Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Francisco Goya: Hrůzy války

2009-03-03 08:30

Pozvánku na výstavu čtěte zde

4.3. - 3.5.2009
Galerie Chodovské tvrze
 
Osmdesátidílný grafický cyklus reflektuje španělskou válku za nezávislost.

Od 4. března do 3. května 2009 Kompletní soubor 80 ti originálních grafik jednoho z nejslavnějších španělských malířů poprvé uceleně vystaven v Čechách na Chodovské tvrzi. Výstava probíhá pod záštitou starosty MČ Praha 11

Poprvé v České republice se na unikátní výstavě veřejnosti představuje kompletní cyklus osmdesáti grafik Francisca Goyi Hrůzy války.

Unikátní výstavu jednoho z nejslavnějších Goyových děl se v Chodovské tvrzi podařilo připravit díky zapůjčení ze soukromé sbírky. Cyklus všech 80 grafi ckých listů, které Goya vytvořil v roce 1810 jako reakci na Španělskou válku o nezávislost, je na veřejnosti představen poprvé kompletní. První série tisků z Goyových rytin byla pořízena až 35 let po jeho smrti, v roce 1863, tisky vystavené v Chodovské tvrze byly pořízeny kolem roku 1900 na ruční papír.

„Soubor těchto tisků je neuvěřitelně živý a soudobý. Goyovy Hrůzy války jsou znepokojující a kruté, zároveň ve své technické jednoduchosti překypují obrazností. Toto vrcholé dílo z období, kdy ohluchlý Goya žil již v Quinta del Sordo, je emotivně jednou z nejsilnějších současných pražských výstav“ říká kurátor Chodovské tvrze, ak. soch. Milan Martiník.

Grafický cyklus Hrůzy války vznikl v podobné době, jako Goyovy tzv. „Černé malby“. Deset let před těmito grafikami Goya realizoval podobný cyklus grafických listů nazvaných Caprichos, který zobrazuje malost a hloupost společnosti. Caprichos a Hrůzami války Goya o více než sto let předešel modernistické hnutí. Obě díla spolu úzce souvisí hořkým, ostře kritickým pohledem a stylovým zpracováním. Hrůzy války jsou ale daleko explicitnější a naturalističtější ve ztvárnění utrpení způsobeném válkou.

Francisco Goya se narodil v roce 1746 ve Fuendetodos ve Špaňelsku a později žil především v Madridu. Byl dvorním malířem španělské královské rodiny, kronikářem historie, ostrým společenským kritikem a průkopníkem nových uměleckých přístupů. V tomto smyslu bývá označován za posledního ze „starých mistrů“ a prvního moderního malíře. V době Velké francouzské revoluce dosáhl vrcholu popularity, stal se dvorním malířem u královského dvora. V roce 1793 však na následky onemocnění cholerou a podle některých vědců také pod vlivem množství olova v barvách, které používal, ohluchl. Stáhnul se do ústraní do Quinta del Sordo (Domu hluchého), kde vznikala jeho společensky kritická díla Caprichos a Hrůzy války a Černé malby. Mezi jeho vůbec nejslavnější díla patří Nahá Maja (první profánní zobrazení nahé ženy v tzv. moderním západním výtvarném umění) a Oblečená Maja vytvořená v roce 1800 resp. 1803. Francisco Goya zemřel v roce 1828 ve francouzském Bordeaux.

V rámci výstavy je k dispozici katalog v elektronické podobě na CD-ROM s reprodukcemi kompletního cyklu Hrůzy války.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>