Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Radeq Brousil: STUDIE MLADÉHO MUŽE

2009-06-03 06:17

Výstava proběhne: 4. 6. – 24 .6. 2009
Karlin Studios

Jak naznačuje název je koncepce projektu postavena na studii muže. Zaměřuje se na konkrétní osobu a její fyzickou podstatu s tím, že je pojata jako konceptuální projekt a ne jako typologicko-vědecká studie.

Celá instalace je prezentována nikoli ve formě fotografií, jak je u autora obvyklé, ale jako videosekvenční krátká videa, představující ”dynamické fotografie”.
Brousilův nejčastěji používaný postup se tímto momentem posouvá od fotografie blíže k jiným uměleckým formám a snaží se oprostit od klasické fotografie tak, jak u něj byla vnímána převážně v minulosti. Video smyčky používá jako výrazové zkratky k jednotlivým tématům, na které chce upozornit, nebo reagovat z podvědomého intuitivního vnímání běžného života.

Při vstupu do hlavního výstavního prostoru Karlín Studios se setkáme se sedmi videoprojekcemi a jednou projekcí diapozitivů.
Každá z projekcí je věnována jiné studii. Záběry jsou záměrně komponovány tak, aby divák nebyl schopen při prvním setkání identifikovat o čem přesně pojednávají a z toho důvodu nejsou jednotlivá videa pojmenována.
Setkáme se tu jak s odkazy na antický symbol mužství, kde ve videu skáče ”mladý muž” v tělocvičně na trampolíně, tak s příkladem muže jako vojáka, na kterém je podstoupen drogový experiment, nebo cvičence - sokola, který absolvuje fyzickou průpravu do vyčerpání sil, nebo i s moderním „popovým“ vnímáním člověka, jako nástroje hrajícího nespočetně mnoho rolí ukazujících veškeré možné výkony, anomálie a dovednosti.

Jedinou statickou fotografickou část zde zastupuje projekce umístěná na čelní zdi Karlín Studios, která sice vychází z video sekvenční formy, ale je prezentována černobílými diapozitivy fyzické studie modela, který se otáčí o 360 stupňů kolem své osy. V tomto momentu ovšem zase nepojednává o vědecké studii, jako spíše o vztahu fotografie, videosekvence pohybu a obrazového řešení filmu. Ten je ovšem rozdělen do statických políček přesně tak, jako bychom rozstříhali celuloidový filmový negativ a udělali z něj fotografie.

Brousil si vybral pro studii muže a nikoli ženu právě proto, že vnímá ženu v obraze již jako určitou manýru, ženu jako přeužívaný symbol. Zajímá ho současný vztah ženy a muže ve společnosti a upřednostňuje muže jako důležitější část rozboru právě proto, že u něj cítí prvotní problémy ve stavu k okolí a snaží se na ně reagovat.
 

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>