Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Francouzské reflexe Otakara Kubína / Othona Coubina

2009-09-11 10:59

* Místo: Veletržní palác (Kontakty)
* Datum konání: 18.08.2009 - 09.11.2009

Grafický kabinet

Život a dílo Otakara Kubína (1883 Boskovice - 1969 Marseille) jsou spojeny s Francií, s jeho úspěchy na slavných pařížských salonech. Malíř, grafik a sochař byl členem avantgardní skupiny
Osma a představitelem pařížské školy. Přes vlivy Gauguina, van Gogha a osobité pojetí kuboexpresionismu došel k radikálnímu odklonu k jistotě neoklasicismu a ke krajině Provence, kde prožil většinu života s francouzskou identitou jako Othon Coubine.

Kubínova kresba a grafika měla vedle jeho známé malířské tvorby spíše intimnější roli. Odlišnost výtvarného projevu nevycházela jen z podstaty těchto médií, ale z potřeby jiného způsobu řešení podobných témat. V grafice nejvíce využíval techniku leptu, kterému se naučil v Paříži kolem roku 1908 u grafika T. F. Šimona; později ve dvacátých letech se k němu vrátil. Mezi tím, ve svém nejvýraznějším - kubistickém - období, si našel v dřevořezu odpovídající formu, která je spojena s jeho nejexpresivnějšími figurami z cyklu Lidské bídy z roku 1914. Válečná léta Kubína osobně zasáhla a znamenala i konec jeho proměn a intenzivního hledání. Definitivně opustil svůj výrazný projev a počátkem dvacátých let se odstěhoval do Provence. Našel si zde trvalé motivy v krajině kolem Apt a Simiane, v imaginárních portrétech a aktech žen, jejichž zobrazení přenesl do ideálního řádu neoklasicistní formy, do abstrahované uvolněné lehké linie, v níž splynulo světlo, barva a prostor v jeden celek. Měl cit pro přesnou konstrukci a kompozici v jednoduchých naznačených objemech, čemuž vyhovovala linearita kresby stejně tak jako v technice leptu a suché jehly. Kromě uvedených témat se věnoval také antickým příběhům, jejichž podobenství aktualizoval. Tento Kubínův komorní projev vyhledávali především francouzští nakladatelé, a na jejich objednávku tak vzniklo několik volných ilustrací s antickou tematikou.

Otakaru Kubínovi-Coubinovi se slovy Antonína Matějčka „...zdařilo srůsti s uměním francouzským tak, že jest jeho umění chápáno a milováno jako produkt francouzský a vystavené jeho dílo působí na nás jako umění proniklé duchem románským, jako umění západní, prosté stop prozrazující cizí rod původ..."

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>