Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

POSLOVÉ MAGIE - AFRICKÉ LOUTKY A MASKY

2008-03-07 23:43

POSLOVÉ MAGIE - AFRICKÉ LOUTKY A MASKY

27. 3. – 24. 8. 2008

Na výstavě bude návštěvníkům Náprstkova muzea poprvé představeno loutkové divadlo jako nedílná součást africké kultury. Zatímco je loutkové divadlo v evropském kontextu chápáno jako zábava určená především dětem, v Africe je loutkové představení určeno dospělým. Prostřednictvím loutek ožívají příběhy z dávné minulosti jednotlivých etnických skupin. Tato představení jsou součástí rituálů, jež připomínají nařízení závazná pro jednotlivé skupiny obyvatelstva.
Ve dvou sálech výstavní budovy bude prezentováno na 70400 exponátů a soubor haptických předmětů. Po dobu trvání výstavy proběhne řada doprovodných interaktivních akcí pro děti a rodiče.

Vstupné: základní 80 Kč
rodinné 120 Kč
snížené 40 Kč
školní skupiny
nad 5 osob à 30 Kč
děti do 6 let zdarma
Každý první pátek v měsíci vstup do celého objektu zdarma.
Celoroční předplatné na výstavy 160 Kč.
Poplatek za filmování je 30 Kč, fotografovat nelze.

---------------------------------------------------------------------------------

POSLOVÉ MAGIE
Africké loutky a masky

27. 3. – 24. 8. 2008

Výstava Poslové magie je vítanou příležitostí k představení atraktivního souboru z mimoevropských sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Prostřednictvím téměř sta exponátů pocházejících ze subsaharské oblasti nahlédneme do bohaté mozaiky tradiční africké kultury a způsobu života obyvatel. Výstava loutek a masek, koncipovaná obsahově i výtvarně pro široké spektrum návštěvníků, je rozdělena na dvě části.

V prvním sále jsou vystaveny v prosklených vitrínách esteticky velmi působivé masky a tradiční hudební nástroje (sanza, kora, xylofon aj.),jež hrají klíčovou úlohu při důležitých obřadech v životě mnoha Afričanů. Masky jsou především neoddělitelnou částí iniciačních slavností, při kterých se stávají mladí Afričané dospělými V haptické části jsou volně umístěné kopie sbírkových předmětů doplněné textem v Braillově písmu. Kopie jsou vytvořeny ze stejných materiálů jako originály a je zachována i jejich původní barevnost. Nejsou určené jen pro nevidomé. Záměrem je umožnění hmatového vjemu a poznávání dotykem i ostatním návštěvníkům. K pochopení složitosti subsaharské kultury přispěje také instalovaný paravan s loutkami jako součást odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi, kde si mohou zájemci podle připraveného scénáře zahrát příběh z afrického dávnověku.
Druhý sál, v němž jsou vystaveny loutky, vyvolává svým výtvarným řešením v návštěvníkovi dojem, že se ocitl na návsi africké vesnice. Je zde vytvořena malá improvizovaná věštírna, jež tvoří protiklad k průhledu do obyčejné západoafrické domácnosti. Pro odlehčení mystické atmosféry, kterou posvátná místa vyvolávají, je v této části umístěna hrací deska na mankalu, oblíbenou společenskou hru v celé subsaharské Africe a loutkové divadlo.

Nejcharakterističtějším projevem tradičního afrického umění jsou masky. Používání a zhotovování masek není rozšířeno po celé Africe. Je omezeno pouze na subsaharskou Afriku, avšak i zde nalezneme celou řadu etnik, která masky nezhotovují. Velmi oblíbeným materiálem pro výrobu masek je dřevo, které je vybíráno vždy z určitého stromu podle místní tradice. Získání dřeva je doprovázeno mnoha rituály, jejichž průběh se u jednotlivých kmenů značně liší. Základní materiál masky bývá často doplněn dalšími přírodními materiály: kůží, peřím, zvířecími zuby, mušlemi, korálky či rafiovými vlákny. Hotová maska, ale i její zhotovení je součástí náboženského rituálu. Váže se k němu řada tradičních předpisů, které řezbář musí dodržovat. Obvykle tvoří masku na odloučeném místě, ale například čokveští řezbáři z Angoly jsou při práci obklopeni a povzbuzováni přáteli. Tmavé barvy masky se dosahuje pálením nebo vtíráním olejů. Důležitou součástí masek je i polychromie, která je v některých případech dokonce hlavním nositelem jejich ikonografického významu.
Loutky stejně jako masky mají zvláštní moc. Jejich prostřednictvím ožívají dávní hrdinové i zvířata. V Africe nalezneme snad všechny druhy loutek kromě stínových. V městském prostředí dávají herci i diváci přednost marionetám, ve vesnicích uvidíme spíše loutky tyčové, které jsou voděny zespodu, loutky párové i loutky, které se ovládají pomocí palců u nohou. Nejčastějším materiálem na výrobu loutek je dřevo, ale nalezneme také loutky zhotovené z textilu nebo z rostlinných materiálů. Účelem loutek není jen obecenstvo pobavit, ale především poučit či upozornit na nedostatky současné společnosti. Loutkové představení se obvykle odehrává na veřejném místě. Vždy je přesně určeno, jaká hra se kdy může hrát. Jiná představení se hrají odpoledne a jiná po západu slunce. Loutkoherectví se nemůže věnovat každý. Například u Bambarů v Mali existuje společnost mladých mužů, jež se nazývá Ton. Pouze příslušníci této společnosti mohou pořádat loutková představení. Loutkové divadlo je v evropském kontextu chápáno jako zábava určená především pro děti, v Africe je loutkové představení určeno dospělým.
Příprava projektu výstavy Poslové magie byla konzultována nejen s odborníky afrikanisty, ale také s muzeology a samotnými Afričany. S ohledem na zcela specifický charakter výstavy jsou začleněny do doprovodného programu pro veřejnost přednášky, výtvarně dramatické dílny a komentované prohlídky výstavy, které se uskuteční v době trvání výstavy. Některé z nich obohatí i program Mezinárodního dne muzeí 18.5. a Muzejní noci 14.6. 2008.

Náprstkovo muzeum je otevřeno denně od 10.00 – 18.00 hodin, mimo pondělí.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>