižíkova 
Tram č. 8, 24, 52 - zastávka Karlínské náměstí
Otevírací doba
Karlínské Spekrum - DDM hl. města Prahy:
Po - Pá 06:00 - 22:00 So, Ne vždy dle dohody, v rozsahu a povahy činnosti, minimálně však 2x za měsíc. 

Dětský koutek:
Po - Čt  08:00 - 18:00 
Pá         08:00 - 16:00 

Kontaktní centrum Kostička:
Po   12:00 - 18:00 
Út    10:00 - 18:00 
St    10:00 - 14:00 a 15:30 - 18:00 
Čt    10:00 - 18:00
Pá    10:00 - 18:00

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

KARLÍNSKÉ SPEKTRUM je střediskem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha.
Zajišťuje mimoškolní činnost formou pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit, zaměřených zejména na kulturně - společenské, pohybové, výtvarné, keramické, divadelní a vzdělávací aktivity, pěší a vodní turistiku a outdoorové aktivity. Zároveň pořádá letní a zimní tábory, pravidelné výjezdy do přírody a za poznáním a organizuje akce různého zaměření.
Zájmové aktivity jsou organizovány ve vlastních objektech, a to v budově Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy a v areálu Loděnice Vltava.

Karlínské Spektrum sídlí v historické budově z 19. stol., která byla původně radnicí městské části a od roku 1950 slouží dětem a mládeži k smysluplnému využití volného času.

Rok 2003 byl rokem znovuzprovoznění střediska ve standardních podmínkách (po povodni v srpnu 2002). Budova Karlínského Spektra byla celkově zrekonstruována; práce byly dokončeny k 31. 12. 2004. V současné době je budova po celkové renovaci včetně vybavení novým nábytkem a učebními pomůckami, informačním a zabezpečovacím systémem, bezbariérovým přístupem, výtahem a únikovým schodištěm. Byly zprovozněny nové prostory, a to půdní vestavba a prostory mládežnického klubu Podsklepeno. Nově vzniklo i dvorní Atrium s možností malých divadelních projekcí v letní sezóně a minikluzištěm s technickým ledem v zimě.

V budově Karlínského Spektra sídlí rovněž ředitelství organizace a Informační středisko pro mládež jako další středisko DDM hl. m. Prahy. 

Informační středisko
Původní funkcí Informačního střediska bylo především poskytování informací široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži, a to v oblastech vzdělávání, práce, způsobů trávení volného času, cestování, sociálně - patologických jevů atp. Vzhledem k tomu, že všechny tyto informace jsou dnes již běžně přístupné v síti Internet a pražské děti a mládež nemají zpravidla nejmenší problém s jejich vyhledáváním, ustoupila tato funkce mírně do pozadí. Informační středisko se však této své činnosti zcela nevzdalo, zajišťuje ji momentálně ve spolupráci s ICM Senovážné náměstí. Informace ze všech výše zmíněných oblastí jsou tedy zájemcům k dispozici v odkazu Informační databáze.
Informační středisko dále zajišťuje public relation DDM hl. m. Prahy. Připravuje leták Jarní prázdniny pražských dětí s nabídkou táborů, které organizují pražské domy dětí a mládeže. V brožuře Mít kam jít zpracovává nabídku volnočasových aktivit, které připravují pražské domy dětí a občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží. Najdete zde přehled zájmových kroužků, oddílů a kurzů, seznam občanských sdružení a přehled otevřených klubů pro volně příchozí. Tyto údaje jsou v podobě on-line databáze přístupné také na naší internetové stránce, v odkazu „Informační brožury". Další brožura Mít kam jet přináší nabídku letních táborů a je zde rovněž k dispozici v podobě on-line databáze.
V rámci PR Informační středisko spolupracuje s ostatními středisky DDM na propagaci akcí a obvykle zastupuje DDM v komunikaci se sdělovacími prostředky. Jako podpůrný prvek ostatním střediskům DDM, působí Informační středisko také v oblasti správy internetových databází DDM. V budoucnu hodlá Informační středisko také zastřešovat realizaci aktivit DDM orientovaných na spolupráci na mezinárodní úrovni. Bude zastávat funkci koordinátora těchto aktivit, podporovat jejich realizaci, plánovat, sledovat a současně vyhodnocovat. 
Kontakty: tel.: 222 333 844, email: lestinova@ddmpraha.cz

Loděnice Vltava je dislokované pracoviště střediska, sídlící na Libeňském ostrově v Praze 8. Celkově zrekonstruovaná stavba srubu byla dána do opětovného používání v říjnu 2003. V průběhu školního roku bylo rovněž vybudováno víceúčelové hřiště a lanové centrum. Veškeré prostory byly nově vybaveny nábytkem, včetně ukládacích a skladovacích prostor a dalším nezbytným provozním zázemím. Vznikl tak moderní areál outdoorových aktivit, který je situován v klidné zóně, kde svým umístěním a kapacitou vyhovuje druhu prováděných činností.

Dětský koutek
Charakteristika:
Dětský koutek je určen pro děti od 3 do 10 let bez doprovodu rodičů.
Dětem do 3 let (bez rodiče) a batolatům v doprovodu maminek se naši pedagogové budou věnovat v méně vytížených hodinách, a to vždy po osobní dohodě. 

Naše činnost:
Dětský koutek s hlídací službou představuje velmi žádanou službu, kterou může DDM nabídnout skupině klientů MHMP a okolí, kterými jsou především rodiče s dětmi předškolního a školního věku. Rodičům tak zajistíme nerušený pobyt při vyřizování úředních záležitostí s vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno v prostředí, které jim nabízí pestré vyžití. Naší prioritou je nabídnout dětem příjemnou a přátelskou atmosféru, ve které si mohou bezstarostně hrát a zároveň rozvíjet své dovednosti. Po celou dobu pobytu dítěte se pracovníci aktivně zapojují do her a ostatních činností dětí. Zajišťují hlavně jejich bezpečnost.
Osoba doprovázející dítě musí být vždy starší 18-ti let. 

Kontakt:
Marie Sypalová
tel.: 236 004 342, email: dk.sypalova@cityofprague.cz  
Libuše Janoušková
tel.: 236 004 342, email: dk.janouskova@cityofprague.cz

Kontaktní centrum Kostička
Cvičení s hlídáním:
- kondiční cvičení nejen pro seniory
- jóga pro těhotné systémem Andrey Smékalové
- zdravotní cvičení
Salsa:
- salsa pro maminky s hlídáním
Angličtina:
- angličtina pro maminky s hlídáním
Hlídání:
- rezervace na tel.: 222 333 817 nebo 222 333 814 (čtvrtek 13:00 - 16:00hod)
- cena: 20,- Kč/hod
Herna pro rodiče a děti:
- volný vstup, děti pouze v doprovodu rodičů

Kontakt:
Více informací: Mgr. Alena Gotmanovová
tel.: 222 333 821 / e-mail: gotmanovova@ddmpraha.cz

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>