Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Piet Mondrian: „Kompozice 1, Stromy, 1912 – 1913“ a „Kompozice č. 9, Modrá fasáda, 1914“

2007-06-11 19:42

Významné zahraniční zápůjčky dvou děl Pieta Mondriana
zůstávají ve Veletržním paláci vystaveny až do neděle 22. 7. 2007

Obrazy P. Mondriana dočasně zapůjčila do Národní galerie v Praze Nadace Beyeler,Riehen/Basilej, jako reciprocitu za zápůjčku děl E. Muncha pro výstavu
„Edvard Munch – jeho dílo“. Výstava, kterou Národní galerie v Praze podpořila zapůjčením dvou význačných Munchových děl, byla o týden prodloužena. Vzhledem k tomu, že díla ze sbírek NG zůstávají v zahraničí vystavena o týden déle, mají návštěvníci Veletržního paláce
příležitost zhlédnout dvě unikátní díla Pieta Mondriana (Kompozice 1, Stromy, 1912 – 1913 ;
Kompozice č. 9, Modrá fasáda, 1914) ještě příští týden. Dočasně zapůjčená Mondrianova díla jsou nyní vystavena ve stálé expozici zahraničního umění (Veletržní palác, 1. patro). Oba unikátní obrazy (zapůjčené Národní galerii v Praze Nadací Beyeler,Riehen/Basilej) si návštěvníci mohou prohlédnout do neděle 22. července 2007.


Dva významné obrazy holandského malíře, teoretika a průkopníka abstraktního malířství, zakladatele neoplasticismu Pieta Mondriana (1872 - 1944) jsou od dubna t.r. na dobu tří měsíců (do14.července 2007) zapůjčeny do stálé expozice zahraničního umění Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci.
Jedná se o díla, která představují zlomový moment v jeho tvorbě, kdy po příjezdu do Paříže, ovlivněn kubistickým tvaroslovím a tlumenou barevností obrazů P. Picassa a G. Braqua, postupným abstrahováním Mondrian tehdy dospěl k pro něj charakteristickým geometrickým tvarům, jež symbolizovaly geometrický řád světa.
Jeho další výtvarný projev byl založen na rytmu horizontál a vertikál a barevných ploch.
V obraze „ Kompozice 1, Stromy, 1912 – 1913“, nahradil již kubistické fazety lineární geometrií, fragmenty horizontál, diagonál a křivek.
Motiv stromu v tomto obraze, příznačný pro jeho tvorbu se stává pouhou záminkou a kostrou celé kompozice. Vše je uspořádáno na plátno tak, aniž by to utvářelo, jakýkoliv objem či hloubku obrazového prostoru.


Druhý obraz „Kompozice č. 9, Modrá fasáda, 1914,“ je pak klíčovým dílem k pochopení Mondrianova dalšího malířského vývoje. Jeho důležitost spočívá v tom, že se dochoval náčrt (skeč), na němž je tato abstraktní kompozice založena. Druhá varianta je zastoupena ve sbírkách
Muzea moderního umění (MoMA) v New Yorku.
Inspirací pro toto dílo byla štítová stěna pařížského domu, vedle nějž se zbortil sousední dům, to vše nedaleko Mondrianova ateliéru. Ze srovnání s původním náčrtem vyplývá, že abstraktní obraz se zakládá na pohledu z reálného života. Zatímco kubismus zachoval reprezentativnost umění – malba připomínala reálné objekty – Mondrian se této souvislosti vzdálil a dosáhl cíle vyjádřit čistou vyšší realitu. Ve svých 40-ti letech dosáhl konečného cíle – dospěl k abstrakci.


Otevřeno denně kromě pondělí od 10 – 18 hodin.
Vstupné: Základní 160,- Kč/ od 16.00 hod 100,- Kč

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>