Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Zapomenuté obrazy – Praha 19. století

2007-09-23 19:09

Zapomenuté obrazy – Praha 19. století
Praha v obrazech zapomenutých malířů nejen ze sbírek Muzea hl. m. Prahy.
Od 17.října. 2007 do 27.ledna 2008 sál č. 3 a 4.

Výstava Zapomenuté obrazy – Praha 19. století přináší zajímavé svědectví o proměnách Prahy v 19. a na počátku 20. století. V té době se z provinciálního hlavního města českého království stalo moderní průmyslové velkoměsto. Praha si přitom uchovala pověst jednoho z nejkrásnějších evropských měst. S hospodářským rozvojem probíhaly změny i v politickém, společenském a kulturním životě pražského obyvatelstva. Národní emancipační zápas, jehož se Praha stala přirozeným centrem, spolu s přílivem českého obyvatelstva z venkova zbavily město z větší části německého nátěru, který byl patrný ještě v padesátých letech 19. století. Postupující urbanizace Prahy však nespočívala jen v rostoucím počtu obyvatelstva a vzniku nových předměstských obcí. Docházelo při ní rovněž k modernizaci veřejné dopravy, bydlení a kanalizace, k plynofikaci a elektrifikaci pouličního osvětlení, veřejných budov, průmyslových objektů a domácností, k zavádění pitné vody, ke zlepšenému zásobování obyvatelstva potravinami apod. Nezbytnou součástí modernizace se stalo zbourání barokních hradeb kolem historického centra Prahy a asanace některých jeho částí. Asanace však bohužel znamenala také nenahraditelné ztráty mnohých cenných památek na území Starého a Nového Města a bývalého židovského ghetta.
O tom všem podávají svědectví obrazy, které PhDr. Zdeněk Míka, autor výstavy, v Muzeu hlavního města Prahy vybral a představil veřejnosti. Jde především o olejomalby, na nichž převažuje dokumentární hodnota nad uměleckou, ale v žádném případě se nejedná o díla umělecky nekvalitní. Vždyť jejich autoři prošli většinou školením v krajinomalbě na pražské Akademii. U několika anonymních obrazů je tomu dokonce naopak, jde o díla mimořádně zdařilá, zůstává však otázkou, zda se jejich autory v budoucnu podaří s konečnou platností určit.
Proměny Prahy dokumentuje vybraný soubor více než sto sedmdesáti obrazů od méně známých nebo zcela neznámých malířů domácího původu (např. B. Anděl, J. Blumauer, S. E. z Friedbergu-Mírohorský, E. Herold, F. Chalupa, R. Keller, A. Kirnig, V. Kroupa, F. Lepié, V. Markovský, V. Ströminger, A. G. Schulz, M. Tejček, H. Ullik, M. Wehli), ale i cizinců, kteří v Praze po určitou dobu žili, nebo ji krátce navštívili. Naprostá většina obrazů je majetkem Muzea hlavního města Prahy. Doplňují je výpůjčky z jiných galerií a muzeí. Mnohé z nich jsou představeny veřejnosti poprvé.

-----------------------------------

Komentovaná prohlídka k výstavě: 8.1.2008 v 17.00.

-------------------------------------

Vstupné: základní 80 Kč, snížené (studenti, důchodci, invalidé) 30 Kč, rodinné 160 Kč, děti do 6 let zdarma, školní skupiny 20 Kč (na jednotlivce, vč. pedagogického dozoru)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>