Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Obrazy Lawrence Wellse

2008-03-20 17:58

Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž obrazů am. malíře Lawrence Wellse, rezidenta Meet Factory, 28.3. v Cafe Marathon (Černá 9, P.1) od 19hod

Ve svých posledních obrazech z let 2007 – 2008 se zaměřuji na kontrast mezi figurálním sochařstvím a architekturou. Nazývám je zimními obrazy pro jejich tlumené modré a hnědé tóny, téměř monochromatické, evokují fotografii a pocit uplynulého času. Zajímají mě motivy degradovaného modernismu, ozvuky ideové minulosti, kdy veřejné umění šířilo myšlenky, kdy umění mělo společenský dopad. Mým záměrem není idealizovat, ale spíše navodit stav melancholie, v němž ztracené sny minulosti rezonují v polozapomenutých pomnících na malých náměstích. Mnozí chtějí na minulost zapomenout, ale já se domnívám, že historie a minulost jsou v přítomnosti stále živé. Sny Evropy z doby před druhou světovou válkou se v nás stále ozývají, a co z nás dnes je? My recent paintings from 2007-2008 are focused on the contrast between figural sculpture and architecture. These are “winter” paintings in their use of muted blue and brown, almost monochromatic, they evoke photography and a sense of faded time. I am interested in motifs of a degraded modernism, the echoes of an ideological past, when public art played a propagandistic role, when art had a social effect. I do not intend to idealize, but rather to evoke a mood of melancholy, the lost dreams of the past still resonating in forgotten monuments on small city squares. Many want to forget the past, but I think it can be said that history is, and the past is always alive in the present. The dreams of Europe before WWII haunt us still, for what have we become?
LAWRENC WELLS

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>