Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Otevřený den Ateliérů Archa.lab

2007-08-23 15:57

Otevřený den Ateliérů Archa.lab

Ateliéry Archa.lab jsou programem pravidelných dílen, seminářů a prezentací zaměřených na různé možnosti divadelního projevu. Archa.lab Ateliéry jsou spojením tréninkové činnosti s praxí profesionálního divadla a jsou určeny profesionálním divadelníkům, studentům uměleckých škol a všem, kdo se soustavně divadlem zabývají, nebo by se divadlem v budoucnu zabývat chtěli.
Součástí programu Ateliérů Archa.lab jsou také dílny určené dětem a mládeži.
Ateliéry budou zakončeny veřejnou prezentací v Divadle Archa.


ATELIÉR (NE)ZNÁMÉ POHLEDY
VÝTVARNĚ-AKČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET
LEKTORKY: Dora Kršková Terrazas a Michaela Trpišovská

Umíte se dívat po tmě? Zkusili jste někdy nakreslit stín? Víte, co by si řekly obraz a loutka, kdyby se potkaly? Pojďte s námi otočit divadlo naruby a uvidíme, co se stane! Pomocí rozmanitých výtvarných technik a tvůčích her budemehledat, jak se dají oživovat předměty a jak se vyrábí jednoduché loutky ze snadno přístupných materiálů. Naučíme se loutky rozpohybovat v prostoru a vyprávět s nimi krátké příběhy. Na závěr se podělíme o výsledky naší práce při společném představení v Divadle Archa.

MgA. Dora Kršková Terrazas (*1978)
působí jako herečka v projektech Divadla Archa (Nickname, Understand), hostovala v Národním divadle. Je zakladatelkou občanského sdružení Loutky bez hranic, se kterým pořádá loutková představení a dílny pro děti v ČR, Mexiku a na Kubě. S dílnami pro děti má zkušenost i ze své práce v uprchlických táborech v ČR a v Bosně.


Mgr. Michaela Trpišovská (*1977)
je absolventkou Pedagogické fakulty UK a stáže na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v oboru herní specialista - dramaterapeut. Od roku 2003 působí jako lektorka Národní galerie v Praze, kde se, kromě jiného, věnuje organizaci a vedení výtvarných dílen pro děti. Kromě pedagogické práce se věnuje malbě.

Termíny konání: Pravidelně ve středu od 16:00 do 17:30, 1. lekce 12. září.

**********************************************************************************************************************************

ATELIÉR TVOŘIVÉ DRAMATIKY
PRAVIDELNÁ DÍLNA PRO MLADÉ LIDI OD 12 DO 15 LET
LEKTOŘI: Josef Rosen a Marcela Máchová


Kolik máte nicků na chatu? Měnit role si můžete i v realitě. Náš ateliér není jen obyčejný dramaťák! Vyzkoušejte si hrát různé role, improvizovat nebo psát scénář a režírovat. Zahrajte si komunikační a improvizační hry. Budete moci jednat za různé postavy a dostanete příležitost formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory. Naučíte se naslouchat druhým a prakticky, ale v bezpečí fikce prozkoumávat, jak na ně lze za různých okolností reagovat.

Naše kurzy si dávají za cíl rozvíjet kadého účastníka v jeho komunikačních (verbálních a nonverbálních) a pohybových dovednostech a zároveň v něm pěstovat smysl pro spolupráci s ostatními. Také chceme účastníkům představit divadlo jako jedinečný komunikační prostředek a ukázat jim něco z jeho zákulisí. Na závěr se s výsledky naší práce podělíme v rámci veřejné prezentace v Divadle Archa.

BcA. Josef Rosen (*1979)
působí jako herec a performer v projektech Divadla Archa (Nickname, Understand, SenAnderSen) a v divadle Minor, člen improvizačních divadelních skupin D.I.S.Harmonie a Teatro Plyšolíno, moderátor (Music Blok ČT), lektor dramatické výchovy a improvizačních kurzů, student katedry dramatické výchovy DAMU.

MgA. Marcela Máchová (*1979)
absolventka katedry Dramatické výchovy DAMU, působila jako lektorka dramatické výchovy na základních školách, členka improvizační divadelní skupiny D.I.S.Harmonie, herečka (Abiotické divadlo, divadlo DoDo, Divadélko u Panáků).

Termíny konání: Pravidelně ve čtvrtek od 16.30 do 18.00, 1. lekce 4. října.

**********************************************************************************************************************************

POHYBOVÉ ZÁKLADY PRO HERCE A PERFORMERY
PRAVIDELNÉ LEKCE POHYBU A TANEČNÍHO DIVADLA
LEKTORKA: Adéla Laštovková Stodolová

Tělo herce a performera je často podceňovaný nástroj jevištní práce. Workshop choreografky Adély Laštovkové Stodolové by měl účastníkům ukázat možnosti, které se v něm skrývají, naučit je vědomě tělo ovládat, rozcvičit a rozhýbat. Tvůrčí fáze dílny se bude zabývat přípravou herce pro pohybové vyjádření témat a situací. Ateliér je určen profesionálním hercům a performerům, ale i adeptům herectví nebo alternativních forem divadla.

Omezená kapacita (maximálně 12 účastníků).

Mga. Adéla Laštovková Stodolová (*1978)
je absolventka Konzervatoře Duncan Centre a Katedry pohybového a komediálního divadla HAMU u prof. Ctibora Turby. Působí jako herečka v projektech Divadla Archa (Nickname, Understand), jako choreografka spolupracovala s Národním divadlem, Studiem Ypsilon, Divadlem Na zábradlí, vedla lekce pro studenty DAMU a workshop na festivalu FIST v Bělehradě.

Termíny konání: Pravidelně ve čtvrtek od 18.00 do 19.30, 1. lekce 4. října.

**********************************************************************************************************************************

ATELIÉR KREATIVNÍHO POHYBU
ATELIÉR JE URČEN DĚTEM OD 6 DO 12 LET
LEKTORKY: Tereza Ondrová a Veronika Knytlová

Obsahem lekcí bude rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím současných tanečních technik formou pohybových her a improvizací obohacených o hudebně dramatickou, osobnostně sociální a výtvarnou složku.

Teraza Ondrová je absolventkou pražské AMU, obor taneční pedagogika. Veronika Knytlová studuje na UK obor primární pedagogika. Spolupracovaly s choreografkou Lenkou Ottovou, Mirkou Eliášovou, s choreografem Janem Kodetem a dalšími.Od roku 2003 začínají uvádět své společné projekty, které prezentují jak u nás tak v zahraničí-Průzor hrdlem, Kruh II. Spolu s light designerem Pavlem Kotlíkem zkládají taneční seskupení VerTeDance. V roce 2005 získávají Cenu Sazky s projektem Tichomluva-neočekávaný chod za objev v tanci.V současné době pracují na projektu Beneath the Silence a The Brave.

Termíny konání: Pravidelně v úterý o 16.30 do 18.00.

**********************************************************************************************************************************

ZÁKLADY, ROZVOJ A ZÁKONITOSTI DIVADELNÍ IMPROVIZACE
INTENZIVNÍ VÍKENDOVÝ KURS
LEKTOŘI: Josef Rosen a Martin Sedláček

Ateliér je určen zájemcům o volnou divadelní improvizaci. Formou herecko-improvizačních cvičení zkoumá možnosti těla, pohotovosti k partnerovi a situačního postřehu. Ateliér je zakončen závěrečnou prezentací.

MOTTO:
„Improvizace je pro mě cestou ke svobodnému vyjádření. Stejně jako pevné divadelní tvary je třeba improvizaci zkoušet. Neboť i improvizace má své zákonitosti...”

„Vůbec jsem nečekala, že ten workshop bude tak „promakaný“. Byli jsme neustále v akci a přitom nebyli unaveni a nenudili se. Taky jednotlivé aktivity na sebe nenápadně navazovaly tak, abychom se „ohmatávali“ a oťukávali postupně, takže i ti uzavřenější si neutvářeli další bloky, ba právě naopak. Viděla jsem, jak jsme se všichni stávali postupně svobodnějšími ve svých projevech. Martina a Pepu jsem nevnímala jako lektory, ale přirozenou součástí celé skupiny, která nás inspirovala.” Monika Čekalová, účastnice kursu

BcA. Josef Rosen (*1979)
působí jako herec a performer v projektech Divadla Archa (Nickname, Understand, SenAnderSen) a v divadle Minor, člen improvizačních divadelních skupin D.I.S.Harmonie a Teatro Plyšolíno, moderátor (Music Blok ČT), lektor dramatické výchovy a improvizačních kurzů, student Katedry výchovné dramatiky a pedagogiky DAMU.

Mgr. MgA. Martin Sedláček (*1977)
Je absolventem Katedry výchovné gramatiky a pedagogiky DAMU a oboru psychologie na Filosofické fakultě UK. Má základní výcvik v dramaterapii, 4 roky působil ve fakultní nemocnici v Motole jako dramaterapeut. Je zakládajícím členem improvizačního souboru D.I.S.Harmonie. Účastní se mezinárodních konferencí Drama in Education. Na DAMU přednáší psychologii. S Divadlem Archa spolupracoval na představení Nickname.

Termín konání bude upřesněn.

**********************************************************************************************************************************

Pro příhlášky do Ateliérů a další informace prosím kontaktujte:

Tereza Černá
e-mail: tereza.cerna@divadloarcha.cz

Místo konání Ateliérů:
zkušebna Divadla Archa
Zlatnická 8, Praha 1

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>