Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Hej, hej koleda + Smrček

2007-06-11 19:42

15. sobota 15:00 – POHÁDKA

Hej, hej, koleda! - lidové představení s jesličkami a atmosférou Českého roku

Smrček - veršovaná pohádka na motivy H.Ch.Andersena.

- Divadlo Hračka
-----------------------Milada Matuchová a Václav Svěrák začali v Mateřských školách v Praze roku 1968 hrát 1. představení :
"Povídání o pejskovi a kočičce", které bylo velice úspěšné a stále se hraje. 

Divadélko Hračka působí v Praze již mnoho let. Ve svém repertoáru má nové pořady i starší osvědčené tituly. Převážná část titulů byla konzultována s Pedagogickým ústavem HMP a na inscenacích se podíleli přední režiséři dětského divadla. Představení jsou komponována hlavně do herny v Mateřské škole, kde se mohou představení zúčastnit i ti nejmenší diváci pro které je cesta do divadla ještě nemožná.

Představení jsou určena pro školky s problematickou dopravní situací dosahu do divadla v centru ; i pro menší školy s menším kolektivem žáků. Však také cena je velice dostupná. S uvolněním poměrů po listopadu 1989, kdy jsme nesměli hrát mimo Prahu, zajíždíme daleko více do školek na našem venkově.

Není snad v Praze i v okolí Mateřská škola ve které bychom za svého působení nehráli. A to nás vede v poslední době k zamyšlení nad současným stavem divadla pro děti. Současné směřování našich statutárních divadel pro mládež : Divadla Divadla v Dlouhé i Minoru, nás utvrzuje v přesvědčení, že se stále vzdalují svému poslání a tím i oprávněnosti státních dotací těmto divadlům. Už samotné změny názvů divadla s cílem se od dětského diváka distancovat s poukazy na “hraní pro celou rodinu” ukazují, co se dnes dětem předkládá. V představeních se přes hlavičky dětí hraje pro dospělého, což ve svém výsledku degraduje jakoukoli adresnost představení.
Přehání se i móda absurdního divadla, divadla ve snaze být “moderní ” za každou cenu, už skoro zcela divadla rezignovala na hraní příběhu klasické pohádky.
Dokonce ani na odezvu pedagogických pracovníků se nebere žádný zřetel, a právě tyto názory by měly být pro naši práci nejsměrodatnější. Bude-li toto směřování pokračovat nemáme o svoji existenci sebemenší starost. Poslední doba nám dává za pravdu, že by se divadlo mělo vrátit k osvětové a výchovné práci, protože všechna media na toto své základní poslání už skoro rezignovala.
- Mgr. Milada Matuchová Svěráková - principálka

Spolupracovníci divadélka HRAČKA :
zvěčnělý režisér a herec bývalého divadla E.F.Buriana Jaroslav Vágner
režisér bývalého divadla Jiřího Wolkera Karel Texel
dramaturgině Jarmila Drobná - Černíková
muzikant Ferry (František) Vejmelka
prof. Miloslav Klíma
Václav Svěrák

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>