Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Koncerty
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

MOZARTIANA IUVENTUS 2008: Thuri Ensemble (hoboj, housle, viola, violoncello)

2008-06-12 01:33

13.so Účinkuje: Thuri Ensemble (hoboj, housle, viola, violoncello)
Program: J. K. Vaňhal: Kvartet op. 7, č. 5
W. A. Mozart: Adagio pro anglický roh, K. 580a
J. Fiala. Kvartet č. 1 in Es
K. P. Stamitz: Kvartet in Es č. 4. op. 8
W. A. Mozart: Kvartet in F, K. 370
F. X. Thuri: Kvartet 2008 (PREMIÉRA)

www.bertramka.com 
-----------------------------

MOZARTIANA IUVENTUS 2008

Milí návštěvníci Bertramky, rádi bychom vás pozvali na desátý ročník hudebního festivalu Mozartiana Iuventus. Je to výstavka plodů profesionálního úsilí mladých českých hudebníků z generace, která již brala všeobecný i hudební rozum v nových, otevřených společenských podmínkách, často již zná „velký“ svět a zbavuje ji to ještě přednedávnem oprávněných pocitů méněcennosti vůči Evropě a světu. Pro nás jsou tito mladí lidé příslibem toho, že se Čechy zase stanou ne snad poněkud zprofanovanou „konzervatoří Evropy“, ale přinejmenším vyspělým hudebním regionem, který bude inspirovat a kultivovat své obyvatele a ostatní svět přitahovat zajímavými kulturními událostmi. Z tohoto pohledu bude například velmi zajímavé sledovat, co předvedou němečtí žáci českého houslisty Ivana Ženatého, tedy co umí dát česká houslová škola mladým představitelům takové hudební velmoci, jakou je Německo. Nesmíme však při všem vzývání moderního a nového zapomínat na to dobré, tradiční a osvědčené – proto se také scházíme na půdě staroslavné Bertramky a proto je také programovým pojítkem všech koncertů přehlídky něco ze skladatelského odkazu slavného Salcburčana.
Kromě jakési „povinnosti“ uvést na každém festivalovém koncertě Mozartovu hudbu se nám také osvědčilo zatěžkat (rozuměj obohatit) dramaturgii většiny koncertů něčím z horkých novinek české soudobé skladatelské tvorby. Je to konfrontace užitečná pro všechny zúčastněné: posluchači si upevní vědomí hudebně historických souvislostí, pro hudebníky je to hráčská hygiena, možnost dočasného opuštění vyjetých interpretačních schémat i repertoárová inspirace, a pro skladatele vítaná prezentace jejich práce a její reflexe nepředpojatým mládím. Jsme proto velmi zvědavi na skladby, které v průběhu letošního ročníku hudebního festivalu Mozartiana Iuventus na Bertramce zazní ve světové premiéře: ať již jde o kvartet Františka Xavera Thuriho, v němž se jistě objeví něco z neobarokních stylových inspirací, nebo o sonátu pro netradiční „brahmsovské“ triové obsazení s hornou anglického skladatele Andrewa Downese, o houslovou sonátu od Čechoangličana Karla Janovického, s jehož hudbou jsme se na Bertramce mohli seznámit v nedávné době, či o čtvrtý kvartet Václava Zahradníka.
Genius loci Bertramky, bývalé venkovské usedlosti pojmenované po svém někdejším majiteli Františkovi Bertramském, sub specie aeternitatis bezvýznamném pražském vyšším berním úředníkovi, způsobí, že poté, co projdete její úzkou brankou, ocitnete se jako mávnutím kouzelného proutku mimo čas a prostor. Nervózní uspěchaná metropole se vám rázem promění ve starosvětské, trochu ospalé sídlo, jež kdysi poznalo velkého Mozarta a jehož neopakovatelná atmosféra přivádí do jeho zdí další a další generace hudbymilovných Pražanů i návštěvníků hlavního města.
Věříme, že mladí výkonní umělci na Bertramku opět přivedou mladé posluchače a všichni společně nás přesvědčí, že to s budoucností naší umělecké hudby není tak špatné, že je třeba se jen dobře koukat kolem sebe a dobře si vybírat. A že na Bertramku, kde se pojí úctyhodná tradice s interpretační profesionalitou a dramaturgickou odvahou, je dobré se vracet.


Koncertní sezona 2008
Koncertní sezóna na Bertramce začíná 12. dubna a končí koncertem 29. října 2008. Stejně jako v letech minulých, i letos na Bertramce zazní mnoho Mozartovských skladeb, díla jeho současníků, ale i soudobých skladatelů. Většina koncertů se koná v koncertním sále Bertramky, v letních měsících červenci a srpnu jsou vybrané koncerty pořádány v malebné zahradě usedlosti.

V roce 2007 jsme si projektem „Setkání Mozarta a Beethovena“ připomněli 180 let od úmrtní klasicistního velikána Ludwiga van Beethovena. V podání předních českých smyčcových kvartet pak na Bertramce unikátně zazněly všechny Mozartovy a Beethovenovy smyčcové kvartety.

Pozornost budeme věnovat smyčcovým kvartetům i v letošním roce. Projekt „Kvartety dvou staletí 1750 – 1950“ opět představí řadu Mozartových kvartetů, ale i kvartetní díla ostatních autorů žijících v uvedených dvou staletích (např. Dvořáka, Haydna, Mendelssohna, Ravela, Smetany, Schuberta, atd.). Zároveň budou na Bertramce opět prezentována naše přední česká smyčcová kvarteta, jmenovitě Talichovo, Kociánovo, Stamicovo, Škampovo, M. Nostitzovo, Zemlinský kvartet a další.

Tradice českých smyčcových kvartet je veliká a s ohledem na propagaci české hudby ve světě velice významná. V loňském roce jsme zahájili letní festival „Divertimenta v Praze“, nad nímž převzal záštitu mistr Josef Suk. On sám považuje smyčcové kvarteto za „ideální soubor“ a komorní koncerty tohoto typu má ve velké oblibě. V tomto festivalu pokračujeme i letos - bude se konat v druhé polovině srpna v zahradě Bertramky. Je nám ctí oznámit, že pozvání přijali i členové světoznámého Pražákova kvarteta. Posluchači budou moci vyslechnout díla Mozarta, Smetany, Dvořáka, Janáčka, Borodina, Haydna a dalších autorů.

Koncerty uváděnými pod názvem „Mozart kontra Salieri“ bychom rádi posluchačům přiblížili Mozartova italského současníka Antonia Salieriho, který byl výborným hudebníkem a dirigentem. Po roce 1766 se stala jeho druhým domovem Vídeň, kde působil jako císařský dvorní kapelník a skladatel. Rovněž patřil mezi nejlepší pedagogy své doby, zejména v oblasti zpěvu, kompozice a teorie hudby. Svědčí o tom i výčet jeho žáků - Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles, Franz Schubert, Franz Liszt, Franz Xaver Süssmayr a další. Dokonce vyučoval i Mozartova syna Franze Xavera Mozarta.
Většina lidí, kteří se setkali se jménem Salieri, jej znají především jako člověka, který je vinen smrtí Wolfganga Amadea. Například již Alexander Sergejevič Puškin napsal nádhernou poemu „Mozart a Salieri“, v níž je Salieri označen za vraha, jehož důvodem byla často citovaná vzpoura „genia průměrnosti“. Další mylnou představu o vztahu Salieriho a Mozarta utvrdil světoznámý Formanův film Amadeus.
V mnoha případech jde o zkreslení historie, omyly v časových souvislostech a o věcné chyby. Salieri neměl zapotřebí vydávat za své Mozartovo dílo ani Mozartovi závidět. Hudební vědci myšlenku podílu Salieriho na Mozartově smrti již dávno opustili. Všechny dobové dokumenty, dopisy i události svědčí o opaku – Mozart a Salieri se vzájemně respektovali a panoval mezi nimi naprosto korektní vztah.

V září letošního roku se bude konat v Památníku W. A. Mozarta a manželů Duškových na Bertramce jubilejní 10. ročník festivalu Mozartiana Iuventus. Tento cyklus devíti koncertů, jehož dramaturgie je úzce spjata se soudobou hudbou, dává tradičně příležitost mladým, mimořádně talentovaným interpretům prezentovat se před českou a zahraniční veřejností.
Každý program festivalového koncertu vždy obsahuje dílo W. A. Mozarta. Velmi zajímavá je právě konfrontace Mozartových skladeb se soudobými kompozicemi, jejichž autoři se při tvorbě nechali tímto klasicistním géniem inspirovat. Mladí umělci tuto příležitost každoročně vítají a pořadatelům je velkým potěšením zde často představit i laureáty mnoha soutěží včetně Pražského jara (například Tomáš Jamník nebo Ivo Kahánek).

VSTUPNÉ
390 Kč
450 Kč zahradní a vánoční koncerty
Slevy 250 Kč a 150 Kč
(cena již zahrnuje 5% DPH)

Vstupenky jsou k dostání v pokladně muzea, tel. +420 257 318 461
Objednávky na
tel. +420 257 317 465
tel./fax +420 257 316 753
email: mozart@bertramka.cz

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>