Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

FOR ARCH 2008

2007-09-01 13:58

19. mezinárodní stavební veletrh 

23. – 27. 9. 2008
Místo konání:
Pražský veletržní areál Letňany (PVA)

Otevírací doba:
10 - 18 hod., 27. 9. do 16 hod.
Vstupné:
Plné: 150 Kč
Zlevněné (registrace po internetu): 120 Kč
Zlevněné (studenti, důchodci): 70 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí a min. jedno dítě do 15 let): 300 Kč
Dětská vstupenka (do 15 let): 10 Kč
Pro školy se seznamem studentů: 10 Kč - tuto hromadnou vstupenku je možno zakoupit pouze na dny 24. - 27. 9. 2008
Registrační vstupenka (výměna za čestné vstupenky): zdarma


Parkovné osobní vozidlo 150 Kč
Katalog veletrhu 100 Kč

23. 9. 2008 / ARCHITEKT ROKU
Celostátní soutěž je v letošním roce spojená s výročím 100 let od úmrtí architekta Josefa Hlávky, jejímž vrcholem bude slavnostní vyhlášení vítězů v rámci Galavečera, který je věnován veletrhu FOR ARCH 2008.

Přihlásit se mohou stavby zkolaudované či uvedené do provozu v časovém úseku od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2008 na celém území ČR, pokud stavba nebyla přihlášena v předchozím ročníku soutěže.

Odpovědní manažeři: Jana Mikulášová za Plzeň, Věra Mesiariková za ČB
Koordinace a práce spojené s vlastní akcí za soutěž: Kateřina Ondrová

--------------------------------------------------------------------------------

23. 9. 2008 / DŘEVĚNÉ STAVĚNÍ
3. ročník celostátní konference
Místo konání: PVA Letňany

Konference je součástí komplexního programu výstavy FOR WOOD probíhající současně s veletrhem FOR ARCH 08, kde jsou prezentovány progresivní řešení tohoto způsobu stavění. Hlavními tématy tohoto ročníku jsou: konkurenceschopnost dřevostaveb na českém trhu, výhody a nevýhody dřevostaveb, energetické úspory a dřevo jako strategická surovina.

Odpovědný manažer: Jana Ziecklerová, Zdeněk Vacík – Plzeň
--------------------------------------------------------------------------------

23.9.2008 / DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2007
5. ročník celostátní soutěže, vyhlášení nominovaných staveb v rámci Galavečera veletrhu FOR ARCH
Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury se stejně tak jako v minulých letech stali vyhlašovateli letos již pátého ročníku prestižní veřejné celostátní soutěže, která je vypisována na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury v ČR v kategoriích:
Pozemní komunikace v extravilánu (včetně mostů a tunelů)
Pozemní komunikace v intravilánu (včetně staveb pro MHD, cyklostezky a pěší koridory)
Železniční stavby (včetně mostů a tunelů)
Ostatní dopravní stavby (vodní, letecké aj.)
Systémy řízení a logistiky
Celé soutěži i vítězným stavbám je věnována náležitá publicita ve všech formách mediální podpory.

Odpovědný manažer: Kateřina Ondrová

--------------------------------------------------------------------------------

24. 9. 2008 / SPORTOVIŠTĚ v ČR
2. ročník mezinárodní konference
Místo konání: PVA Letňany

Hlavní témata letošního ročníku konference zaměřené na problematiku sportovišť a areálů pro aktivní rekreaci se věnují globální strategii vývoje a rozvoje sportovních aktivit a sportu, či pohybové aktivity jako takové. Jsou jimi: stávající sportoviště a možnosti jejich renovací, financování, výstavba a provoz nových sportovních zařízení, ekonomika a údržba sportovišť, moderní sportoviště a samospráva, rozvoj cyklostezek a v neposlední řadě také možnosti a dostupnost povrchových a stavebních materiálů vhodných pro renovaci.

Odpovědný manažer: Eva Pácaltová
--------------------------------------------------------------------------------

24. 9. 2008 ROZKOL ARCHITEKTA, PROJEKTANTA A DEVELOPERA?
PŘÍKLADY REZIDENČNÍCH STAVEB ZE ZAHRANIČÍ
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, sál 2
Program:
Hlavní okruhy problémů
Nástin jejich řešení
Cena versus kvalita
Fasáda versus vnitřní prostory domu
Příklady rezidenčních staveb ze zahraničí
Přednáší: Pavlína Hajnová, Kryštof Hajn (Centers DATA, s.r.o.)
Přihláška
Odborný partner: Project & Property

Odpovědný manažer: Jana Dlouhá
--------------------------------------------------------------------------------

25. 9. 2008 / INTELIGENTNÍ BUDOVY A TELEKOMUNIKACE
5. ročník konference s mezinárodní účastí
Místo konání: PVA Letňany

Letošní ročník, který tématicky navazuje na ročníky předešlé věnované rostoucím trendům a uplatnění informačních a komunikačních technologií v budovách se tématicky zaměřuje především na: prezentaci automatického řízení budov, možnosti, které nabízí oblast datové a hlasové komunikace, na integraci řídících systémů, optimalizaci přizpůsobení řídícího systému a bezpečnost řídících systémů včetně řízení energetických zdrojů.

Odpovědný manažer: Zdeněk Vacík – Plzeň
--------------------------------------------------------------------------------

25. 9. 2008 / TRŽNÍ CENA VERSUS UŽITNÁ HODNOTA VI.
SOUČASNÉ TRENDY REZIDENČNÍHO TRHU
Diskusní setkání Stavebního fóra v rámci veletrhu FOR ARCH 2008
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, sál 2


Program:
Trendy v architektuře – dispoziční řešení
Hodnota designu
Poptávka po kvalitě
Cena x lokalita x velikost bytů
Moderátor: Michal Šourek (MSG holding, a.s.)

Přihláška
Generální partner akcí Stavebního fóra: Česká spořitelna, a. s.
Hlavní partner akcí Stavebního fóra: AAABYTY.CZ, a.s., AAAINDUSTRY.CZ, a.s., Real Estate Karlin Group
Partneři: MS architekti, s.r.o.

Odpovědný manažer: Jana Dlouhá
--------------------------------------------------------------------------------

26. 9. 2008 / FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, sál 1

Program:
Zahájení semináře, úvodní slovo, představení řečníků, přednášejících a projektu PERCH
Historie a vývoj fotovoltaických systémů, základní informace o principu solárního článku a panelu, solární podmínky v ČR
Výkupní ceny elektřiny z OZE
Technické a administrativní podmínky pro připojení do distribuční sítě
Postup a příprava pro realizaci instalace fotovoltaického systému pro typické domovní instalace do výkonu 5 kWp
Investiční a provozní náklady na instalaci fotovoltaických systémů, financování, možnost a podmínky získání výhodného úvěru, dotací
Praktické zkušenosti majitele fotovoltaického systému s realizací a s provozem zařízení, ukázka konkrétní realizace

--------------------------------------------------------------------------------

26.9.2008 / Tepelná čerpadla a možnosti jejich využití
Místo konání: PVA Letňany, Vstupní hala 1
Konferenční centrum, sál 3
10.30 – cca 15.30

Program:
Vývoj instalací tepelných čerpadel v ČR a v zemích EU
Ing. Josef Slováček (TERMO KOMFORT s.r.o.)
Zásady návrhu tepelného čerpadla a ekonomika provozu
Ing. Marek Bláha (Tepelná čerpadla IVT, s.r.o.)
Vrty pro zemní tepelná čerpadla
Ing. arch. Pavel Cihelka (SG Geosan spol s.r.o.)
Zkoušky tepelných čerpadel, porovnání kvality, informace o přípravě labelingu
Ing. Václav Prokop (PZP KOMPLET a.s.)
Spolupráce tepelného čerpadla s topným systémem (návrh, způsoby regulace)
Ladislav Hanzal dpt (HERON, s.r.o.)
Představení členů AVTČ (prezentace a ukázky praktických aplikací)
Odborný partner programu: Asociace pro využití tepelných čerpadel
Přihláška na seminář

--------------------------------------------------------------------------------

26. 9.2008 / Využití sluneční energie v budovách
Místo konání: PVA Letňany, Vstupní hala 1
Konferenční centrum, sál 2
10.30 – cca 15.30
Program:
Využití sluneční energie v rodinných a bytových domech – principy, příklady
Ing. Bořivoj Šourek (ČVUT v Praze)
Využití sluneční energie pro přípravu TV s kombinaci s plynovými kotli - ekonomické parametry instalací pro rodinné domy
Jiří Kalina (Regulus)
Využití sluneční energie v terciární sféře
Ing. Tomáš Matuška (ČVUT v Praze)
Velkoplošné soustavy – zkušenosti z realizace
Petr Kramoliš
Pasivní dům bez rekuperace vzduchu – Využití sluneční energie v rodinném domě
Ing. Milan Novák, CSc. (Thermosolar)
Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení
Ing. Libor Novák (Energy Benefit)
Principy správného provozování solárních soustav
Ing. Jaroslav Peterka, CSc. (Solar Dynamics)
Realizace solárních zařízení v ČR
Ing. Daniel Rosecký (MPO)
Podpora tepla z OZE- příprava příslušné legislativy, výsledky Pačesovy komise
Ing. Edvard Sequens (CALLA)
Partnery konference jsou:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČVUT Praha, Technická univerzita Liberec, Thermosolar Žiar nad Hronom, Alternativní energie.
Přihláška na seminář

--------------------------------------------------------------------------------
Změna programu vyhrazena

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>