Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Neděle jinak

2009-04-14 09:38

Termín konání akce: 26. dubna 2009, 15.00 – 22.00 hod.

Místo konání akce: Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9 – Libeň

Neděle jinak bude dnem, při kterém se budeme snažit odbourat bariéry mezi širokou veřejností a lidmi ohroženými nejrůznějšími závislostmi, psychickými problémy nebo tělesně i mentálně postiženými. Každý bez jakékoliv výjimky či omezení, zde dostane příležitost podílet se na bohatém a rozhodně různorodém programu dne. Tento projekt navazuje na loňský ročník Neděle jinak, která se konala 9. 3. 2008 také v Hale C. Na této akci se představilo pět vybraných chráněných dílen a společně se svými klienty naučili návštěvníky mnoha různým řemeslným technikám, kterými se dlouhodobě v dílnách zabývají. Letos uvedeme trochu obměněnou variantu a k dílnám přizveme i vybrané neziskové organizace, které se také soustředí na důležité problémy naší společnosti.

Hlavním prvkem bude opět představení aktivit chráněných dílen a neziskových organizací formou informačních, prodejních stánků a jednotlivé organizace si pro vás také připraví nejrůznější workshopy nebo hry. Dostanete tak příležitost zakoupit si zajímavé výrobky, ale i na vlastní kůži zkusit řemeslnou práci společně s klienty dílen. Takže přijďte s námi objevit pro mnohé Naprosto Neprobádanou Oblast – Nestátních Neziskových Organizací.

Hala C se pro vás opět změní na jeden den v netradiční tržiště spojené s mnoha instruktážemi vyráběných produktů. Workshopy budou pestré např. sítotisk na oblečení, vazba knih, tvorba mozaik, vyvolávání fotogramu a mnohem víc. K dostáni také bude nejenom originální móda, bytové doplňky, hračky, šperky, ale i další zajímavé kousky. Návštěvnicí zde budou mít možnost na jednom místě v jeden čas strávit Neděli trochu jinak - příjemné odpoledne s celou rodinou. Součástí bude i bohatý doprovodný program jako divadelní představení, Footbagová exhibice, pidikino a večer pak zahrají na živo kapely.

Program dne Neděle trochu jinak:

13.00 start - příjezd dílen, příprava stánků

Uzavřený program pro klienty dílen po dobu přípravy stánků:
Výtvarně zaměřený workshop - vazba knih - bude pokračovat i v programu pro veřejnost

Otevřený program pro veřejnost:
15.00 - 18.00 - prohlídka stánků, projekce z „Ekofilm 2008“, workshopy, které si připravily dílny a NNO
17.00 - 17.30 - Bohnická divadelní společnost zahraje LEONCE A LENA ...FRAGMENTY
17.30 - 19.00 - pokračování prohlídky stánků, workshopy, které si připravily dílny a NNO
19.00 - 19.20 - Footbagová exhibice – Vaclav Klouda a Honze Weber
19.30 - 20.30 - I. kapela – Discoballs / heavy skankin gang from Prague
21.00 - 22.00 - II. kapela - Pohřební kapela / world music-ska

* Po celou dobu akce bude zajištěn výtvarný nejen dětský koutek
* Dále bude k dispozici pidikino, kde se bude promítat projekce z „Ekofilm 2008“.
Doplňující informace budou také možno nalézt na webu – www.kulturajinak.com

Tato akce si klade za cíl prezentovat chráněné dílny a další vybrané neziskové organizace, zabývající se lidmi s různým druhem postižení nebo ohrožené závislostí. Obdobných organizací, které pomáhají sociálně slabším jedincům, se alespoň z jisté míry zařadit do normálního života je zejména v Praze několik. Kapacita nebo možnosti jsou však stále dost omezené a proto je jakkoliv další aktivita přiblížit a seznámit tyto lidi s veřejností více než potřebná. Naše občanské sdružení si tento fakt uvědomuje a nechce zůstat k tomuto problému lhostejné. Každý jedinec by měl dostat příležitost prezentovat svou kreativní stránku osobnosti a proto chceme pomoci lidem - zdravým i postiženým nalézt důvěru ve své vlastní tvořivé individualitě. Stejně tak si vážíme velkého přínosu práce lidí, kteří tyto organizace provozují.


Předběžný seznam organizací a chráněných dílen, které se budou Neděle jinak účastnit:

Škola SPMP Modrý klíč – prodejní stánek se šperky, keramikou a dalšími výrobky, prezentace dílny formou fotografií a workshop výroby šperků, rytí a háčkování
nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace funguje od roku 1997 a byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení.

• Sdružení Sedm paprsků – informační a prodejní stánek s výrobky, prezentace formou fotografií a workshop keramiky a vitráží
Občanské sdružení poskytující poradenskou, osvětovou, výchovně - vzdělávací a výzkumnou činnost zaměřenou na pomoc odstranění vnitřních i vnějších bariér ohrožených sociálních skupin, jako jsou např. osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o osobu blízkou, pečující profese, národnostní menšiny, krajané v zahraničí, ženy, mládež ze sociálně slabých rodin, senioři a další skupiny, které jsou znevýhodněné v naší společnosti.

• Nadace Drop In – informační stánek s překvapením
Nadace Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v souvislosti se změnou společenského systému a tím možností zřídit systém komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který by co nejlépe vyhověl daným potřebám.

• Studio Citadela – informační stánek a divadelní vystoupení
Studio Citadela je divadelní sdružení založené 1992, jehož hlavním cílem je navazování pozitivních kulturních kontaktů mezi postiženými tvůrci a veřejností. Sdružení sídlí a realizuje své projekty ve stejnojmenném studiu Citadela - kulturně sociálním centru v Praze 1.

• Os Podbrdsko charitativní prodejní stánek s diy výrobky s kočičí tématikou, sítotisk a výroba šperků
Občanské sdružení na ochranu zvířat podbrdsko se stará o ztracená, opuštěná a v minulosti týraná zvířata.

• OS Hajnštejn – dětský koutek s výtvarkou, výstavka a informační stánek
Obecným cílem sdružení není pořádání izolovaných akcí, nýbrž celoroční práce s víceméně stálým kolektivem, v němž jsou dveře otevřené, v němž se všichni učí spolu vycházet a vzájemně se respektovat, naslouchat přírodě a prožívat nevšední věci. Chtěli bychom dětem poskytnout jistotu přijetí, pozitivní zkušenost i vzor do budoucna, sdělit jim, že žít s lidmi a pro lidi je možné a dobré. Nejde nám tedy jen o zážitky nabité akce, ale o celoroční kontakt s dětmi, který udržujeme mimo akce prostřednictvím dopisování, e-mailu, webových stránek i osobních setkání. Důležitou součástí naší činnosti je i komunikace a spolupráce s rodiči dětí a vzájemná spolupráce s dětským psychologem.

• Kultura jinak – organizátor akce si pro tuto příležitost také připraví zajímavý workshop tvorby mozaik
Činnost sdružení Kultura jinak se soustředí na obyčejné, kreativní lidi, kteří za sebou nemají zázemí uměleckých škol nebo nedisponují prostředky na financování vlastních projektů, ale přesto v sobě skrývají schopnosti, talent či potřebu se umělecky vyjadřovat. Naším hlavním zaměřením je podpora kulturního života a umění, především na území hlavního města Prahy.Prosazujeme názor, že provozování kultury už není záležitostí pouze profesionálních umělců, ale tvůrčí svoboda by měla být poskytnuta každému, kdo tvořit chce a kdo chce rozvíjet kreativní stránku své osobnosti.

• Mi-Ju - úžasná muchomůrka, kterou si můžete pamatovat s Trade show opět zavítá do Haly C a postará se o zpestření akce
Workshop z dílny mi-ju si připraví Katka, která by byla nejradši, kdyby mohla tvořit pouze z věcí odložených, použitých, odhozených a tím pádem recyklovat. Jelikož to vždy nejde, přidává se tedy do skupiny nadšenců pro “trvale udržitelnou” módu, která je v našich zemích teprve batoletem, ne-li novorozencem. Jenom tedy doufá, že se odvětví této módy bude do budoucna rozvíjet a také věří, že se v našich zemích bude více zájmu soustřeďovat na recyklované výrobky, ať už se jedná o dekorace,umělecká díla nebo tvorbu jen tak pro radost.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>