Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Starou Prahou Václava Jansy

2008-02-03 23:18

STAROU PRAHOU VÁCLAVA JANSY
a současnou Ondřeje Poláka

Od 19. března 2008 do 15. června 2008 v sále č.8.

Na výstavě uskutečněné v Muzeu hlavního města Prahy je prezentováno 112 akvarelů staré Prahy malíře Václava Jansy (1859-1913). Dobová vyobrazení jsou zde konfrontována se současnými fotografiemi stejných míst, autorem fotografií je Ondřej Polák.

Všechny vystavené akvarely pochází ze sbírky Muzea hlavního města Prahy, kde je uloženo na 150 kusů Jansových děl, vzniklých na objednávku pražského magistrátu převážně v letech 1895-1900. Zachycují nejmalebnější místa hlavního města českého království a ve velké míře pak lokality určené v nejbližších měsících či letech k demolici. Jansa se malováním pražských pohledů zabýval již na počátku 80. let, kdy pobýval na pražské akademii, a intenzivně se mu věnoval po návratu z vídeňských studií v roce 1891. Již od první poloviny 90. let 19. století obecně docházelo k cílené snaze o zachování podoby pražských památek ohrožených destrukcí alespoň v obrazové podobě – na fotografiích, kresbách, malbách, plánech atd. Tato snaha kulminovala v souvislosti s vydáním asanačního zákona v roce 1893. Město prošlo v posledních letech 19. a počátku 20. století dalekosáhlými urbanistickými a architektonickými změnami. Na základě asanačního zákona definitivně a téměř kompletně zmizela z mapy Prahy unikátní původní zástavba pražského židovského ghetta, části Starého Města pražského a menší části Nového Města pražského. Praha roku 1890 vypadla zcela jinak než totéž město za dvacet let. Jansovy obrazy, zachycující město na samém konci 19. století, jsou tudíž nejen cenným dokladem podoby Prahy, ale i její atmosféry a života jejích obyvatel.

Velký zájem veřejnosti o Jansovy práce s pražskou tématikou se projevil již na přelomu 19. a 20. století, když v nakladatelství Bedřicha Kočího vyšla alba těchto akvarelů s názvem "Stará Praha“, a trvá dodnes. Na současné výstavě jsou prezentovány zčásti notoricky známé akvarely z výše uvedených alb, zčásti veřejnosti dosud více méně utajené, nebo známé pouze z občasných výstav či náhodných publikací. Jejich konfrontace se současným stavem zobrazovaných míst zvyšuje srozumitelnost a atraktivitu představených děl a odhaluje nejen míru architektonických a stavebních proměn města, ale i změnu životního stylu a tempa jeho obyvatel.
K výstavě vychází v nakladatelství Studio JB výpravná publikace.

Václav Jansa (1859 -1913)
Václav Jansa se narodil v Německých Zlatníkách neboli Slatinicích u Mostu. Vyučil se kupcem, pracoval mj. jako písař v advokátní kanceláři, ovšem posléze se mu podařilo dostat se na pražskou Akademii výtvarných umění, kde studoval u profesora Antonína Lhoty a poté ve vzdělávání pokračoval na Akademii ve Vídni u E. Lichtenfelse a L.C. Müllera. K jeho nejznámějším pracím patří i několik panoramatických, respektive dioramatických pohledů. Trvale se proslavil zejména svými akvarely s pražskou tématikou. Na přelomu 19. a 20. století vyšla v nakladatelství Bedřicha Kočího nejstarší vydání alb těchto akvarelů s názvem Stará Praha. Podílel se na projektu Čechy, společnou prací spisovatelův a umělcův českých, vydaném Ottovým nakladatelstvím v letech 1883 až 1902, přispíval do ilustrovaných časopisů Zlatá Praha, Světozor, Květy. Provozoval malířskou školu. Václav Jansa zemřel na začátku léta 1913 ve své vile v Černošicích u Prahy.

Ondřej Polák (*1968 v Praze)
V roce 1986 absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Hellichově ulici – obor fotografie. V letech 1967-1993 studoval uměleckou fotografii na FAMU v Praze. Od doby studia působí jako nezávislý fotograf se specializací na technickou fotografii. Nejvíce se věnuje fotografování architektury a výtvarného umění. Svými reprodukcemi uměleckých děl se podílel na mnoha publikacích o výtvarném umění. Byl autorem konfrontačních fotografií Prahy pro výstavu Zmizelá Praha Jana Minaříka – Sto let na tváři města.
Byl autorem konfrontačních fotografií Prahy pro výstavu Zmizelá Praha Jana Minaříka – Sto let na tváři města:
Pohled ze Staroměstského náměstí k Dlouhé třídě, 1896
Karlova ulice, 1897, 2007
Josefovská třída – Široká ulice, 1897
Průlom U Klíčů, 1895

Autorka výstavy: Pavla Státníková
Fotografie: Ondřej Polák

K výstavě vychází v nakladatelství Studio JB výpravná publikace.


HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Praha 8, Na Poříčí 52, tel. 224 816 773, 606 859 951, oddělení prezentace, Praha 1, Kožná 1, tel. 224 227 490, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, http://www.muzeumprahy.cz
Otevřeno: denně mimo po 9-18 h.
Vstupné: základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 40 Kč, rodinné 180 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma).
Společná vstupenka pro do hlavní budovy muzea Na Poříčí a do bývalé Podskalské celnice na Výtoni: základní 110 Kč, snížená 40 Kč, rodinná 200 Kč - lze zakoupit v obou objektech muzea.
Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20 h - vstupné pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 1 Kč.

V pondělí 12. 5. muzeum mimořádně otevřeno pro veřejnost od 9.00 do 16.00 – významný den muzea, 125. výročí otevření. Komentované prohlídky muzea v 10.00 a ve 14.00.

18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup do hlavní budovy muzea a Podskalské celnice na Výtoni zdarma.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>