Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Karel Malich / grafiky, kresby

2007-06-11 19:42

Karel Malich / grafiky, kresby

14. 12. 2006 - 18. 2. 2007

Galerie hlavního města Prahy navazuje na sérii výstav děl ze sbírek GHMP tentokráte samostatným komorním souborem autorových prací na papíru, který vystavila v prostorách své stálé expozice českého umění 20. století v Domě U Zlatého prstenu. V reprezentativním výběru jsou tu představeny rané grafiky z 60. let a kresby z první poloviny 80. let, které jsou součástí kolekce děl Karla Malicha v galerijní sbírce. Galerie grafiky zakoupila od autora v roce 1988; pastely v roce 1998.

Grafiky ze šedesátých let jsou obdobně jako koláže a kresby tohoto období reflexí Malichova vztahu ke krajině a způsobu vnímání mikrosvěta, který jej v mládí obklopoval. Vycházejí ze vzdálené ale stále znovu zpřítomňované zkušenosti osobitého prožitku přírody holického rodiště, jeho bezprostředního okolí a především kameneckého kopce, přetransformovaného do sestavy geometrických prvků a linií. Obrys holického kopce, který se objevuje v grafikách, temperách i kvaších už na začátku 50. let, se nadále stal symbolem, objevujícím se v další tvorbě. Vystavené grafické listy odrážejí proměny významových kvalit krajiny ve formálním rozpětí od kompozic na pomezí lyrické abstrakce, včetně symboliky kruhu, jako nositele události až k tvarovému zjednodušení čisté geometrické zkratky.

Převážně pastely z první poloviny osmdesátých let patří k stěžejní etapě Malichovy práce, ve které autor zásadně přehodnotil realitu okolního světa do subjektivních vizí překračujících smysly uchopitelný prostor. Figurální kresby z rozmezí let 1980 - 1985, první ze dvou vyhraněných poloh tohoto období, se většinou váží k tématu hospod a lidí v nich a tvoří volný soubor pastelů nazvaný Za stolem (často Poslední večeře). Vizualizují genezi pojetí prostoru odvíjejícího se od dominanty Malichova "já", které postavy transformuje ve shluky rozmanitých energií, vyjádřených odstíny pastelů. Od roku 1982 se v kresbách objevuje tvar ovoidu, který nadále Malichovy často velmi komplikované a zdánlivě chaotické vize propojuje. K druhé poloze patří soubor menších pastelů, které se pod příznačným názvem Světlo, Světlo ve mně, Vnitřní světlo aj. soustřeďují na zachycení světelných událostí v jejích tvarových proměnách. Ty posléze vyústily do větších pastelů, které Malich na konci osmdesátých a devadesátých let vytvořil.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>