Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Mistři čínské tušové malby 20. století

2008-04-15 00:34

Ukázky vystavených prací a další informace k výstavě zde

Mistři čínské tušové malby 20. století - 30. 4.—2. 11. 2008

Národní galerie v Praze vlastní jedinečnou sbírku čínské malby 20. století, která svým rozsahem a kvalitou nemá v západních sbírkách dálněvýchodního umění obdoby. Kolekce čítající přibližně 260 malířských děl vznikala postupně od založení Sbírky orientálního umění v roce 1952 do současnosti. Její nejstarší exponáty – přibližně třetinu celého souboru – do českých zemí přivezl ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století malíř a sběratel Vojtěch Chytil (1896–1936). Další velkou část se podařilo získat v padesátých a počátkem šedesátých let při návštěvách československých kulturních osobností v Čínské lidové republice. Početně nejmenší, nicméně stejně kvalitní soubor pochází z nákupů od českých sinologů, kteří v Číně ve stejném období studovali a pracovali.Díky sběratelským aktivitám Vojtěcha Chytila, který několik let působil na českém zastupitelství v Pekingu a posléze se stal čestným profesorem pekingské Akademie výtvarných umění, se do sbírek Národní galerie dostal rozsáhlý soubor děl malířů „pekingské školy“. Mezi ně patří i v Čechách snad nejslavnější čínský tvůrce – Čchi Paj-š´ (1864–1957), jehož díla jsou v pražské sbírce zastoupena nejpočetněji – téměř stovkou exponátů. Dále se zde setkáme se jmény malířů činných ve dvacátých a třicátých letech v Pekingu, jako byli Čchen Nien (1876–1970), Ťin Čcheng (1878–1926), Siao Sun (1883–1944), Jü Fej-an (1889–1959), Chu Pchej-cheng (1892–1962) či Čchen Jün-čang (1909–1954). Tito mistři se ve svých dílech snažili vyrovnat s potřebou oživit a modernizovat čínské tušové malířství hledáním inspiračních zdrojů ve vlastní tradici staré tušové malby.

Mezi tradicionalisty, kteří však svým vlivem přesáhli metropolitní oblast okolí Pekingu, patří malíři Pchu Žu (1896–1963), Čang Ta-čchien (1899–1983), Chuang Pin-chung (1865–1955), Pchan Tchien-šou (1897–1971) a Fu Pao-š´ (1904–1965). Pchu Žu byl bratrancem posledního čínského císaře a vyrůstal ještě v císařském paláci, kde měl možnost studovat bohaté sbírky starého čínského malířství. Posléze se z něj stal jeden z posledních „literátských malířů“ Číny, v jehož díle se nerozlučně snoubí tři vytříbené disciplíny – poezie, kaligrafie a malba. Po vítězství komunistů v roce 1949 odešel na Tchaj-wan. Čang Ta-čchien je další velkou postavou čínského malířství dvacátého století. Zvládal snad všechny tradiční techniky malby a byl mistrem v kopírování starých děl, jejichž falza prý s úspěchem prodával i renomovaným zahraničním galeriím. Dlouhá léta žil v Brazílii a koncem svého života přesídlil taktéž na Tchaj-wan. Chuang Pin-chung, Pchan Tchien-šou a Fu Pao-š´ působili především v jihovýchodní Číně (v Chang-čou, Nankingu, Šanghaji aj.), kde se podíleli na založení a vedení moderních malířských akademií. Ty po západním vzoru od dvacátých let vzdělávaly studenty jak v tradiční malbě, tak v malbě západními technikami a postupy. Tři zmínění mistři se však specializovali na tušovou malbu a každý z nich dospěl k vlastnímu osobitému stylu a inovativním technickým postupům.Vedle tradičně zaměřených malířů jsou ve sbírce Národní galerie v Praze zastoupena i díla mistrů, kteří počátkem dvacátého století studovali v Evropě a do vlastní tvorby vnesli nové prvky převzaté ze západního malířství. Mezi nejslavnější patří Lin Feng-mien (1900–1991), jenž obdivoval díla evropských modernistů a pod jejich vlivem maloval akty křehkých krásek nebo originální krajiny čtvercového formátu inspirované kubismem. Výstava představí pět Lin Feng-mienových prací. Druhou vůdčí osobností v procesu přejímání západních vlivů do čínského malířství byl Sü Pej-chung (1895–1953), jenž prosazoval nutnost studia klasické tradice evropské realistické malby. Po svém návratu ze studijního pobytu ve Francii zavedl do studia na čínských akademiích dříve neznámé disciplíny, jako je modelace pomocí světla a stínu, perspektiva nebo anatomická kresba lidského a zvířecího těla. Výstava představí jak několik slavných Sü Pej-chungových obrazů cválajících koní, tak méně známé krajiny ze staršího období malířovy tvorby.

Poslední velkou skupinu děl tvoří práce mladších čínských malířů, kteří vystudovali již na moderních malířských akademiích a jejichž tvorba je svébytnou kombinací prvků západní a tušové malby. Mezi těmito tvůrci je ve sbírce Národní galerie nejpočetněji zastoupen Li Kche-žan (1907–1989), jehož obrazy ve velkém počtu přivezly delegace vyslané do Číny v padesátých letech dvacátého století. Vystaveny jsou jeho slavné malby vodních buvolů, ale i velmi cenné originální krajiny, kde autor kombinuje čínskou tušovou techniku s evropským způsobem modelace prostoru pomocí odraženého světla. Z dalších významných mistrů, jejichž dílo bylo v padesátých a šedesátých letech součástí oficiálních darů československým delegátům, můžeme jmenovat například Wu Cuo-žena (1908–1997) nebo Chuang-čoua (1925–1997), kteří se věnovali především zobrazování života menšinových národností.

Přestože sbírka čínského malířství dvacátého století v Národní galerii obsahuje řadu raných nebo jinak unikátních děl zmíněných malířů a početně se řadí k největším západním kolekcím svého druhu, nebyla doposud nikdy v úplnosti zpracována a publikována. Z toho důvodu uskutečnila Národní galerie v letech 2006–2008 rozsáhlý projekt, který finančně podpořila tchajwanská Ťiang Ťing-kuova nadace při Karlově univerzitě v Praze. V jeho průběhu byla všechna díla podrobně prostudována a konzultována s předními zahraničními odborníky na danou problematiku, popsána a zařazena do kontextu celku díla jednotlivých autorů. Výsledkem je prezentovaná výstava ve Valdštejnské jízdárně, kde se ve dvou rotacích představí přibližně 200 maleb, a rozsáhlý vědecký katalog v českém (800 Kč) a anglickém jazyce (900 Kč).

Vstupné / po 16. hodině
Základní: 150,- 80,-
Snížené: 80,- 40,-
Skupiny: 200,- 100,-

první středa v měsíci od 15 - 20 hodin je již tradičně vnímána jako den volného vstupu do všech stálých výstav

Národní galerie v Praze - a na její výstavy.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně - Mistři čínské tušové malby 20. století, pro veřejnost otevřena od 30. dubna, přitahuje pozornost průběžně, a to i díky zajímavým doprovodným programům, které připravuje

Lektorské oddělení Sbírky orienálního umění. Na výstavě ve Valdštejnské jízdárně se setkáme s celou řadou prací snad nejslavnějšího malíře dvacátého století, Čchi Paj-š´e (1864-1957), ale i s díly mistrů Li Kche-žana (1907-1989), Fu Pao-š´e (1904-1965), Chuang Pin-chunga (1865-1955), Sü Pej-chunga (1895-1953), Čang Ta-čchiena (1899-1983) a mnoha dalších.

Je třeba připomenout i skutečnost, že NG vlastní jedinečnou kolekci čínské tušové malby 20. století čítající na 260 obrazů (!) Protože se blíží návštěvnicky oblíbená první středa v měsíci, rádi bychom Vás proto upozornili na speciální akci

Letní půlhodinka s čínskými mistry
2.7. ST 16,00 Čchi Paj-š´- Kuřátka
6.8. ST 16,00 Sü Pej-chung - Černý hřebec
3.9. ST 16,00 Li Kche-žan- Pasáčci bůvolů

Komentář sinoložky se soustředí vždy na jednoho malíře.
Poznáme jeho životní osudy a dílo.
Délka: 30 minut. Cena programu: 10 Kč, vstupné zdarma

www.ngprague.cz
-------------------------
Doprovodné programy k výstavě

Koncepce a koordinace pořadů lektorského oddělení: Gabriela Šimková
Autoři pořadů: Jitka Batličková, Klára Jindřichová, Michal Klapka, Gabriela Šimková
a Lenka Žežulková

Aktuální nabídku pořadů pro individuálně přicházející návštěvníky, školní a zájmové skupiny sledujte v pražských kulturních přehledech, ve čtvrtletníku NG a na www.ngprague.cz.
Rezervace pořadů lektorského oddělení: e-mail: asiaedu@ngprague.cz nebo na telefonu
se záznamníkem: +420 257 920 481 a také písemně: zámek Zbraslav, Bartoňova 2, 156 000 Praha 5.

ORIENTace / SOBOTNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY
24. 5., 28. 6., 19. 7., 23. 8., 27. 9., 18. 10., 1. 11. SO v 11.00 a ve 14.00 – Plachetnice ve větru
Komentář sinoložky je zaměřen na vybraná mistrovská díla nejvýznamnějších malířů (Čchen Pan-ting, Siao Sun, Čchi Paj-š´, Fu Pao-š´, Sü Pej-chung, Li Kche-žan, Wu Cuo-žen, Ťiang Čao-che aj.). Lektorka se věnuje vývoji a proměnám čínského tušového malířství, k němuž došlo v průběhu minulého století. Délka: 50 minut Cena programu: 10 Kč k platné vstupence Místo setkání s lektorkou je u pokladny vpravo.

SPECIÁLNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST S POTVRZENOU REZERVACÍ
v cyklu ASIE asi je na téma čínských květin
17. 5. SO 10.15–15.00 s hodinovou přestávkou na oběd – Čas pivoněk – dílna aranžování – zápis již nyní
Dílna je určena zájemcům o aranžování květin. Zaměří se na floristickou práci s pivoňkami
a sezonními květinami. Dopoledne budeme sledovat ing. Michala Klapku při práci (s komentářem) v expozici. Květinové kompozice vytvoří pro expozice asijského uměleckého řemesla. Odpoledne si vyzkoušíme jednoduchá aranžmá pro vlastní interiér. Potřebujeme: menší nádobu (nejlépe asijského designu), pro niž navrhneme a vytvoříme kompozici, ostrý zahradnický nůž a ostré zahradnické nůžky. Cena programu včetně rostlinného materiálu je 400 Kč. Počet míst v ateliéru je omezen. Pořad probíhá ve zbraslavské expozici asijského umění.

DESÁTÝ ROČNÍK LETNÍCH TEXTILNÍCH DÍLEN S POTVRZENOU REZERVACÍ
Letní dílny jsou určeny zájemcům o poznávání asijského umění bez věkového omezení. Cena pořadu je 120 Kč a zahrnuje také vstupné do expozic a výstavy. Speciální výtvarný materiál lze objednat při zápisu a zakoupit před pořadem v ateliéru, ostatní výtvarné potřeby budou poskytnuty zdarma.
Dílny probíhají od 10.00 nebo 10.30 do 15 hodin s přestávkou na oběd.
Inspiračním zdrojem letošních dílen je výjimečná výstava Mistři čínského tušového malířství 20. století ve Valdštejnské jízdárně. Hlavním tématem se stanou motivy květin.

15. 7. ÚT 10.00–15.00 – Textilní šperk
Tvůrčí dílna začíná ve Valdštejnské jízdárně. V komentované prohlídce se zastavíme zejména u zobrazení čínské královny květin, pivoňky, ale i u jiných květin. Následně
se společně vydáme tramvají a autobusem na Zbraslav do ateliéru. Zde vytvoříme kombinovanou technikou textilní objekt k ozdobě například letních šatů, tašky apod. Speciální materiál zakoupíte na místě (25 Kč).

16. 7. ST 10.30–15.00 – Originální zápisník
Středeční dílna začne na Zbraslavi. Inspirováni včerejší prohlídkou Čchi Paj-š´ových děl
budeme se věnovat nejen malbě na textil, ale i jiným méně známým technikám. Potřebujeme: zápisník, adresář či diář s pevnými papírovými deskami, bavlněné bílé plátno (velikost dostatečná na jeho polepení), barvy a černý fix na textil, ostré malé i větší nůžky. Barvy
a další speciální materiál (vlizelín) možno objednat a zakoupit na místě (cca 30 Kč).

PAVILON ORCHIDEJ / ATELIÉR A STUDOVNA
Součástí výstavního prostoru je tvůrčí plocha pro návštěvníky. Ve stylizované pracovně čínského vzdělance si sami vyzkoušíte malbu tuší na příručním svitku a práci s malířskými manuály, podle kterých zvládnete vytvořit vybrané motivy čínské tušové malby, zastoupené na výstavě. Najdete zde také výstavní katalog a a další čtení.


Výstavu pořádá Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze ve Valdštejnské jízdárně

Autorka a kurátorka: Michaela Pejčochová
Spoluautor katalogu: Tomáš Winter
Architektonické řešení: Jan Kupka
Grafické řešení: Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka
Tisk doprovodných materiálů: Pavel Bosák – studio Valero
Překlad: Linda Paukertová, Barbora Štefanová, Keith Jones
Produkce: Daniela Pompeová, Dagmar Němečková
Výstavní fundus a instalace: Vetamber s.r.o.
Osvětlení: Etna s.r.o.
Paspartování: Paspartérská dílna NG v Praze, Rámování DANTIK Propagace: Petra Jungwirthová, Tomáš Krejča

Lektorské programy Pavilon Orchidej: Gabriela Šimková

Hlavní partner NG v Praze: UniCredit Bank
Mecenáš NG v Praze: Synot
Hlavní mediální partner: Hospodářské noviny
Mediální partneři: Art&Antiques, ČRo3 – Vltava, Radio Classic FM

Výstava se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky. Národní galerie v Praze děkuje Senátu Parlamentu České republiky za umožnění konání výstavy ve Valdštejnské jízdárně, součásti sídla Senátu.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>