Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

THÉBY, MĚSTO BOHŮ A FARAONŮ

2007-09-29 00:37

THÉBY. MĚSTO BOHŮ A FARAONŮ

25. října 2007 – 24. února 2008

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na podzim tohoto roku připravilo výstavu Théby. Město bohů a faraonů věnující se kulturně-historickému vývoji jednoho z nejvýznamnějších politických a náboženských středisek starověkého světa – starověkým Thébám.
Výstava si klade za cíl představit nejvzácnější předměty z českých a slovenských sbírek, doplněné o řadu vzácných exponátů z německých muzeí. Vedle exponátů ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea tak návštěvníci budou mít možnost shlédnout předměty ze sbírek Kestnerova muzea v Hannoveru, Slovenského národního muzea – Archeologického muzea v Bratislavě, Egyptského muzea Univerzity v Lipsku, Městského muzea v Moravské Třebové, Státního zámku Kynžvart (Národní památkový ústav – ú.o.p Loket), Národní galerie v Praze a Muzea města Bratislavy.

Prostřednictvím výstavy si obě pořádající instituce připomínají osobnost československého egyptologa, Jaroslava Černého (1898–1970), který by se v roce 2008 dožil 110 let, tedy ideálního věku podle představ starých Egypťanů. Jméno Jaroslava Černého je s Thébami neodmyslitelně spojeno díky jeho dlouholeté spolupráci na francouzských výkopech v Dér el-Medíně, vesnici řemeslníků pracujících na stavbách královských hrobek v Údolí králů. Dér el-Medíně je v rámci výstavy věnována samostatná část, která představí předměty, které v roce 1937 prostřednictvím Jaroslava Černého Francouzský ústav orientální archeologie v Káhiře věnoval Národnímu muzeu, a dále předměty, které muzeum získalo z Černého soukromé sbírky.
Hlavní linie výstavy postupuje chronologicky, a tak sleduje vývoj města a jeho bezprostředního okolí od počátku osídlení v průběhu pravěku do doby postupného doznívání faraonské civilizace v Římské době.
Mezi nejvýznamnější exponáty výstavy bezesporu patří reliéfní blok s vyobrazením královny Nefertiti, považované za nejkrásnější ženu starověku, předměty pocházející z hrobek slavných faraonů – Amenhotepa III., Sethiho I. a Ramesse II. – v Údolí králů, rakev hodnostáře Kenamona nebo části reliéfní výzdoby chrámů faraonů Mentuhotepa II. a Thutmose III. v Západních Thébách.

Výstava Théby. Město bohů a faraonů je pořádána v rámci projektu „Osobnosti české vědy a kultury“ (výzkumný záměr Ministerstva kultury č. MK 00002327202), jehož řešitelem je Národní muzeum, a projektu „Výzkum civilizace starého Egypta“ (výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 0021620826), jehož řešitelským pracovištěm je Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Výstavu bylo možné uskutečnit jen díky významné finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.
K výstavě vychází obsáhlý česko-anglický katalog (Mynářová, Jana – Pavel Onderka (eds.): Théby. Město bohů a faraonů / Thebes. City of Gods and Pharaohs, Národní muzeum: Praha, 2007), na jehož přípravě se podílela celá řada domácích i zahraničních specialistů.
.
K výstavě je připraven pro veřejnost doprovodný program. Večer v muzeu na téma Dér el-Medína. Vesnice královských řemeslníků (řada krátkých příspěvků věnujících se každodennímu životu tvůrců královských hrobek) bude úvodem k cyklu přednášek o jednotlivých historických epochách v dějinách Théb. Pro školní skupiny a seniory se uskuteční komentované prohlídky výstavy.

Autoři scénáře výstavy: Pavel Onderka, Jana Mynářová
Komisař výstavy: Pavel Onderka
Výtvarně-prostorové řešení: Ladislav Vendel
Ošetření exponátů: Oddělení práce se sbírkami Náprstkova muzea 

• Výstava „Théby. Město bohů a faraonů“ je přístupna veřejnosti od 25. 10. 2007 v přízemí výstavní budovy Náprstkova muzea.
• Otevřena je denně mimo pondělí od 10. 00 – 18. 00 hodin.

-------------------------

Vstupné:
Základní: 80 Kč
Snížené: 40 Kč pro seniory (nad 60 let), držitele průkazů ZTP, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
Rodinné: 120 Kč
Školní skupiny (nad 5 osob) s pedagogickým doprovodem: 30 Kč/os.
Děti do 6 let: zdarma
Každý první pátek v měsíci: vstup zdarma.
Celoroční předplacená vstupenka na výstavy v Náprstkově muzeu: 160 Kč
Vstupenka do všech pražských objektů Národního muzea s platností 3 dny:
Základní: 160Kč
Snížená: 80Kč
Rodinná: 200Kč
(vstup do každého objektu je v rámci vstupenky možný pouze 1x)

Další poplatky:
Pořizování obrazového záznamu ... 30 Kč

Fotografování není dovoleno.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>