Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

STŘEDOVĚK A ZÁALPSKÁ RENESANCE

2007-06-11 19:42

expozice sbírky grafiky a kresby

Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby NG v Praze / I.
STŘEDOVĚK A ZÁALPSKÁ RENESANCE
> březen—červen 2008

kurátoři: Alena Volrábová, Michaela Brixová, Blanka Kubíková, Anna Rollová

V novém prostoru, jenž byl propůjčen Sbírce grafiky a kresby pro její krátkodobé výstavy ve druhém patře Schwarzenberského paláce, se u příležitosti otevření tohoto výstavního objektu představí výběr z nejlepších středověkých a záalpských renesančních kreseb a grafických listů, jež sbírka spravuje ve svých bohatých fondech.
Mezi nejvzácnější díla sbírky kresby patří její nejstarší práce – listy, které byly původně součástí středověkých iluminovaných rukopisů či malířských skicářů. Z nich byly do kolekce zahrnuty vedle listu byzantského původu z 11.–12. století zejména anonymní středoevropské a francouzské iluminace, dále kresby z doby od roku 1380 až po konec 15. století, ale i práce jednoho z vůdčíchosobností své doby Hanse Holbeina st. Z nejstarších prací grafické sbírky pak byly vybrány dobově
výjimečné šrotové tisky, zastoupeno je i dílo nejvýznamnější osobnosti „předdürerovského“ období Martina Schongauera a dále práce hlavních mistrů německé a nizozemské renesance, včetně Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st. či Lucase
van Leiden.
Tento exkluzivní výběr je součástí cyklu, v němž se ve třech kolekcích představí mistrovská díla od nejstarších prací až po konec 18. století.

V jeho druhé části, od června do září tohoto roku, budou vystaveny nejvzácnější práce italské renesance a internacionálního manýrismu a na závěr, od září do prosince, nejvýznamnější kresby a grafiky 17. a 18. století. Součástí projektu bude i připravovaný reprezentativní katalog 100+1: Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze od středověku do konce 18. století, ve kterém budou publikovány grafické exponáty prezentované na těchto výstavách.

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Baroko v Čechách
adresa Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1
info 222 321 459
trasa tram 22, 23 > Pražský hrad

Jedna z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze.
Výstavní činnost zde byla zahájena již v roce 1910, kdy sem umístilo své sbírky Technické muzeum.
Ve druhé polovině 20. století následovala expozice Vojenského muzea.
V roce 2002 získala objekt Národní galerie v Praze a od 28. března 2008 tu otevřela novou expozici barokního umění. 

Vstupné:

ZÁKLADNÍ 150 Kč
SNÍŽENÉ 80 Kč
RODINNÉ 200 Kč

PO 16. HODINĚ
ZÁKLADNÍ 80 Kč
SNÍŽENÉ 40 Kč
RODINNÉ 100 Kč

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>