Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

KOUZLO SLOVENSKÉ KERAMIKY - IGNÁC BIZMAYER

2008-02-03 00:02

21.2.2008 – 20.4.2008
KOUZLO SLOVENSKÉ KERAMIKY - IGNÁC BIZMAYER 

Prostory: Musaion - Národopisná expozice NM, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 97, Praha 5

Výstava představuje reprezentativní výběr z celoživotní, více jak 60leté keramické tvorby národního umělce ze Slovenska – Ignáca Bizmayera, která navazuje na tradiční fajánsovou výrobu západního Slovenska. Po tématické stránce přibližuje veřejnosti mnoho originálních jevů z oblasti slovenské lidové kultury. Především kroje, tradiční práci na poli, na vinici, v domácnosti a řemeslnické dílně. Všímá si i prodeje ručně zhotovených výrobků na trzích a jarmarcích i s jejich tradičními zvyky. Představuje lidové muzikanty se zpěváky, děvčata a chlapce, zvířátka domácí i kouzelná, čímž diváka přímo vtahuje do vesnického prostředí své doby. Rovněž mnohotvárné je mistrovo zpracování Jánošíkovy tématiky.
V průběhu celé tvorby se autor věnoval i tvorbě křesťanských motivů.

Kontakty: Musaion - Národopisná expozice Národního muzea v Letohrádku Kinských v Zahradě Kinských na Smíchově:
Tel. 257 214 806. e-mail: narodopis@nm.cz

------------------------------------------------------------

KOUZLO SLOVENSKÉ KERAMIKY – IGNÁC BIZMAYER

Musaion
20. 2–20. 4. 2008

Za dva roky aktivní činnosti Musaionu – národopisné expozice Národního muzea, si návštěvníci zvykli na různorodé a zajímavé akce, které naplňují název této instituce odvozený z řeckého „chrám múz“. Znamená to souhru expozičních a výstavních aktivit, společenských setkávání, řemeslných prezentací a folklorních koncertů, které různorodou cestou dokládají nejen svět minulosti, ale i životaschopnost odkazů tradice v současném životě. Přes tyto živé aktivity zůstávají nosným prvkem naší práce výstavy – vždyť jsme na půdě Národního muzea a národopisného oddělení, které spravuje jednu z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších sbírek lidové kultury v České republice. Vedle prezentace vlastních fondů v hlavní expozici Musaionu, se zaměřujeme na krátkodobé výstavy a témata, kterými návštěvníky seznamujeme s tématy soudobé tvorby inspirované tradicí.

Výstavu z tvorby Ignáce Bizmayera pořádá Národní muzeum se svým nejbližším a mnohaletým partnerem – Slovenským národným múzeem a zároveň s institucí, která udržuje živé kontakty mezi českou a slovenskou kulturou – Slovenským inštitútem v Praze.

Slovenský národní umělec Ignác Bizmayer patří ke klasikům fajánsérské tvorby na Slovensku. Jeho práce jsou charakteristické pro dvacáté století, zejména jeho druhou polovinu, kdy bylo společenské klima nakloněno k tvorbě inspirované domácí tradicí. Mistr Bizmayer k ní neměl daleko, přesněji z jejího středu vyrostl. V jeho díle, a tedy i v naší výstavě, je zřetelná jeho tvůrčí cesta – od předmětů užitných, spjatých s tradicí známé modranské keramiky, až po svébytná umělecká díla – něžné plastiky, reliéfy i keramické monumenty. Pro výstavu v Musaionu jsme vybrali 150 mistrových děl převážně ze sbírek Slovenského národného múzea, menší soubor z fondu Národního muzea – Historického muzea a malý výčet děl několika dalších majitelů. Největší kolekci představují drobnější figurální plastiky, které jsou výrazně spojeny s tradičním životem slovenské vesnice minulosti z různých regionů , mistrovsky schematizované, se zřetelnou znalostí terénních i regionálních odlišností lidských typů, krojů, rolnické práce, zábavy i zažitých křesťanských vazeb. Najdeme zde veselé postavy muzikantů a lidových zpěvaček z Terchové, Detvy nebo Myjavy. Nechybějí temperamentní romští muzikanti a krásné Rómky, velká skupina plastik je věnována práci – na poli, na vinici, v hospodářství i doma. Autor nezapomíná ani na typické postavy slovenských dráteníků, různých řemeslníků, jarmarečních prodejců – prostě svým specifickým viděním nám citlivě přibližuje dnes již vesměs zmizelý svět tradiční slovenské vesnice.

Jsme rádi, že jeho výstava, kterou připravilo Slovenské národné múzeum k mistrovým 85. narozeninám v roce 2007, je pro letošní předjaří a jaro instalována v Praze – v obnoveném Letohrádku Kinských, kde sídlí národopisná expozice Národního muzea. Letohrádek svou křehkou krásou totiž souzní s mistrovým jemným keramickým rukopisem. Organickou součástí výstavy v Národním muzeu je i komorní výstava mistrova díla v Slovenském inštitútu Praha. Tuto jedinečnou dvojvýstavu ještě ve dnech 1.–6. dubna oživí v Musaionu Týden modranské keramiky, kde se představí současní mistři fajansérského umění ze slovenské Modry, v němž našlo své kořeny i Bizmayerovo keramické dílo. 

Výstava : Kouzlo slovenské keramiky – Ignác Bizmayer
Pořadatelé : Národní muzeum – Historické muzeum
Slovenské národné múzeum
Slovenský inštitút Praha
Autorka výstavy : PhDr. Marta Pastieriková, CSc.
Odborná spolupráce : PhDr. Jiřina Langhammerová, Mgr. Sláva Volný
Komisař výstavy : Mgr. Sláva Volný
Výtvarník výstavy : Akad. arch. Jan Polášek
Aranžmá výstavy : Ludmila Jungwirthová
Místo konání : Musaion, národopisná expozice Národního muzea,
Kinského zahrada 98, Praha 5
Doba trvání : 20. února až 20. dubna 2008

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>