Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

WILHELM RIEDEL (1832—1876)

2007-12-31 00:50

WILHELM RIEDEL
(1832—1876)
palác kinských / 2. patro
14.2.—31.8.2008

Velká monografická retrospektiva opomíjeného představitele krajinářského realismu 19. století, českého Němce Wilhelma Riedela. Jako jeden z prvních našich umělců maloval již od poloviny šedesátých let 19. století plenérové záběry z okolí Barbizonu, Fontainebleau, pobřeží Bretaně a Normanských ostrovů. Patří vedle K. Purkyněho, S. H. Pinkase a V. Barvitia k významné generaci našich realistů, která ve své francouzské orientaci vyrovnala poprvé a naposled v českém umění krok s uměním Francie. Jeho krajinářská tvorba, předčasně ukončená smrtí ve věku pouhých 44 let, přináleží k nejlepší části umění českého realismu 19. století.

----------------------------------------

Wilhelm Riedel (1832–1876)

15. února 2008 – 31. srpna 2008

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze – Sbírka umění 19. století v paláci Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1

Autorka a kurátorka výstavy: Šárka Leubnerová
Architektonické řešení: akad. arch. Vladimír Hora
Grafická úprava katalogu a doprovodných tiskovin: Klára Horová
Realizace: Výstavní oddělení Národní galerie v Praze pod vedením Daniely Pompeové

Národní galerie v Praze děkuje všem institucím i soukromým sběratelům, kteří zapůjčili svá díla na tuto výstavu.

Výstava se uskutečnila za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti

Generální partner NG v Praze: Unikredit
Mecenáš NG v Praze: Synot Lotto a. s.
Hlavní partner výstavy: Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Hlavní mediální partner NG v Praze: Hospodářské noviny

Mediální partneři výstavy: Art & Antiques, Classic FM, ČRO 3 – Vltava, Týden, Xantypa, Umění


Wilhelm Riedel (1832–1876)

Národní galerie v Praze připravila do druhého patra paláce Kinských velkou monografickou retrospektivu opomíjeného představitele krajinářského realismu 19. století, českého Němce Wilhelma Riedela. Malíř pocházel z významné německé sklářské rodiny ze severočeských Sudet, v letech 1852 až 1854 studoval na pražské Akademii u M. Haushofera, poté čtyři roky u A. Achenbacha v Düsseldorfu. Dvakrát dlouhodobě pobýval v Itálii, kde maloval nejen tehdy velmi oblíbené antické památky, ale také italskou krajinu, rozpálenou letním sluncem, s torzy starých staveb, olivovými háji
i skalnatými pahorky. Roku 1864 přišel do Francie a záhy začal pracovat v okolí Barbizonu, později pobýval u přítele Pinkase v Cernay-la-Ville. Své nejlepší práce vytvořil na pobřeží Bretaně a na Normanských ostrovech Sark a Guernsey. Cesta k moři mu přinesla nové podněty: nepřístupná krajina pobřeží a bouřlivé vlny Atlantiku doplňovaly v jeho záběrech majáky, chudé rybářské vesnice
a kamenné menhiry. Maloval skalnaté útvary na pobřeží, jejich nejrůznější tvary a konfigurace, byl uchvácen bretaňskou růžovou žulou (růžový granit), která se zde vyskytuje v nejrůznějších odstínech. Poté pracoval v okolí řek Seiny a Oisy na záběrech ztišených říčních krajin, plných světelných reflexů a atmosférických nálad. Teprve na závěr života, vážně nemocný, se vrátil domů do Čech.
Riedel jako jeden z prvních našich umělců si uvědomil význam francouzské krajinomalby pro další vývoj umění: jeho bezprostřední kontakt s druhou generací barbizonských malířů a transformace jejich podnětů do osobitého, koloristicky neobyčejně bohatého výrazu, znamenala pro českou malbu první skutečný dotek s francouzským krajinářským realismem. Jeho realistická koncepce, ovlivněná čelnými představiteli barbizonské školy – C. Corotem, Ch. F. Daubignym a J. Duprém – se stala základním rysem jeho tvorby a forma výrazu dosáhla nejvyšších kvalit v uměleckém přetlumočení skutečnosti. Wilhelm Riedel patří vedle K. Purkyně, S. H. Pinkase a V. Barvitia k významné generaci našich realistů, která ve své francouzské orientaci vyrovnala poprvé a naposled v českém umění krok s uměním Francie.
Jen předčasná smrt ho ušetřila toho, aby pocítil pozdější národnostní polarizaci české společnosti, která ho jako Němce na dlouhou dobu vyřadila z našeho dějepisu umění, jeho práce
byly uzavřeny do soukromých sbírek a následující generace měla jen malou možnost je poznat.
Ve 20. století bylo Riedelovo dílo přesunuto k německému malířství a z českého uměnovědného bádání vyloučeno. Jediným důsledkem toho bylo, že se jím nezabýval nikdo; pro Čechy byl Němec, pro Němce cizinec. Riedelovou vlastí však byly Čechy, sem se vrátil ve své nemoci, zde měl rodinu
a domov a zde předčasně umírá ve věku pouhých čtyřiceti čtyř let. Dělení podle národnostního kritéria zde selhává, pro umění poloviny 19. století v rámci mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchie je nutné určení teritoriální, které napoví o kořenech, východiscích i komparaci tvorby více než národnost autora. Z těchto důvodů musíme Riedelovu krajinářskou tvorbu, přináležející k nejlepší části naší krajinomalby, vřadit zpátky k českému realismu 19. století a více než sto třicet let po malířově smrti
mu zajistit odpovídající místo i v našem dějepisu umění.

Doprovodné programy
Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky 19. století, Národní galerie v Praze, tel. 224 301 003, email: vzdelavani@ngprague.cz

Vstupné na výstavu Wilhelm Riedel (1832–1876) 2. patro paláce Kinských
základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinná vstupenka 150 Kč
Vstupenka na výstavu W. Riedela opravňuje k prohlídce stálé expozice Krajina v českém umění
(1. patro paláce Kinských)

Otevírací doba
Denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Upozornění: neplatí snížené vstupné od 16 h.

http://www.ngprague.cz/riedel

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>