Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

MADAGASKAR, LABORATOŘ BOHŮ

2007-06-11 19:42

MADAGASKAR, LABORATOŘ BOHŮ

v hlavní budově Národního muzea

Prostory: Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1

Madagaskar, laboratoř bohů

Madagasikara, ny trano an’ Andriamanitra

Motto

Příroda a lidé – harmonie nebo konflikt

Příroda Madagaskaru je jedinečná a bohatá. Její unikátnost je úzce spjata s historickým vývojem ostrova. Vývoj a historie jsou proto páteří, na niž navazují všechna ostatní dílčí témata výstavy, která jsou pojata jako sled událostí.

Minulost

Výstava stručně popisuje vznik ostrova a vývoj madagaskarské přírody v geologických údobích (oddělení od okolních pevninských bloků prakontinentu Gondwana, dobu dinosaurů, postupné osídlení ostrova dnešními živočišnými skupinami). Hlavní důraz je však kladen na posledních zhruba 2000 let vývoje, kdy na Madagaskaru žijí lidé a začali dosud panenský ostrov ovlivňovat. První staletí této historie se částečně kryjí s údobím, kdy na ostrově vymřela drtivá většina velkých druhů savců, ptáků a plazů (např. kosterní pozůstatky subfosilních lemurů, kresby vyhynulých živočichů). Lidé se do tohoto procesu zapojili, míra jejich podílu je však odbornými kruhy stále diskutována. Výstava se pokouší zmapovat vliv prvních osídlenců na faunu a floru i změnu, kterou prošly základní madagaskarské ekosystémy. Zmíňuje a popisuje tradiční zemědělské techniky Malgašů (pěstování rýže, chov dobytka, zemědělství typu tavy). Dotýká se při tom některých dílčích historických aspektů (zkulturnění náhorní pahorkatiny, uvědomění si potřeby ochrany přírody již v tradičních malgašských společnostech, rozdíly mezi pobřežím a vnitrozemím ostrova apod.) a ukazuje i na kulturní vazby Madagaskaru s jihovýchodní Asií (domorodá architektura, technické postupy v košíkářství, textilní výrobě či hutnictví, typy plavidel, jazyk atd.). Později se do historie Madagaskaru zapojily i další kultury, zejména Arabové a Evropané (jazyk a písmo, kalendář, počátek koloniálních dob).

Přítomnost

V tomto okamžiku se přibližujeme k dnešku a k současnému stavu přírody na Madagaskaru. V tom je stěžejní místo celé výstavy, neboť zde je podrobněji představena bohatá květena a zvířena ostrova (fotografie, preparáty a živé rostliny). Důraz je kladen na unikátnost madagaskarské přírody ve světovém měřítku a na její nenahraditelnost a hodnotu pro celé lidstvo. Představujeme rovněž nejdůležitější ekosystémy (deštný les, suchý opadavý les, mangrove, trnitý buš, sambirano) a jejich nejdůležitější či klíčové zástupce (baobaby, lemury, plazy a obojživelníky, ptáky atd.). Na konkrétních příkladech výstava upozorňuje na nejzávažnější příčiny a důsledky devastace přírody (kácení a vypalování lesů, pastva dobytka, erose, introdukce nepůvodních druhů atd.) a na některé nejohroženější druhy rostlin a živočichů (baobab Adansonia perrieri, želva angonoka aj.). V návaznosti na to pojednává výstava i o ochranářských snahách – jednak zahraničních expertů a ochranářských organizací a jednak samotných Malagašů (systém reservací a národních parků, chovné stanice, ochranářské organisace). Není opomenuta ani ekonomická stránka ochrany přírody (příliv peněz ze zahraničí, ekoturistika, vliv ochrany přírody na místní komunity). Zmiňujeme i nynější společenskou situaci, kdy Madagaskarský stát sice přeje ochraně přírody, na druhé straně se s ní, jakožto jedna s nejchudších zemí světa, problematicky vyrovnává.

Kampaň “Madagaskar, laboratoř bohů”

Výstava se koná v rámci víceleté kampaně

“Madagaskar, laboratoř bohů” a mezi jejíž hlavní výstupy patří: Expedice Baobab 2006, cyklus přednášek a výstav, mediální prezentace Madagaskaru apod.

Souběžně s výstavou v Národním muzeu, proběhne v Botanické zahradě hl. města Prahy “Madagaskarský týden” (18.–24. června), serie přednášek v rámci akce Věda v ulicích a v prodejním centru Národního muzea bude v rámci vernisáže výstavy pokřtěná kniha Madagaskar laboratoř bohů nakladatelství Kartografie Praha.

Autoři výstavy

(v abecedním pořadí)

Václav Bratrych (baobab@koniklec.cz)

Pavel Hošek (hosek@vesmir.cz)

Tomáš Jůnek (tom_junek@yahoo.com)

Darina Koubínová (darina.koubinova@post.cz)

Olga Lechnýřová (kakapo@centrum.cz)

Alena Pazderová (alenapa@email.cz)

Tomáš Peš (pes@zoo.plzen-city.cz)

Richard Pokorný (paleo.rk@seznam.cz)

Romana Rybková (rybkaromana@seznam.cz)

Eva Smržová (eva.smrzova@botanicka.cz)

Jitka Stehlíková (Stehlikova.Jitka@seznam.cz)

Radek Timoftej (radek.timoftej@gmail.com)

Michal Veselý (Michal.vesely@ecn.cz)

_____________________________________________________________________________________________________

TISKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ k výstavě:

Madagaskar, laboratoř bohů

6. 6. – 19. 9. 2007

v Hollareu Národního muzea

Jedním z úkolů Přírodovědeckého muzea NM je představovat veřejnosti exponáty z různých zajímavých částí Země, spolu s informacemi o přírodě i společnosti. V rámci takovéto činnosti bude v úterý 5. června zahájena výstava s názvem “Madagaskar laboratoř bohů” jejíž motto je “Příroda a lidé – harmonie nebo konflikt?”. Výstavu, pořádanou ve spolupráci s Agenturou Koniklec v rámci její dlouhodobé kampaně

“Madagaskar, laboratoř bohů” si návštěvníci budou moci prohlédnout v prostorách Hollarea hlavní budovy Národního muzea.

Ostrov Madagaskar je v mnoha směrech výjimečný. “Samozřejmě jsou to baobaby, které se staly symbolem ostrova, lemuři, trnitý buš nebo želva angonoka [čti angunuka]; je to postoj obyvatel Madagaskaru k ochraně přírody a řada dalších věcí,” říká Pavel Hošek, redaktor a cestovatel, specialista na Madagaskar, který je autorem scénáře výstavy. Tento východoafrický ostrov skrývá i další zajímavosti. “Kdo například ví, že Madagaskar má svého ,Otce vlasti‘, takového Karla IV. v tamním pojetí? Nebo že nedávní političtí vůdci Madagaskaru ‘koketovali’ s komunismem? Samozřejmě ale hlavní pozornost zaměřujeme na přírodu Madagaskaru, která si zasluhuje tu nejpřísnější ochranu,” dodává Pavel Hošek.

Kampaň “Madagaskar, laboratoř bohů” probíhá již třetím rokem a mezi její hlavní výstup patří Expedice Baobab 2006, cyklus přednášek a výstav, mediální prezentace Madagaskaru apod. Souběžně s výstavou v Národním muzeu, proběhne v Botanické zahradě hl. města Prahy “Madagaskarský týden” (18.–24. června), serie přednášek v rámci akce Věda v ulicích a v prodejním centru Národního muzea bude v rámci vernisáže výstavy pokřtěná kniha Madagaskar laboratoř bohů nakladatelství Kartografie Praha.

Autor výstavy: Václav Bratrych, Agentura Koniklec, mobil: 732 749 878

Odborná spolupráce: RNDr. Pavel Hošek, Expedice Lemuria

Pořadatel výstavy: Přírodovědecké muzeum – Národní muzeum

Komisař výstavy: RNDr. Petr Benda

Další podrobnosti na www.nm.cz a http://baobab.koniklec.cz.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>