Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Mikoláš Aleš - komentovaná prohlídka výstavy

2008-01-04 01:37

doprovodné programy pro studenty a dospělé

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY K VÝSTAVĚ

Doprovodné programy k výstavě Mikoláš Aleš
Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze připravilo pro návštěvníky výstavy Mikoláš Aleš v Jízdárně Pražského hradu celou řadu doprovodných programů. Za všechny jmenujme Komentované prohlídky s odborníky, kdy se s badateli mohou návštěvníci podívat na tvorbu M. Alše hlouběji a v kontextu doby. Mohou prozkoumat, jak to bylo s archeologickou inspirací malíře, jaké ženy malířky se kolem něho pohybovaly a jaké výsledky mělo jeho přátelství s mecenášem Alexandrem Brandejsem.

Komentované prohlídky :
Čas: neděle, 14.00 / Délka: 60 min. /Cena: 40 Kč k platné vstupence
Místo setkání: pokladna
Termín: 20.4.2008

Komentované prohlídky a přednášky s odborníky
Čas: čtvrtek, 16.30 / Délka: 60–90 min. / Cena: 40 Kč k platné vstupence
Místo setkání: pokladna
17. 4. Monika Sybolová: Mikoláš Aleš a recepce jeho díla ve 20. století

--------------------------------------

Mikoláš Aleš (1852–2007)
> 14. 12. 2007—20. 4. 2008
kurátor Ondřej Chrobák

Po třiceti letech a poprvé od změny režimu se dostane široké veřejnosti příležitost konfrontovat se s dílem Mikoláše Alše prostřednictvím rozsáhlé retrospektivy. Postavení Mikoláše Alše v dějinách českého výtvarného umění i české společnosti bylo a zůstává zcela mimořádné. Vedle nepopiratelných výtvarných kvalit k němu přispěly i okolnosti přesahují úzce vymezený prostor výtvarného umění. Výstava obsáhne jak Alšovo kreslířské dílo, stylově rozkročené mezi tradicí nazarenismu a předpověďmi nového secesního názoru, tak neuzavřený pokus o kariéru historického malíře. Představí umělce mnoha poloh: geniálního konstruktéra vizuality národní historie a mýtů, ideového tvůrce cyklu Vlast pro foyer Národního divadla, amatérského archeologa slovanského dávnověku, ilustrátora Rukopisů, autora monumentálních návrhů pro sgrafitovou výzdobu fasád domů i příležitostného kreslíře pro humoristické listy. Paralelně bude výstava sledovat umělecké i politické reakce provázející recepci Alšova díla po celé 20. století.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>