Skrýt výsledky vyhledávání
Archiv Výstavy a veletrhy
Děkujeme. Váš hlas byl přijat!

Chrudimský pašijový cyklus

2008-02-26 16:45

6.2. - 31.3.2008
Muzeum Karlova mostu

Vystavený cyklus plastik vypráví o utrpení Ježíše Krista. Představuje Krista v Getsemanské zahradě, ve vězení, odpočívajícího po bičování, Kristovo ukřižování a uložení mrtvého těla na klín matky Marie. 


Vystavena je pouhá necelá třetina souboru skulptur převážně z 18. století, která byla původně určena do areálu kapucínského kláštera a kostela sv. Josefa v Chrudimi. Zde pravděpodobně vznikaly sochy od konce 17. až do 19. století pro přístavbu tzv. Božího hrobu. Zdejší kapucíni byli při objednávce soch inspirováni popisem Kristova utrpení dle výkladu porýnského spolubratra Martina z Kochemu. Martin barvitě popisuje Kristův život a utrpení podle evangelií a středověkých mystiček sv. Mechtildy a Gertrudy. Pochopitelně kult Kristova utrpení měl živnou půdu v Čechách již od středověku, kdy zejména žáci hráli pašijové scény. Na to úspěšně navázali především jezuité a kapucíni v rekatolizačním úsilí.

Stavba "Pašijových betlémů" nebyla zamýšlena primárně jako záležitost estetická, nýbrž didaktická. Představení Kristových bolestí mělo diváky dojmout a pohnout k dokonalejšímu křesťanskému životu ve smyslu následování Ježíše.

Vystavená část soch je prezentována široké veřejnosti poprvé od roku 1947, kdy klášter s kostelem v Chrudimi přestal sloužit veřejnosti.

Vedení Muzea Karlova mostu velmi děkuje za přátelskou zápůjčku farnosti v Chrudimi.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Pole není vyplněno nebo obsahuje nepřípustné symboly.
Jméno: E-mail:
Komentář:
  Hlásit nové komentáře.
>