Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

ZANIKLÉ CHRÁMY – ŽIVÁ HUDBA

2007-09-29 00:46

ZANIKLÉ CHRÁMY – ŽIVÁ HUDBA
5. 10. 2007–4. 2. 2008

Hlavním výstavním titulem Českého muzea hudby v tomto roce se stal projekt, jehož cílem je ukázat zmizelou sakrální pražskou architekturu a připomenout hudební tradice, které s ní byly spojeny. Po čtyři měsíce bude možné v centrální budově muzea v Karmelitské ulici spatřit ojedinělý soubor hudebních památek, grafik, uměleckých předmětů, fotografií, starých plánů a archeologických nálezů z 13.–19. století. Mezioborové zaměření výstavy si vyžádalo širokou spolupráci Českého muzea hudby s mnoha dalšími státními, církevními a soukromými institucemi.

Výstava je koncipována jako procházka po Malé Straně, Starém Městě, Novém Městě a Hradčanech se zastávkami v nejvýznamnějších chrámech, které již nestojí, nebo jsou přestavěny, případně slouží jiným účelům. Ke každému objektu se podařilo dohledat několik zajímavých, často neznámých a dosud nezveřejněných exponátů. O historii a hudebních dějinách chrámů informují jednotlivé panely, doplněné pohledem na staré grafiky i do uliční sítě dnešní Prahy. Navštívit můžete např. kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně (dnes sídlo Českého muzea hudby), Vlašský špitál, staroměstské kostely sv. Kříže, sv. Anny, sv. Michala, Norbertinum, Betlémskou kapli, kostel sv. Šimona a Judy, novoměstské kostely sv. Lazara a sv. Františka Xaverského, Sv. Rocha na Strahově a mnoho dalších. Doprovázet vás bude hudba, a to jak hudba psaná (autografy, dobové opisy, staré tisky, libreta apod.), tak hudba reprodukovaná (audioprůvodce). Mezi její autory patří např. Adam Michna z Otradovic, Jacob Handl-Gallus, František Tůma, František Xaver Brixi, Jakub Jan Ryba, Jan Antonín Koželuh, Jan Nepomuk Škroup aj.

Nejvzácnější exponáty nebudou vystaveny po celou dobu, ale průběžně je nahradíme jinými, neméně zajímavými. Takovým unikátem je např. kodex pražských zlatníků z 14.–16. století nebo kancionál literátů od Sv. Vavřince pod Petřínem. Cestu po Praze uzavírá audiovizuální pořad Martina a Marcela Steckerových, který se dívá na kulturní dědictví, skryté ve zrušených chrámech, očima současnosti a prostředky moderní počítačové techniky.

Grafické řešení (Jan Měřička) vychází z barevnosti a typografie starých tisků a provází všechny materiály tištěné k této výstavě včetně výběrového katalogu. O koncertech duchovní hudby a komentovaných prohlídkách pořádaných v rámci výstavy informujeme průběžně na webové stránce Národního muzea. Autorkou výstavy je PhDr. Dagmar Štefancová a komisařkou výstavy PhDr. Jana Vojtěšková, obě jsou pracovnicemi Národního muzea – Českého muzea hudby.

Termín konání: 5.10. 2007 – 4. 2. 2008
Místo: NM – České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana, http://www.nm.cz
Spojení: tram 12, 20, 22, 23 – st. Hellichova, nejbližší metro A, stanice Malostranská
Otevřeno: denně kromě úterý 10–18 hod.


-------------------------------------------------

Vstupné:
Do celého objektu - základní: 100 Kč
Do celého objektu - snížené: 50 Kč pro seniory (nad 60 let), držitele průkazů ZTP, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
Do celého objektu - rodinné: 120 Kč
Do celého objektu - školní skupiny s pedagogickým doprovodem: 55 Kč/os. (min. počet 15 osob)
Pouze krátkodobá výstava - základní: 40Kč
Pouze krátkodobá výstava - snížené: 20 Kč pro seniory (nad 60 let), držitele průkazů ZTP, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
Školní skupiny s pedagogickým doprovodem: 30Kč /os. (min. počet 15 osob)
Děti do 6 let a ZTP/P: vstup zdarma
Vstupenka do všech pražských objektů Národního muzea s platností 3 dny:
Základní: 160Kč
Snížená: 80Kč
Rodinná: 200Kč
(vstup do každého objektu je v rámci vstupenky možný pouze 1x)
Celoroční vstupenka do Českého muzea hudby: 200 Kč
Další poplatky: Poplatek za filmování a fotografování v expozici je 40,- Kč.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>