Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Hmatová expozice: Japonská skulptura dotykem + Korejská keramika pro více smyslů

2007-06-11 19:42

PRO NÁVŠTĚVNÍKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM...
HMATOVÉ EXPOZICE - DOPROVOĎTE SVÉ NEVIDOMÉ PŘÁTELE:

Japonská skulptura. Volně přístupná expozice v prvním patře zámku poskytuje hmatovou zkušenost s dokonalým napodobením textury originálů původně z odlišných materiálů, přičemž zachycuje různá historická období. Soubor laminátových kopií šesti významných památek, které nejsou zastoupeny na našem území a jsou v Japonsku uznávány jako národní poklad, otevírá přístup k obecným hodnotám japonské skulptury.

Korejská keramika pro více smyslů. Hmatová expozice doprovází kolekci Umění Koreje ve druhém patře zámku. Komorní výběr replik, který vytvořila korejská výtvarnice U Kang-mä, poukazuje na významné proudy keramické tvorby na korejském poloostrově 2. až 15. století a zároveň představuje současné dílo autorky inspirované tradičním korejským dekorem. Pro snadnější poznávání tvaru a prohlížení výzdoby nádob byly keramické repliky autorkou zvětšeny.

Obě taktilní expozice umožňují vidícímu publiku znovuobjevit a přehodnotit význam „zapomenutého smyslu“, jakým je hmat. Exponáty doprovází popisky se zvětšeným českým a anglickým textem a v českém Braillově písmu.

POŘADY BEZ PŘEKÁŽEK S POTVRZENOU REZERVACÍ:
Samoobslužné prohlížení taktilní expozice japonského sochařství lze doplnit komentovanou prohlídkou vybraného originálního díla s následnou výtvarnou činností v ateliéru. Pořady připravili a vedou zkušení lektoři, speciální pedagog a arteterapeut. Cena: dílna modelování a reliéfní kresby 40 Kč, vstupné zdarma. Délka: 120-150 min.

Japonský palácový lev karadžiši - asistovaná prohlídka bronzových originálů protějškových palácových lvů karadžiši z 2. poloviny 19. století v přízemí zámku vyústí v ateliéru k převedení hmatových dojmů do reliéfní kresby.

Podoby Avalókitéšvary - sedící postava zobrazuje jedno z nejoblíbenějších božstev buddhistického panteonu, bódhisattvu Kuan-jin. Podle sungské vápencové plastiky vytvoříme v ateliéru repliku ze šamotové hlíny.

Čínský bájný lev - na komentovanou taktilní prohlídku figury sedícího mýtického lva z 18. až 19. století, z čínské dílny, vytvořeného z glazované keramiky, naváže dílna hmatového modelování, při níž pracujeme pouze prsty a dlaněmi.

Korejská keramika - Prohlédneme si kolekci korejské keramiky.V ateliéru vytvoříme repliku tradiční nádoby z období Kaja metodou hmatového modelování anebo zachytíme poznatky a prožitky reliéfní kresbou.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>