Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

ZACHRÁNĚNÉ POKLADY PANÍ HUDBY...

2008-03-05 22:07

ZACHRÁNĚNÉ POKLADY PANÍ HUDBY
aneb České muzeum hudby šest let po povodni

Výstava potrvá od 7.3. do 21.4. 2008

výstava o nápravě povodňových škod v Českém muzeu hudby
Prostory: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

V srpnu roku 2002 bylo České muzeum hudby, které je součástí Národního muzea, postiženo povodní stejně jako mnoho dalších kulturních institucí v ČR. Přestože pracovníci muzea předem evakuovali sbírky vysoko nad očekávanou úroveň vody, došlo ke škodám ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně, v Muzeu Bedřicha Smetany na Novotného lávce a v depozitáři v Terezíně. Zaplaveny byly sbírky hudebního archivu, knihovny, fonotéky a hudebních nástrojů. Šest let po této mimořádné události se Národní muzeum – České muzeum hudby touto výstavou ohlíží za mimořádnými výsledky dosaženými v nápravě škod.

Okamžitá obětavá práce pracovníků muzea, externích odborníků a dobrovolníků vykonávaná v těžkých podmínkách spolu s dobrou organizací sanace omezila škody na nejnižší možnou míru. Uplatnění zkušeností ze zahraničí i z povodní v roce 1997 na Moravě přispělo k minimalizaci vzniku dalších škod.
Odstraňování následků povodní ovlivnilo činnost všech pracovišť muzea v posledních letech, práce navíc probíhaly v situaci, kdy se ústav pečující o více než čtvrt milionu sbírkových předmětů stěhoval do nového objektu a připravoval novou expozici hudebních nástrojů i četné výstavy.

Volba vhodných technologií a restaurátorských postupů umožnila, že více než tři čtvrtiny postižených sbírek dnes opět plně slouží svému účelu – laikům i domácí a světové hudební veřejnosti. Těchto dobrých výsledků dosáhlo Národní muzeum díky významné podpoře ze strany státu – Ministerstva kultury České republiky, které na odstranění následků škod na sbírkách poskytlo Národnímu muzeu pro České muzeum hudby již více než 22 milionů korun. Mimořádné pomoci se České republice dostalo ze strany vlády Švýcarské konfederace, která pro vysoušení sbírek zapůjčila do Technického muzea v Brně unikátní zařízení pro vakuovou lyofilizaci. Výsledky dosažené na tomto zařízení splňují nejvyšší požadavky na uchování hmotné podstaty i informačního obsahu notových zápisů. Rozsáhlý projekt restaurování vážně poškozených hudebníchnástrojů do hratelného stavu při maximální snaze o zachování jejich historické autenticity je světově ojedinělým. I přes tyto výjimečné náklady a náročné intenzivní práce nejsou šest let po povodni její následky úplně odstraněny. České muzeum hudby v letošním roce končí s vysušováním zamražených sbírek, ale restaurátorské práce na hudebních nástrojích, notových záznamech a knihách budou pokračovat přibližně další tři roky.Mravenčí práce restaurátorů bývá návštěvníkům muzeí skryta. Představení její obrazové a filmové dokumentace spolu s ukázkami výsledků práce restaurátorů je díkem muzea za jejich záslužnou práci.

Výstavu je možno navštívit v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici, v objektu bývalého barokního klášterního kostela Sv. Máří Magdaleny, kde muzeum sídlí od roku 2003. Kromě výstav nabízí muzeum návštěvníkům stálou expozici hudebních nástrojů ČLOVĚK – NÁSTROJ – HUDBA, stejně jako četné koncerty a další kulturní akce.
Hudební sbírky muzea patří mezi nejvýznamnější v Evropě svým rozsahem i významem a jsou bohatě využívány pro živou interpretaci hudby i pro další poučení o její historii i současnosti.
Autorkami scénáře výstavy jsou PhDr. Markéta Kabelková a PhDr. Eva Paulová, kurátorky muzea. Prostorová a výtvarná koncepce a realizace výstavy je dílem výtvarníka Jana Duspěvy, grafický design vytvořil Karel Čejka – Kolací. Komisařkou výstavy je PhDr. Markéta Kabelková.

Otevřeno denně kromě úterý: 10.00–18.00 hod. 

Vstupné: do celého objektu - základní 100 Kč
- snížené 50 Kč
- rodinné 120 Kč
- krátkodobé základní 40 Kč
- výstavy snížené 20 Kč
- školní skupiny à 30 Kč
Vstup zdarma: každý první čtvrtek v měsíci.
Celoroční vstupenka – 200 Kč.
Odborný výklad v expozici pro skupinu do 20 osob na telefonickou objednávku předem:
– v češtině 300 Kč
– v cizím jazyce 600 Kč
Poplatek za fotografování v expozici je 40 Kč.
České muzeum hudby je plně bezbariérově přístupné.
Studovna Českého muzea hudby je otevřena Po, Pá 10.00 – 15.00, St, Čt 10.00 – 18.00
.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>