Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

POKLADY KELTSKÝCH ŽEN - DOTEKY NAŠÍ MINULOSTI

2007-07-10 02:15

3. srpna - 14. října 2007
ve výstavním prostoru Národního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě
Prostory: Lobkovický palác - výstavní prostor Národního muzea v Lobkovickém paláci, Jiřská 3, Praha 1 ( v areálu Pražského hradu)

Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea připravilo mezinárodní výstavní projekt „Poklady keltských žen – Doteky naší minulosti“. Výstava je připravena ze sbírek Národního muzea ve spolupráci s dalšími českými a moravskými, ale také francouzskými, německými, švýcarskými, slovenskými, rakouskými a maďarskými vědeckými institucemi a muzei. Uskutečňuje se postupně ve výstavních prostorách hlavních organizátorů. Roku 2006 byla připravena ve Francii, Burgundsku v Musée de Bibracte – Mont Beuvray , následně v Německu v Archäologiepark Belginum, Morbach, který se nachází u Trevíru. Od 3. srpna tohoto roku bude výstava otevřena ve výstavním sále Národního muzea, v Lobkovickém paláci na Pražském hradě.

Výstava představuje období mladší doby železné, v archeologické terminologii označované jako laténské, datované do rozmezí 5. – 1. století př. Kr. Toto období je tradičně spojováno s pobytem keltských kmenů v celé západní, střední a jihovýchodní Evropě. Jedná se o vrcholnou kulturu, kterou se završuje pravěký vývoj našeho území. Oblast dnešních Čech a Moravy v ní, spolu s okolními oblastmi, hraje rozhodující úlohu. Spolu s kulturními skupinami od Británie až po Turecko se i v našem středoevropském regionu vytvářely základy historického vývoje, které byly východiskem pro vytvoření středověké evropské civilizace. Z tohoto období závěru 1. tisíciletí př. Kr. pochází i nejstarší historické jméno naší země – země keltských Bójů – latinsky Boiohaemum, později Bohemia.
Již svým názvem „Poklady keltských žen" evokuje výstava zaměření na svět poněkud opomíjené ženské části keltské populace. Zároveň v rámci spolupráce společenskovědních a přírodovědných oborů, jsou zde zodpovězeny otázky o fyzickém vzhledu, příbuzenských vazbách a sociálně ekonomických podmínkách života tehdejších obyvatel naší země v kontextu dějinných událostí. Je možné se zde seznámit s nálezy archeologickými i antropologickými, s nálezy nástrojů pro každodenní práci, i ozdob pro slavnostní příležitosti či rituální úkony. Jako zcela nový okruh informací jsou zde zpřístupněny některé písemné a umělecké památky 1. století př. Kr až 1. století po Kr..

Nad výstavou převzal záštitu ministr kultury České republiky Václav Jehlička.
Partnerem projektu je společnost BOHEMIA SEKT, a.s. a CROWNE PLAZA PRAGUE

Vstupné:
Základní: 20 Kč
Snížené: 10 Kč pro seniory (nad 60 let), držitele průkazů ZTP, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
Školní skupiny s pedagogickým doprovodem: 10 Kč (s výkladem + 1 Kč/os.)
Vstupenka do všech pražských objektů Národního muzea s platností 3 dny:
Základní: 160Kč
Snížená: 80Kč
Rodinná: 200Kč
(vstup do každého objektu je v rámci vstupenky možný pouze 1x)

Každou první středu v měsíci: je vstup zdarma

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>