Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Kurzy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Dílna akrobacie na visutých hrazdách

2009-04-29 18:11

Úvod do umění akrobacie na visuté hrazdě
Pořádá Alfred ve dvoře a Décalages – divadlo v pohybu

DATUM A ČAS: 07. a 08.05.09: 11 – 18hod + 08.05.09: 20hod

MÍSTO: Divadlo Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7

CENA A ZPŮSOB PLATBY: Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 24.4.2009 na adresu divadlo@alfredvedvore.cz, Kursovné: 700 Kč. Po potvrzení přijetí mezi účastníky (Seiline a Salvi prohlédnou přihlášky a je jistá možnost, že někteří přihlášení nebudou vybráni, pokud jejich zkušenosti nebudou dostatečné – dozvíte se 27. nebo 28.4.2009) zašlete prosím celou částku na účet číslo 131908369/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Svou platbu zašlete nejpozději 29.4.2009.

ÚROVEŇ: Workshop je určen začátečníkům a mírně pokročilým. Všichni účastníci by měli mít alespoň minimální, byť třeba neprofesionální zkušenost z předchozí „práce s tělem“, tzn. v oblasti fyzického, například divadelního nebo tanečního vyjadřování.

Účastník musí být přítomen po celou dobu konání workshopu.
V tomto případě: 07. (od 11:00 do 18:00) a 08. (od 11:00 do 21:00, včetně veřejného výstupu) května 2009.

Po dvoudenním workshopu v Alredu ve dvoře, bude následovat veřejný výstup z této dílny, ve smyslu, že otevřeme dveře světu, těm kteří budou chtít přijít se podívat a ukážeme jim, co jsme se naučili.Nebude to představení v pravém slova smyslu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Všechna cvičení jsou určena zdravým lidem. Každý účastník je zodpovědný za svou zdravotní způsobilost a kompetenci k provádění cvičení. Jakýkoli risk, či případný úraz související s náplní workshopu je předmětem osobní zodpovědnosti každého účastníka.

POPIS: Účastníkům chceme nabídnout objevnou cestu pohybu zaměřenou na vzdušnou akrobacii na visutých hrazdách. Vzhledem k tomu, že naše „cesta“ povede také skrze vlastní tělo, budeme hodně pracovat na sebepoznávání a rozvíjení vědomí těla.

První část tvůrčí dílny bude čistě technická (založená na pohybových cvičeních a úvodu do techniky vzdušné akrobacie), druhá část se bude sestávat především z hereckých cvičení a improvizaci na zemi i ve vzduchu, třetí část pak bude věnována vlastní tvorbě na základě získaných poznatků.

ZÁKLADNÍ NÁSTIN STRUKTURY WORKSHOPU:

- Rozcvičení - Příprava těla

- Naslouchání – Soustředění
Stejně tak jako připravujeme tělo, musíme vybudit také svou schopnost koncentrace, otevřít mysl a zostřit svou reakceschopnost na jakýkoli podnět.

- Pohybové a vzduchoakrobatické techniky (“Dramatická akrobacie”)
Náš přístup k akrobacii není založen na fyzické síle. I když ji budujeme, pracujeme především s energií, s vědomím těla, se soustředěním a s dechem. Všechny tyto pojmy jsou pro nás důležitější, než „gymnastika“. Naším primárním záměrem je vstup do hry, využití akrobacie ke službě divadlu, podrobení se dramatické situaci, vytváření akce z reakcí.

- Improvizace – Emoce
Tvořivost se rozvíjí stále, především pomocí improvizace. Budeme nacházet způsoby, jak si – ve vztahu k pohybu - vytvořit herecký prostor, do kterého patří i divák. To vše samozřejmě ve vztahu k pohybu.

V této improvizaci, se obvykle pokoušíme nechat techniku v pozadí a upřednostnit pocit, vjem, kontakt s hrazdou jako partnerem a ne jen jako objektem, pocity které nabízejí pohyb a možnost objevit různé cesty jak splynout s hrazdou

- Tvorba/kreace
Tato část je věnována osobní tvořivosti každého účastníka.
Naše práce bude spojena s tématy vzešlými z improvizací a cvičení, ale pro nás je rovněž zajímavé hledání způsobu jak vytvářet kousek (umělekého) díla (byť i třeba malý), zkoumat možnosti jak "psát", tvořit slova pohybem. Budeme hledat možnosti, jak může herec-akrobat rozvíjet kolem sebe prostor, v němž jsou přítomní i diváci; to vše s ohledem na estetiku pohybu.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>