Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Středověké umění v Čechách a střední Evropě

2007-06-11 19:42

stálá expozice
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě

1. PATRO Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě
Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, L. Cranach st.,
Mistr Litoměřického oltáře, Mistr IP, A. Altdorfer

PŘÍZEMÍ Hmatová expozice / Odlitky sochařských děl českého středověkého umění 13.–15. století Kolekce dvanácti odlitků soch je vystavena v přízemí kláštera sv. Anežky České. Expozice umožňuje sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika století. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla z období vlády Karla IV. a Václava IV. Tvorbu slavného sochaře a architekta Petra Parléře představují portrétní busty z triforia katedrály sv. Víta. Každý exponát doprovází text ve zvětšeném písmu a základní popiska v Braillově písmu. K zapůjčení je audioprůvodce (záloha 200 Kč) nebo kazeta s výkladem do Vašeho přehrávače (záloha 50 Kč). K dispozici je průvodce expozicí v Braillově písmu.

---------------------

V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., je od listopadu roku 2000 zpřístupněna nově koncipovaná expozice středověkého a raně renesančního umění.

První část expozice v patře sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes "měkký" sloh Mistra Theodorika k obrazům Mistra Třeboňského oltáře a dílům krásného slohu (Madona svatovítská, Sv. Petr ze Slivice, Varianta Krumlovské madony). Zatímco ve 14. století a v období kolem roku 1400 patřily Čechy a Praha k významným centrům evropského uměleckého dění, v 15. století naopak umělecké podněty spíše přijímaly (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře). Česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století jsou v expozici nově konfrontována s tvorbou ostatních středoevropských oblastí, s nimiž Čechy v té době spojovaly těsné kulturní kontakty. Obraz Madony s dítětem od Mistra IW tak vede dialog s dílem stejného námětu od saského umělce Lucase Cranacha st. Významný Mistr žebráckého Oplakávání je zastoupen svým stěžejním dílem dokládajícím vysokou úroveň řezbářství v oblasti jižních Čech, zatímco vliv tzv. podunajské školy (v expozici např. obraz Albrechta Altdorfera) se odráží v tvorbě Mistra IP.

 

Upozornění: dovolujeme si upozornit, ze ve čtvrtek 19. 6. 2008 (čtvrtek) budou z technických důvodů uzavřeny kostely kláštera sv. Anežky Ćeské. Expozice středověkého umění zůstává pro veřejnost i nadále otevřena, a to od 10 - 18 hodin.
Uzavření se týká pouze kostelů kláštera.
-------------------------------------------------------

Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 224 810 628
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 - 18 hodin
Spojení: metro A - Staroměstská; tram 5, 8, 14, st. Dlouhá, tram 17, st. Právnická fakulta.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>