Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Koncerty
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Koncerty na Bertramce - Sezona laureátů 2008 - Účinkuje: Duo Petit

2008-06-12 02:28

28.čt Sezona laureátů 2008
Účinkuje: Duo Petit (2 kytary)
Program: W. A. Mozart / M. Giuliani: Předehra opery La Clemenza di Tito
M. Giuliani: Polonéza A dur, č. II, op. 137
F. Sor: Fantaisie E dur, op. 54 bis
M. Giuliani. Polonéza e moll, č. III, op. 137
F. Carulli: Nocturno G dur, č. III, op. 143
A. Diabelli: Serenáda F dur, op. 63
J. K. Mertz: Tarantelle c moll

www.bertramka.com
-----------------------------
Koncertní sezona 2008
Koncertní sezóna na Bertramce začíná 12. dubna a končí koncertem 29. října 2008. Stejně jako v letech minulých, i letos na Bertramce zazní mnoho Mozartovských skladeb, díla jeho současníků, ale i soudobých skladatelů. Většina koncertů se koná v koncertním sále Bertramky, v letních měsících červenci a srpnu jsou vybrané koncerty pořádány v malebné zahradě usedlosti.

V roce 2007 jsme si projektem „Setkání Mozarta a Beethovena“ připomněli 180 let od úmrtní klasicistního velikána Ludwiga van Beethovena. V podání předních českých smyčcových kvartet pak na Bertramce unikátně zazněly všechny Mozartovy a Beethovenovy smyčcové kvartety.

Pozornost budeme věnovat smyčcovým kvartetům i v letošním roce. Projekt „Kvartety dvou staletí 1750 – 1950“ opět představí řadu Mozartových kvartetů, ale i kvartetní díla ostatních autorů žijících v uvedených dvou staletích (např. Dvořáka, Haydna, Mendelssohna, Ravela, Smetany, Schuberta, atd.). Zároveň budou na Bertramce opět prezentována naše přední česká smyčcová kvarteta, jmenovitě Talichovo, Kociánovo, Stamicovo, Škampovo, M. Nostitzovo, Zemlinský kvartet a další.

Tradice českých smyčcových kvartet je veliká a s ohledem na propagaci české hudby ve světě velice významná. V loňském roce jsme zahájili letní festival „Divertimenta v Praze“, nad nímž převzal záštitu mistr Josef Suk. On sám považuje smyčcové kvarteto za „ideální soubor“ a komorní koncerty tohoto typu má ve velké oblibě. V tomto festivalu pokračujeme i letos - bude se konat v druhé polovině srpna v zahradě Bertramky. Je nám ctí oznámit, že pozvání přijali i členové světoznámého Pražákova kvarteta. Posluchači budou moci vyslechnout díla Mozarta, Smetany, Dvořáka, Janáčka, Borodina, Haydna a dalších autorů.

Koncerty uváděnými pod názvem „Mozart kontra Salieri“ bychom rádi posluchačům přiblížili Mozartova italského současníka Antonia Salieriho, který byl výborným hudebníkem a dirigentem. Po roce 1766 se stala jeho druhým domovem Vídeň, kde působil jako císařský dvorní kapelník a skladatel. Rovněž patřil mezi nejlepší pedagogy své doby, zejména v oblasti zpěvu, kompozice a teorie hudby. Svědčí o tom i výčet jeho žáků - Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Ignaz Moscheles, Franz Schubert, Franz Liszt, Franz Xaver Süssmayr a další. Dokonce vyučoval i Mozartova syna Franze Xavera Mozarta.
Většina lidí, kteří se setkali se jménem Salieri, jej znají především jako člověka, který je vinen smrtí Wolfganga Amadea. Například již Alexander Sergejevič Puškin napsal nádhernou poemu „Mozart a Salieri“, v níž je Salieri označen za vraha, jehož důvodem byla často citovaná vzpoura „genia průměrnosti“. Další mylnou představu o vztahu Salieriho a Mozarta utvrdil světoznámý Formanův film Amadeus.
V mnoha případech jde o zkreslení historie, omyly v časových souvislostech a o věcné chyby. Salieri neměl zapotřebí vydávat za své Mozartovo dílo ani Mozartovi závidět. Hudební vědci myšlenku podílu Salieriho na Mozartově smrti již dávno opustili. Všechny dobové dokumenty, dopisy i události svědčí o opaku – Mozart a Salieri se vzájemně respektovali a panoval mezi nimi naprosto korektní vztah.

V září letošního roku se bude konat v Památníku W. A. Mozarta a manželů Duškových na Bertramce jubilejní 10. ročník festivalu Mozartiana Iuventus. Tento cyklus devíti koncertů, jehož dramaturgie je úzce spjata se soudobou hudbou, dává tradičně příležitost mladým, mimořádně talentovaným interpretům prezentovat se před českou a zahraniční veřejností.
Každý program festivalového koncertu vždy obsahuje dílo W. A. Mozarta. Velmi zajímavá je právě konfrontace Mozartových skladeb se soudobými kompozicemi, jejichž autoři se při tvorbě nechali tímto klasicistním géniem inspirovat. Mladí umělci tuto příležitost každoročně vítají a pořadatelům je velkým potěšením zde často představit i laureáty mnoha soutěží včetně Pražského jara (například Tomáš Jamník nebo Ivo Kahánek).

VSTUPNÉ
390 Kč
450 Kč zahradní a vánoční koncerty
Slevy 250 Kč a 150 Kč
(cena již zahrnuje 5% DPH)

Vstupenky jsou k dostání v pokladně muzea, tel. +420 257 318 461
Objednávky na
tel. +420 257 317 465
tel./fax +420 257 316 753
email: mozart@bertramka.cz

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>