Skrýt výsledky vyhledávání
rss feed

Katalog objektů – Děti – Dětská centra

Dům dětí a mládeže Praha 2

Telefon
222 250 673 (oddělení akcí)
www
E-mail
Fax
222 250 677
Adresa
Slezská 21/920, Praha 2 - 120 00
Výuka dětí
dramatická výchova, keramika, pc znalosti, výtvarná tvorba
Městská část
Praha 2
Doprava
Slezská 21
Tram č. 10, 16 - zastávka Šumavská
Tram č. 11 - zastávka Vinohradská tržnice
Metro A -  stanice Jiřího z Poděbrad

Vratislavova 15 a 13
Tram č. 7, 18, 24 - zastávka Albertov

Lublaňská 18
Tram č. 6, 11 - zastávka Bruselská
Tram č. 4, 6, 10, 16, 22, 23, Metro C - zastávka I.P. Pavlova
Druhy sportu
aerobik, florbal, jezdectví, lyžování, ping-pong, šerm, tanec, turistika

Popis objektu

Další informace

Komentáře

Hodnocení, hlasování, ohlasy a komentáře

Dnes

Nejaktuálnější zprávy

Školské zařízení – příspěvková organizace, zřizovaná hlavním městem Prahou.

DDM je středisko volného času - školské zařízení - poskytující zájmové vzdělávání v souladu s § 118 Zákona č. 561/2004 (školský zákon). Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické a rekreační akce, osvětovou činnost pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a popřípadě i další osoby. Podílí se rovněž na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi se rovněž podílí na organizaci soutěží dětí a mládeže. Činnost se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání. Poslání a činnost DDM je dána Vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a zřizovací listinou DDM.

Zájmové vzdělávání se v DDM uskutečňuje zejména těmito formami:
* pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
* příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností v místě sídla DDM
* táborovou a další činností spojenou s pobytem mimo místo sídla DDM
* osvětovou činností včetně shromaždování a poskytování informací pro děti, mládež, další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
* individuální prácí ( zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání účastníků zájmového vzdělávání)
* využitím otevřené nabídky spontánních činností. 

Kluby DDM Praha 2

ODDĚLENÍ AKCÍ - Slezská 21
Informace: Mgr. Milena Buchová, 222 250 673, 723 829 513
oav@ddm-ph2.cz

VOLNO časový KLUB - Slezská 21
Pro volně příchozí děti a mládež - zdarma. Každý den od 14 do 18 hodin je k dispozici:
Internet, šipky, fotbálek, biliár, deskové hry, relax. koutek, video a DVD projekce
DESKOVÉ HRY, středa 15:00- 17:00
KERAMIKA JEN TAK, pátek 14:00- 16:00
STOLNÍ TENIS, pátek 16:30-18:30
FLORBAL, pátek 16:30- 18:00
Informace: sl. Votavová, 222 250 673, 723 829 513

MATEŘSKÉ CENTRUM MACÍČEK - Slezská 21
Dopolední hlídání a zábava pro předškolní děti a maminky
pondělí až pátek 09:00 – 12:00 hod.
Informace: p. Rampasová, 602 614 384 / http://os.ddm-ph2.cz/

VÝTVARNÁ DÍLNA SMETANKA - Slezská 21 
Informace: Alena Charamzová, 222 251 586, 602 614 374 / vds@ddm-ph2.cz 
http://vds.ddm-ph2.cz/ 

ODDĚLENÍ SPORTU - Slezská 21
Chcete, aby vaše dítě mělo dostatek pohybu, ale nechcete, aby běhalo po ulicích? Využijte nabídky našich sportovních kroužků! Jsou rozděleny nejen podle zájmů, ale i podle věku. Pro nejmenší děti od předškoláků do 4.tříd jsou určeny všestranné kroužky, v kterých cvičí na nářadí, hrají různé hry a seznamují se s netradičními sporty jako ringo, freesbee, florbal, petanque a další. Všem dětem nabízíme víkendové pobyty na horách a v jarních měsích mají možnost vyzkoušet si vodáctví. Pro starší děti máme kroužky florbalu (i pro dívky), volejbalu, aerobicu, lyžařsko-vodácké, pig-pongu. Pro středoškoláky a dospělé je určena kalanetika, kola, latinsko-americké tance a historický šerm. 
Informace: Karla Rampasová DiS., 222 251 577, 602 614 384 / sport@ddm-ph2.cz / http://os.ddm-ph2.cz/

STANICE TECHNIKŮ VYŠEHRAD - Vratislavova 15 a 13
Všechny kluby ST Vyšehrad jsou určeny pro volně příchozí děti a mládež (případně seniory), jsou zdarma a nezapisuje se do nich. U klubů Internetu, pařanů, seniorů a stolního tenisu doporučujeme předem rezervovat místo.
KLUB INTERNETU, 6 - 26 let, samostatná práce - internet, každý všední den
KLUB PAŘANŮ (hráčů na PC), 10 - 26 let, St 19.00-22.00
KLUB RPG, 12 - 26 let, Dračí doupě a další RPG, Út 18-21, Pá 16–20
KLUB DESKOVÝCH HER, SŠ, VŠ, Út 18.00-21.00
KLUB ROBOTIKY, děti a mládež, St 15.00-17.00
VIDEOKLUB, SŠ, VŠ, St 19.00-22.00
BILLIARD KLUB + FOTBÁLEK, ZŠ, SŠ, VŠ, Čt 16.00-19.00
KLUB SENIORŮ, Čt 10.00-12.00
KLUB ŠERMU, VŠ, SŠ, Čt 18.00 – 20.00
KLUB STOLNÍHO TENISU, 8 - 26 let, Út 15:00-17:00, Čt14:00- 16:00
Informace: 224 920 805, 224 920 835 / zc.vts@ofni / http://www.stv.cz/

STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ VINOHRADY, MINIZOO - Lublaňská 18 
Stanice přírodovědců Vinohrady (SPV) sídlí v Lublaňské ulici již od roku 1992. MINIZOO je zaměřena zejména na chovatelství terarijních, akvarijních a drobných zvířat. Chováme zde cca 25 druhů (zejména cizokrajných) zvířat, která vyžadují pravidelnou a nepřetržitou péči. Umístění naší MINIZOO v centru velkoměsta, umožňuje dětem žijícím v centru, během chvilky navštívit „oázu“.
KLUB INTERNETU, věk 6 - 26, zdarma, Po 13-15, Út 13–17, Čt 13-17, Pá 12-14
STUDOVNA PŘÍROVĚDY, věk 6 - 26, zdarma, Po 13-15, Út 13–17, Čt 13-17, Pá 12-14
KLUB CHOVATELŮ, Čt 18.30-19.30
Informace: 222 510 746, 602 614 326 / minizoo@ddm-ph2.cz / http://spv.webz.cz/

RYTMUS - CENTRUM POHYBU A KULTURY TĚLA - Lublaňská 18
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI, Út 16:45 - 17:30 (děti předškolního věku)
AEROBIC, pro ZŠ a SŠ
AEROBIC, kondiční a zdravotní cvičení, pro SŠ a dospělé
Informace: 222 510 815, 602 374 784 / http://ryt.ddm-ph2.cz/

Kina
Restaurace
Město
Umění
Výlety
Nákupy
Divadla
Sport
Loading .....
Loading .....
Loading .....
>