Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Roman Signer: Obrazy z cest, fotografie - videa - sochy

2007-08-08 19:07

Článek o výstavě čtěte zde.

5. 9. – 11. 11. 2007
Langhans Galerie Praha, Vodičkova 37, CZ – 110 00 Praha 1
Otevřeno út-ne 13-19 hod – pozor ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY !!!


Roman Signer (narozen 1938) patří k významným švýcarským umělcům, v České republice však nebyl dosud představen. Langhans Galerie připravila výstavu, která návštěvníkům přiblíží průřez jeho tvorbou. Z posledních prací je to soubor fotografií Reise Bilder, akční tvorba bude představena několika videi a nebudou chybět ani instalace, které autor označuje za sochařství: „Říkám, že jsem sochař, protože se věnuji problémům trojdimenzionálně.“


Island, 2005 (C) Roman Signer

Na souboru fotografií z Evropy, Japonska a USA Reise Bilder Signer pracuje posledních šestnáct let. S velkým smyslem pro humor si všímá absurdních městských i krajinných situací. Jeho fotografie pracují s obdobnou estetikou i tématy jako jeho akce. Objekty vyskytující se nebo pohybující se prostorem, stopy po pohybu již skončeném, vyvolávající pocit „napětí po bouři“. Prostředí, ve kterém Signer pořizuje své fotografie, má často pohádkovou atmosféru – magická krajina na Islandu, polozastavený čas na polském venkově, klid i monumentálnost švýcarských hor. Signerovy snímky navazují na jeho performativní díla.


Ukrajina, 2005 (C) Roman Signer

Jeho tvorba koření v dětství a nese prvky spontánní hravosti. Vyrůstal na břehu řeky Sitter v Appenzellu, kde ho fascinovaly interakce živlů a jednoduchých užitých předmětů (okouzlovaly ho například holinky, umožňující, aby člověk ve vodě zůstal v suchu a přesto cítil chlad). Ve svých pozdějších akcích dále rozvíjí tyto vztahy a možnosti – jako by zůstal dítětem, experimentoval Signer sám pro sebe bez většinového publika. Až Szeemannova výstava When Attitudes Become Form (Když se postoj stává formou) v Bernu r. 1969 ho rázem včlenila do kontextu současného sochařství.

V Langhans Galerii budou k dispozici katalogy a monografie, které podrobně dokumentují Signerovu tvorbu. Jmenujme některé z jeho akcí: Explosion v roce 1982 dala vzniknout umělému blesku - zápalná šňůra sahala od země 100 metrů kolmo vzhůru, kde ji držel balón. Po zapálení bylo vidět něco, co by se v přírodě nikdy nestalo: dlouhý vertikální záblesk. Signer je často přímým účastníkem vlastních experimentů. V akci Čepice s raketou si pomocí odpálené rakety nechal odstřelit do vzduchu čepici přímo z hlavy. Roku 1991 jízdní kolo zavěšené na kladce prudce prosvištělo výstavním sálem poháněno tryskovými motory.


USA, 1997 (C) Roman Signer

Výběr ze skupinových výstav: 37. Biennale di Venezia (1976), Documenta 8: Papierwand, závěrečná akce Dokumenty (1987), Skulptur. Projekte in Münster (1977), 48. Biennale di Venezia (1999), Carnegie International in Pittsburgh (1999/2000)

Výhled: od konce září 2007 se bude konat obsáhlá Signerova výstava v galerii Hamburger Bahnhof v Berlíně.

Výstava se koná pod záštitou J.E. Jeana-Françoise Kammera, velvyslance Švýcarské konfederace v ČR. Za podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha 1 a Pro Helvetia.

Článek o výstavě čtěte zde.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>