Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Sbírky zoologické - stálá expozice

2007-06-11 19:42

Bezobratlí, nižší obratlovci, ptáci, savci.

Zoologické preparáty patří k nejatraktivnějším muzejním exponátům vůbec. Žádná návštěva zoologické zahrady ani žádný výlet do přírody nás nemohou v krátké době seznámit tak podrobně a názorně s ohromnou pestrostí živočišného světa, jako právě prohlídka muzejních expozic. Vědecké zpracování a uchovávání zoologického materiálu je ovšem nesmírně náročná činnost, na které doslova závisí míra a dokumentace našeho poznání nejrozmanitějších forem živočišného světa. Jen muzea chrání základní tzv. typový materiál, po kterém vědec sáhne vždy, když si není jistý s určením nějakého živočicha. Jen zde pohotově najdeme dostatečně velké série příslušného druhu k důkladnému studiu jeho proměnlivosti a jen v muzejních depozitářích jsou dnes zachráněny preparáty již vyhubených druhů zvířat, o jejichž podobě by lidé jinak měli představu jen ze starých popisů, kreseb a zašlých fotografií. Nezastupitelná vědecká, kulturní a vzdělávací úloha muzea je zde naprosto nesporná. Cílem tohoto textu ovšem není podrobně se rozepisovat o vlastní práci a významu muzeí, ale přiblížit návštěvníku výstavy nejcennější a nejkrásnější zoologické exponáty uložené v Národním muzeu.

K největším vzácnostem zoologických sbírek Národního muzea patří bezesporu preparáty již zcela vyhubených zvířat. Výstava postupně představí 5 druhů, které stihl tento smutný osud. Na prvním místě se jedná o nelétavého ptáka dronte mauricijského (Raphus cucullatus), známého také pod populárnějším jménem blboun nejapný. Na ostrově Mauritius byl vyhuben už v r. 1681. Vystavené kosterní pozůstatky patří k největším světovým cennostem. Pocházejí snad z jedince, kterého údajně choval na svém dvoře císař Rudolf II. Na druhém místě stojí alka velká (Alca impennis), další nelétavý pták, kterého člověk úspěšně vybil (do r. 1844). Naše exponáty pocházejí ze sbírky barona Feldegga a světovou raritou je mladý kus bez bílé skvrny u oka. Také kachna labradorská (Camptorhynchus labradoricus), holub stěhovavý (Ectopistes migratorius) a papoušek karolínský (Conuropsis carolinensis) nepřežili setkání s člověkem a jsou při příležitosti výstavy vyneseni z bezpečí našich depozitářů.

Další unikátní materiál představují preparáty těch forem živočichů, které z volné přírody už zcela vymizely a jejichž poslední zástupci přežívají v umělých chovech. Jedná se např. o lva berberského (Panthera leo leo), severoafrickou formu lva, která je jako velká vzácnost chována pouze v několika zoologických zahradách na světě, mj. i v Zoo ve Dvoře Králové n.L. (vystavena je lebka).

Získat dnes v době přísných ochranářských zákonů do sbírek z volné přírody živočichy, kteří se v ní ocitají na pokraji vyhubení, je prakticky nemožné. Přitom studium těchto zvířat může být nápomocné jejich ochraně. Národní muzeum se může pochlubit v tomto směru bohatými kolekcemi cíleně shromažďovanými v průběhu celých 180 let jeho existence. K postupnému vystavení byli vybráni opět ti nejcennější. Např. velmi vzácné madagaskarské poloopice ksukol ocasatý (Daubentonia madagascariensis) a lemur vari (Varecia variegata) nebo největší forma tygra žijící v počtu posledních 200 jedinců na Dálném východě - tygr ussurijský (Panthera tigris altaica). Dále je vystaven vzorek početné kolekce lebek nosorožce tuponosého (Ceratotherium simum) druhého největšího suchozemského savce kriticky ohroženého lovem pro jeho rohy (viz preparát dokumentující 6. nejdelší roh tohoto nosorožce na světě). Z dalších unikátních materiálů byli zařazeni panda červená (Ailurus fulgens) a podivuhodný novozélandský nelétavý pták kivi jižní (Apterix australis) a vzácná dvojdyšná ryba bahník australský (Neoceratodus forsteri). Preparáty haterie novozélandské (Sphenodon punctatus) jsou ukázkou z jedné z vůbec nejbohatších světových kolekcí tohoto památného plaza nazývaného populárně živoucí fosílií (42 jedinců, koster a kůží).

Vzácnost je pojem, který se mění v čase. Druhy kdysi běžné se dnes díky lovu, sběru a hlavně devastaci prostředí stávají vzácnými. Naopak, v případě řady druhů méně nápadných živočichů považovaných v minulosti za vzácné byly v současnosti vzhledem k dokonalejším možnostem výzkumu objeveny nečekaně bohaté populace. Poslední skupina vystavovaných zoologických preparátů tedy představuje takové živočichy, které považujeme za unikátní a velmi cenné ať už pro jejich nedostupnost, neobvyklé rozměry a tvary, výjimečnou krásu nebo i nebývale náročnou práci, která musela být vložena do jejich sběru a preparace. Zde se jedná kupříkladu o jedinečné sbírky ptačích vajíček, skvostných lastur mořských i sladkovodních měkkýšů, křehkých koster mořských hub a korálnatců a o překrásné preparáty bizarních krabů. Dokladem toho, jak těžké je skloubit obecný a vědecký pohled na vzácnost a cenu sbírkových předmětů, je vystavená levotočivá ulita normálně pravotočivého velmi běžného hlemýždě zahradního (Helix pomatia). V přírodě připadá jedna taková odchylka asi na 1 mil. obvyklých forem.

Prostor: Národní muzeum, Václavské nám., 2. patro

Vstupné: základní 120 Kč
snížené* 70 Kč
děti do 6 let zdarma
školní skupiny s pedagogickým doprovodem à 40 Kč
rodinné vstupné: (max. 4 osoby – 2 dospělí a 2 děti,
1 dospělý a 3 děti) 150 Kč
celoroční vstupenka pro studující 220 Kč
(* Snížené vstupné platí ve všech expozicích pro seniory (nad 60 let), držitele průkazů ZTP, děti 6–15 let, studenty středních a vysokých škol po předložení studijního průkazu.)

Národní muzeum nabízí možnost zakoupit si jednorázovou vstupenku do všech pražských objektů s platností na 3 dny: dospělí 160 Kč, vstupné se slevou 80 Kč, rodinné vstupné 200 Kč
Poplatek za filmování nebo fotografování je 50 Kč.

Každé první pondělí v měsíci vstup zdarma.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>