Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Pravěká a historická Praha (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784)

2007-06-11 19:42

•HLAVNÍ BUDOVA MUZEA:

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

otevřeno denně kromě pondělí 9.00 - 18.00 hod.

Vstupné:
- základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 40 Kč, rodinné 180 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma).
- společná vstupenka pro do hlavní budovy muzea Na Poříčí a do bývalé Podskalské celnice na Výtoni: základní 110 Kč, snížená 40 Kč, rodinná 200 Kč - lze zakoupit v obou objektech muzea.
- každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20.00 hodin a za symbolické vstupné 1 Kč! - vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma !

OBJEKT NEMÁ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP !

STÁLÁ EXPOZICE :

Dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784.

Unikátní Langweilův model Prahy z let 1826 - 1837

sál č. 1 - PRAHA V PRAVĚKU

Odpovědi na otázky kdy přišli a jak vypadali, kde a jak bydleli, čím se živili, jak hospodařili, jak se oblékali a zdobili, jak mysleli a pohřbívali pravěcí obyvatelé pražského území, a to od neolitu po příchod Slovanů, nabízí první část expozice, která je zakončena oddílem věnovaným vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a osídlení pražského území v době před založením pražských měst.

sál č. 2 - STŘEDOVĚKÁ PRAHA

Založením Starého Města a Malé Strany ve 13. století a Hradčan ve 14. století a velkoryse pojatým založením Nového Města pražského vzniká pražská městská aglomerace jako významné evropské centrum. Život jejích obyvatel dokumentuje řada dochovaných předmětů z pražských domácností, nalezneme zde i doklady rozvíjejícího se hospodářství města, vzdělanosti i náboženského života jeho obyvatel. Důležitou úlohu začala v tomto období hrát městská samospráva. Na konci sálu je připomenuto vzrušené období husitských válek.

sál č. 5 - PRAHA NA PŘELOMU STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU

Druhá polovina 15. a 16. století - období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy. Na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad s celým dvorem císař Rudolf II., mecenáš a sběratel umění. Z konce 15. a z 16. století se až do naších časů dochovaly nejstarší pohledy na Prahu, větší počet renesančních architektonických fragmentů a stavebních prvků z pražských domů a již i nepřeberné množství hmotných dokladů způsobu života pražských obyvatel a jejich domácností. Dochované unikátní štočky z Melantrichova nakladatelství připomínají působení mnoha nakladatelských domů v pražských městech. Počátek 17. století i v pražských dějinách charakterizují politické a náboženské bouře vrcholící českým stavovským povstáním a bitvou na Bílé hoře.

sál č. 6 - BAROKNÍ PRAHA

Z doby "zářného i temného baroka" se zachovala velká řada uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy. Mezi nejkvalitnější sbírky pražského muzea patří sbírka barokního sochařství, uměnímilovného návštěvníka této části expozice ovšem potěší i Škrétovy, Brandlovy, Hirschelyho či Grundovy obrazy. Výsledky kvalitní uměleckořemeslné i řemeslné produkce provázely obyvatele pražských měst v době 17. i 18. století prakticky na každém kroku, doma i při práci, na trhu i v kostele, ve chvíli narození i smrti. K nejcennějším sbírkovým souborům z tohoto období patří mnoho desítek a stovek kusů památek pocházejících z majetku pražských cechovních korporací. Skutečně přelomovým okamžikem pro pražská města se stal rok jejich sloučení pod jednu správu - 1784.

sál č. 7 - LANGWEILŮV MODEL PRAHY

Model Prahy vytvořený před polovinou 19. století je jedinečným dokladem podoby Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu před přestavbou Prahy na konci 19. a počátku 20. století.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>