Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Gottfried Helnwein: Angels Sleeping

2008-05-13 17:23

Recenze výstavy a další ukázky z Helnweinových prací zde

12. 6. – 31. 8. 2008
Galerie Rudolfinum 

Kurátor výstavy: Dr. Petr Nedoma

Koncepčně formulovaná výstava malířského díla rakouského umělce Gottfrieda Helnweina (nar. 1948) s akcentováním pěti okruhů silných témat, jimiž se proslavil – portréty - tváře, násilí na dětech, nacismus, „Art in Amerika“ a metaforické portréty zpěváka Marilyna Mansona. 


© Gottfried Helnwein, Modern Sleep I, 2005, kombinovaná technika (olej a akryl na plátně), 99 x 300 cm. Sbírka Helnwein, Los Angeles

Výstava Angels Sleeping sleduje základní témata díla rakouského umělce Gottfrieda Helnweina (nar. 1948 ve Vídni). Autor se stal záhy pojmem v oblasti hyperrealistické malby, v zobrazení osamělého a zraňovaného člověka. Četné citáty z popkultury, fotograficky přesné detaily často monochromní, povrchově hladké, precizní malby navozují pocit podivné směsi důvěrně známého a jasně čitelného v kontrastu k tušené hrozbě, k nejasnému pocitu vyšinutí řádu, jež ohrožuje. Metafoře Helnweinova umění, i když často obsahuje rysy autoportrétu, dominuje obraz dítěte, které se obvykle nachází v mezním postavení, v krajně vypjaté situaci.

Celá výstava je rozčleněna do pěti oddílů, které - nikoliv chronologicky - představí podstatné momenty a témata Helnweinova díla s důrazem na převážně malířskou tvorbu posledních let. Úvodní skupinu tvoří autoportréty, včetně ikonického autoportrétu umělcovy tváře znetvořené obvazy a kovovými předměty, který je metaforou nemožnosti svobodného vyjádření v Rakousku 70. a 80. let. Nelítostný umělcův postoj k reliktům a reziduím nacistické minulosti jeho vlasti je rovněž námětem druhé skupiny děl. Těžištěm Helnweinovy tvorby je ovšem téma dítěte, jímž se systematicky zabývá v nejrůznějších polohách a uměleckých technikách od ranných kreseb až po současnost. Souboru obrazů s tímto námětem bude věnován největší prostor. Násilí na dětech v kontrastu s jejich pasivní vystaveností, bolestným údivem a nemožností se bránit světu dospělých, je v dalším oddíle, nazvaném poněkud ironicky Art in Amerika, posunuto do polohy dalšího tématu. Tím jsou vztahy bílé, často unifomované „většiny“ k ostatním etnikům a menšinám zvláště ve Spojených státech. Závěrečná kapitola se dotýká, tentokrát výjimečně v podobě velkoformátových fotografií, tématu popkultury a jejích ikon. Ironické potréty punkového zpěváka Marilyna Mansona v masce myšáka Mickeyho nebo eventuelně v téměř kanonické póze sv. Terezie jsou výmluvným gestem a postojem hovořícím o potřebě osvobozování od nadvlády všudypřítomného konzumního kýče.

Kurátorem výstavy je ředitel Galerie Rudolfinum, Petr Nedoma, který na její koncepci úzce spolupracoval se samotným umělcem. Soubor vystavených děl je zapůjčen nejen z autorova majetku, ale také z řady veřejných a soukromých sbírek z Evropy a USA. K výstavě vydává Galerie Rudolfinum katalog s reprodukcemi všech vystavených děl a texty Petra Nedomy a Gottfrieda Helnweina, a to v české a anglické jazykové verzi. Doprovodné programy se budou úzce vztahovat nejen k dílu samotnému, ale především k tématům, kterými se zabývá, tedy k tématům reziduí nacistické ideologie v mentalitě a myšlení některých (nejen) západoevropských zemí a dále k tématu ohrožování dítěte ve vyspělých společnostech.


© Gottfried Helnwein, Untitled, 1999 (people in front of the Reichstag in Berlin), kombinovaná technika na plátně, 228 x 310. Sbírka Holger Timm, Berlin


© Gottfried Helnwein, Epiphany I., (Adoration of the Magi 2), 2005, kombinovaná technika na plátně, 201 X 308 cm. Sbírka Helnwein, Kilsheelan

Recenze výstavy a další ukázky z Helnweinových prací zde

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>