Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Speciální akce
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Neděle jinak

2008-03-05 18:44

"Existuje nepřeberné množství způsobů, jak podpořit dobrou věc, jejíž součástí se můžete stát i vy."

Termín konání: 9. března 2008
Místo konání: Hala C, Drahobejlova 17a, Praha 9 - Libeň

Tato akce má za cíl prezentovat chráněné dílny vybraných neziskových organizací, zabývající se lidmi s různým druhem postižení nebo ohrožené závislostí. Obdobných organizací, které pomáhají sociálně slabším jedincům, se alespoň z jisté míry zařadit do normálního života je zejména v Praze několik. Kapacita nebo možnosti jsou však stále dost omezené a proto je jakoliv další aktivita přibllížit a seznámit tyto lidi s věřejností více než potřebná. Naše občanská sdružení si tento fakt uvědomují a nechtějí zůstat k tomuto problému lhostejní. Každý jedinec by měl dostat příležitost prezentovat svou kreativní stránku osobnosti a proto chceme pomoci lidem - zdravým i postiženým nalézt důvěru ve své vlastní tvořivé individualitě. Stejně tak si vážime velkého přínosu práce lidí, kteří tyto organizace provozují.

Něděle jinak by měla být dnem, při kterém odbouráme bariéry mezi širokou veřejností a lidmi ohroženými nejrůznějšími závislostmi, psychickými problémy nebo tělesně i mentálně postiženými. Každý bez jakékoliv vyjímky či omezení, zde dostane příležitost podílet se na bohatém a rozhodně různorodém programu dne.

Hlavním prvkem bude představení chráněných dílen veřejnosti formou informačních a prodejních stánků nebo výstavou fotografií, obrázků či videí z dílen. Jejich prezentaci jsme nechali více méně volně na jednotlivých neziskových organizacích. Někteří si také se svými klienty připravili zajímavé workshopy a ukázky prácí, kterými se v dílnách zabývají. Veřejnost tak dostane příležitost zakoupit si zajímavé výrobky klientů dílen, ale i na vlastní kůži zkusit řemeslnou práci.

Program dne Neděle jinak - 12.00 start - příjezd dílen, příprava stánků

Uzavřený program pro klienty:
12.30 -13.30 - Fireshow.cz - žonglovací workshop
13.30 - 14. 30 - Delos.cz - muzikoterapie
14.30 - 15.00 - ROZTRoušená SYMbióza - GRANDERANDE aneb podivuhodna cesta Emana od lavičky k lahvičce - pantomima

Otevřený program pro všechny:
15.00 - 16.00 - 1. kapela - 4sing
16.00 - 18.30 - prohlídka stánků, projekce filmů z dílen, workshopy, které si připravily dílny
18.30 - 19.30 - 2. kapela - Moonflowers
19.30 - 20.00 - ROZTRoušená SYMbióza - Mrtvá romace: výrazový tanec
20.00 - 21.00 - 3. kapela - Pampalini
21.00 - 22.00 - 4. kapela - Dup in da trip

Seznam zúčastněných organizací – chráněných dílen:
Dílna Gawain – prodejní stánek s textilními výrobky a workshop filcování
- uměleckoterapeutická dílna určená především pro handicapované občany je zaměřená na textilní tvorbu a čerpá z technik starých lidových řemesel. Propojením irteterapeutických a užitkově uměleckých zkušeností vytváří prostor pro rozvíjení lidské individuality a tvořivosti.

Fokus Praha – prezentace ateliéru extra art, prodejní stánek s keramikou a polepenými kameny
- Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností duševní nemoci ve spokojeném zvládání života a nalezení osobní realizace ve společnosti.

Helples – informační a prodejní stánek, výstava obrázků

Škola SPMP Modrý klíč – prodejní stánek se šperky, keramikou a dalšími výrobky, prezentace dílny formou fotografií a workshop výroby šperků, rytí a háčkování
- nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace funguje od roku 1997 a byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení.

Sdružení Sedm paprsků – informační a prodejní stánek s výrobky, prezentace fromou fotografií a workshop keramiky a vitráží
- občanské sdružení poskytující poradenskou, osvětovou, výchovně - vzdělávací a výzkumnou činnost zaměřenou na pomoc odstranění vnitřních i vnějších bariér ohrožených sociálních skupin, jako jsou např. osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o osobu blízkou, pečující profese, národnostní menšiny, krajané v zahraničí, ženy, mládež ze sociálně slabých rodin, senioři a další skupiny, které jsou znevýhodněné v naší společnosti.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>